Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Etiketter
Sortera efter:
av Anna Svensson CONTENT PRODUCER
Tjänsten Mitt lönebesked är ett smidigt och miljövänligt alternativ till att skriva ut de anställdas lönebesked. De anställda tar emot lönebeskedet i webbläsaren, appen Min Lön eller direkt i sin digitala Kivra-brevåda.   Börja med att aktivera tjänsten under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Import/Export, bocka i rutan Använder Mitt lönebesked/Kivra.   Tjänsten fungerar så att du väljer utskriftsval Mitt Lönebesked/Kivra på dina anställda under Personal - Anställda - Fliken Lön i Löneprogrammet, lägger in en e-postadress i rutan för E-post / användarnamn på vismaspcs.se på fliken Personuppgifter.   Efter detta behöver du som Administratör göra en synkronisering under Arkiv - Synkronisera internettjänster. Ett konto till Vismaspcs.se skapas för varje anställd. Alla anställda som finns med i synkroniseringen får ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk. Om den anställde redan har ett konto till vismaspcs.se kopplas Mitt lönebesked till det kontot.   Löpande arbete När du i fortsättningen låser lönekörningen och klickar på Skriv ut/ skicka i löneprogrammet så skickas lönebeskedet över till Mitt lönebesked/Kivra. När lönebeskedet skickats över till tjänsten är det bara den anställde själv som kan ta bort det via soptunnan. Löneadministratören kommer aldrig åt de anställdas lönebesked när de väl skickats.   Läs mer om Mitt lönebesked
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-04 13:47
Nu börjar det närma sig semestertider och en del av er vill betala ut semestertillägg/lön i förväg till era anställda.  För att betala ut semestertillägget för villkor 20 eller 40 för månadsavlönade kan ni följa arbetsgången Semestertillägget utbetalt vid ett tillfälle »   Använder ni er av semestervillkor 10 eller 50 för tim- och månadsavlönade och villkor 40 för timavlönade så kan ni göra enligt instruktionen Semesterlön utbetald vid ett tillfälle ».   Om ni använder löneväxling i samband med korttidsarbete kan det vara bra att läsa lite här också: Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling » Trevlig sommar!  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-04 13:42
Jämför du bokföringsunderlaget på konto 2731 mot den redovisade arbetsgivaravgiften? Du får inte summorna till att stämma med varandra? Du känner att det är hopplöst att börja felsöka? Det vanligaste är att det skiljer sig några kronor åt och detta är på grund av olika öresavrundning mellan lönekörningen och arbetsgivardeklarationen. Så det behöver inte vara något som är fel på grund av detta.   Här kan du läsa hur Visma Lön bokför löner och arbetsgivardeklaration:  Beräkning av arbetsgivaravgift på lönebeskedet och lönekörningens bokföringsunderlag » Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration » Är det en större differens har jag några förslag på vad du kan kontrollera: 1: Har du använt dig av någon egenskapad löneart som inte har fått någon fältkod upplagd? Har du kopierat en av standardlönearterna så har den nya lönearten fått fem siffror. Du kan även titta under Lönearbete - Lönearter där de egna lönearterna har texten Nej i fältet Standardlöneart. 2: Fortfarande inte hittat differensen? Säkerställ att ni inte använt konto 2731 som bokföringskonto på någon annan löneart. Detta gör du enklast genom att ta ut en Ackumulatorlista under Utskrifter och spårning - Utskrifter och väljer ackumulatorn Arbetsgivaravgifter. Saldot som du får på utskriften är det ackumulerade värdet för arbetsgivaravgifter. Har du ett högre belopp på bokföringsunderlaget så har bokföringskontot använts på någon annan löneart.  3: Har du anställda som går under arbetsgivaravgifter för Forskning och Utveckling eller Växastöd? Då kan det innebära en differens då det som bokförs från lönekörningen är med full arbetsgivaravgift och det som sedan redovisas är med den reducerade arbetsgivaravgiften. Varför beräknas inte arbetsgivaravgift på samma sätt på lönebeskedet som på bokföringsunderlaget för anställda med Växa-stöd?   4: Ändrat Nedre gräns för arbetsgivaravgifter från 1000-kronorsregeln eller Idrottsutövare till Normal? Ändrar man inställningarna för Nedre gräns på en anställd som inte har nått upp till gränsvärdet, så har programmet inte räknat arbetsgivaravgifter på en summa som skulle ha varit det enligt de nya inställningarna som man har angivit.  På nästa lönekörning för den anställda beräknas då arbetsgivaravgifter från första intjänad krona medans rapporteringen till arbetsgivardeklarationen enbart tar med arbetsgivaravgifter på summan för den aktuella perioden. Och här kan då uppstå en differens mellan det bokförda värdet från lönekörningen och det redovisade värdet till Skatteverket.  Kolla i Personalhistoriken för den anställda och ändra i så fall till Nedre gräns som den anställda har haft tidigare.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-04 13:37
En vanlig fundering när det kommer till arbetsgivardeklarationen är vad det är för belopp som läggs till under fältkod 499 - Sjuklönekostnad.   Tar du en snabb kik på Skatteverkets sida om Så fyller du i arbetsgivardeklarationen - ruta för ruta och läser om fältkoden 499 så hittar du följande:   Länk till Försäkringskassan: Ersättning för sjuklönekostnader »     Uppgifterna för månaden kan du lätt få fram från Visma Lön via utskriften Lönehistorik, lönearter. Klickar du på knappen Urval  så kan du välja vilka löneartstyper du vill ska visas.    För att få fram de lönearter som används i fältkod 499 så väljer du på Löneartstyp nivå 1: Sjuk och på Löneartstyp nivå 2: Sjuklön.          Obs! Tänk på att Karensavdraget räknar ner sjuklönekostnaden eftersom att sjuklönen numera betalas från dag 1-14.   Det som sedan syns i fältkod 499 på arbetsgivardeklarationen på individnivå är dessa sjuklönekostnader minus karensavdraget gånger procentsatsen för arbetsgivaravgift för varje anställd som haft sjuklönekostnad.   Hur blir det med ruta 499 om den anställde har tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter i samband med statens krispaket 2020? Löneprogrammet hanterar detta automatiskt. Räknexempel: Totala bruttolönen för en anställd är 30 000 kr Varav 10 000 är sjuklön En vanlig bruttolön på 30 000 beräknas enligt följande dvs 25000 *10,21% 5000*31,42%   När en anställd är sjuk räknar vi ut hur stor procentuell del som ska beräknas på respektive %   25000/30000= 83,33% 83,33% av sjuklönen ska beräknas med 10,21% 10 000* 83,33%= 8333 kr ska beräknas med 10,21% och de återstående 1667 kr ska beräknas med full arbetsgivaravgift 8333*10,21%= 850 1667*31,42%=523 I ruta 499 redovisas då 10 000+850+523=   11 373 
Visa fullständig artikel
av Anna Svensson CONTENT PRODUCER
    Vera är vår chatbot som brukar hjälpa användare i Visma Lön!   Hon är redo att hjälpa dig med olika frågor närsomhelst på dygnet, alla dagar i veckan, året runt. Vera är fortfarande ny på jobbet och kan inte allt ännu. Förhoppningsvis har hon svaret på din fråga och annars har hon fått något nytt att träna på så att hon kan lära sig det till framtiden.   Vera blir väldigt glad när du säger hej till henne, och hjälper dig gärna med frågor om lönekörningen, personalfrågor och andra funderingar runt lönearbetet.   Du hittar henne direkt i ditt löneprogram under chatt-bubblorna och i Visma Lön Anställd under frågetecknet.   Även anställda kan ställa frågor till Vera, både i Visma Lön Anställd och i Mitt Lönebesked.
Visa fullständig artikel
av Anna Svensson CONTENT PRODUCER
Om du använder funktionen för löneväxling eller sänker den anställdes lön i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Om du ändå vill se den totala semesterskulden just nu kan du justera uppgifterna manuellt för de flesta semestervillkor. Kontrollera vad ditt avtal säger. Kanske ska semesterskulden baseras på den lägre lönen.   Anställda med villkor 10 och 50 - timavlönade Semesterskuldlistan kikar på den semestergrundande lönen när värdet beräknas. Har du ändrat timlönen har den anställdes semestergrundande lön minskats under perioden med korttidsarbete. Beroende på vilket avtal företaget följer kan den semestergrundande lönen behöva justeras, du behöver veta om semesterskulden ska beräknas på faktiskt utbetald lön eller ordinarie lön. Om semesterdaglönen ska beräknas på ordinarie lön kan du uppdatera den anställdes semestergrundande lön. Det gör du med löneart 9430 direkt på lönespecifikationen och anger mellanskillnaden upp till den ordinarie timlönen. Det påverkar inte lönen som betalas ut utan endast underlaget för nästa års semeserårsavslut och semesterskuldlistan.   Anställda med villkor 20/21 - utan rörlig semesterlön För anställda med semestervillkor 20/21 beräknas semesterlön och ersättning på aktuell månadslön. Om företaget använder funktionen för löneväxling så beräknas semesterlön och ersättning på Månadslön efter löneväxling och därför visar semesterskuldlistan en lägre semesterskuld. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut. Vill du redan nu ta reda på semesterskulden kan du ta Semesterskulden/0,925 (om ni har sänkt lönen med 7,5%).   Anställda med villkor 20/21 - med rörlig semesterlön. För anställda med semestervillkor 20/21 beräknas semesterlön och ersättning på aktuell månadslön. Rörlig semesterlön beräknas på intjänad semestergrundande rörlig lön. Om företaget använder funktionen för löneväxling så beräknas semesterlön och ersättning på Månadslön efter löneväxling och därför visar semesterskuldlistan en lägre semesterskuld. Beloppet för semesterlön och semesterersättning uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut. Om den rörliga semesterlönen ska beräknas på ett högre belopp som inte betalas ut under korttidsarbetet kan du använda löneart 9431 för att justera semestergrundande rörlig lön. Kontrollera med ditt avtal om detta är något som ska göras. För att redan nu ta reda på semesterskulden är det enklast att ta ut semesterskuldlistan för semestervillkoret till Excel. Då kan du summera kolumn E (semesterlön) och dividera beloppet med 0,925 (om ni har sänkt lönen med 7,5%). Den rörliga delen justeras automatiskt i och med löneart 9431 enligt ovan.   Anställda med villkor 40 - månadsavlönade För anställda med månadslön och semestervillkor 40 beräknas semesterlön och ersättning på aktuell månadslön. Rörlig semesterlön beräknas på intjänad semestergrundande rörlig lön. Om företaget använder funktionen för löneväxling så beräknas semesterlön och ersättning på Månadslön efter löneväxling och därför visar semesterskuldlistan en lägre semesterskuld. Beloppet för semesterlön och semesterersättning uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut. Om den rörliga semesterlönen ska beräknas på ett högre belopp som inte betalas ut under korttidsarbetet kan du använda löneart 9431 för att justera semestergrundande rörlig lön. Kontrollera med ditt avtal om detta är något som ska göras. För att redan nu ta reda på semesterskulden kan du ta (semesterlönen enligt semesterskuldlistan*antalet semesterdagar)/0,925 (om ni har sänkt lönen med 7,5%). Den rörliga delen justeras automatiskt iom löneart 9431 enligt ovan. Obs! Om du räknar om semesterskuldlistan enligt formeln tas ingen hänsyn till lägsta semesterdaglön.   Anställda med villkor 40 - Timavlönade Semesterskuldlistan kikar på den semestergrundande lönen när värdet beräknas. Har du använt funktionen för löneväxling eller ändrat timlönen har den anställdes semestergrundande lön minskats under perioden med korttidsarbete. Beroende på vilket avtal företaget följer kan den semestergrundande lönen behöva justeras. Om semesterdaglönen ska beräknas på ordinarie lön kan du uppdatera den anställdes semestergrundande lön. Det gör du med löneart 9430 direkt på lönespecifikationen och anger mellanskillnaden upp till den ordinarie timlönen/månadslönen. Det påverkar inte lönen som betalas ut utan endast underlaget för nästa års semeserårsavslut och semesterskuldlistan. Obs! Om du räknar om semesterskuldlistan enligt formeln tas ingen hänsyn till lägsta semesterdaglön.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-03-30 15:14
På grund av situationen i Sverige just nu behöver många arbeta hemifrån. För att underlätta så mycket som möjligt för dig vill vi hjälpa dig med hur du kan arbeta mer digitalt. Här är några exempel på hur du som löneadministratör kan bli mer digital i Visma Lön.
Visa fullständig artikel
av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER
Via en molnserver kan du använda Visma Lön precis som om du hade suttit på kontoret.
Visa fullständig artikel
av Anna Svensson CONTENT PRODUCER
Skapa egen ackumulator för till exempel Friskvård för att få varning när den anställde överskrider maxbeloppet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-02-27 10:50
Det uppkommer en del frågor kring varför det nu när man skapar januaris/aprils lönekörning står att den anställda har 25 betalda dagar, trots att man inte har gjort något semesterårsavslut ännu. Det är de preliminära semesterdagarna för det nya semesteråret som syns i vyn för lönekörningen i programmet samt på lönebeskedet. Att dagarna är preliminära är vanligt förekommande när man har inställningen, på sitt semestervillkor, att intjänandeåret är samma som uttagsåret. Då måste lönekörningen för januari/april vara låst när man gör semesterårsavslutet. Det är på lönebeskedet i februari/maj som de korrekta dagarna visas, som räknats fram från semesterårsavslutet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-02-12 17:26
Nedan hittar du standardsökvägarna för Visma Lön 100/300/600.   Sökvägarna gäller för följande operativsystem: Windows 8/10 och Server 2012 - Programfiler C:\Program\SPCS\Visma Spcs löneprogram alt. C:\Program\Visma löneprogram alt. C:\Program (x86)\Visma löneprogram Här finns bland annat: startup.cfg lon.exe   - Databasfiler C:\ProgramData\Visma\Shared Data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\Data Alternativt. C:\ProgramData\Visma\Shared data\MSSQL12.VISMA\MSSQL\DATA   Här finns bland annat: Spcs_commonDB.mdf Spcs_commonDB_log.ldf Spcs_System.mdf Spcs_System_log.ldf Spcs_lön_ftgXX.mdf Spcs_lön_ftgXX_log.ldf   - Datakataloger C:\ProgramData\SPCS\SPCS Lön   Här finns bland annat: -Autosaved   Innehåller säkerhetskopia som tas automatiskt när programmet avslutas. -SavedBeforeConvert Innehåller säkerhetskopia som tas automatiskt innan företaget uppdateras. -SavedbeforeRestore Innehåller säkerhetskopia som tas automatiskt innan företaget återställs från säkerhetskopia.   -Under Common data ligger filen Appdata.ini - Loggfil   C:\Users(Användare)\inloggad användare\AppData\Roaming\SPCS\Visma Lön.log - Ini-fil   C:\Users(Användare)\inloggad användare\AppData\Roaming\SPCS\Visma Lön\SPCS Lon.ini
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-02-12 17:24
Om du skall ska göra undantag för Visma Lön 100/300/600 filer i ditt antivirusprogram/brandvägg, då är det följande filer och portar som gäller.   På klienten/arbetsplatsen: Lon.exe (Standardsökväg: C:\Program Files (x86)\Visma löneprogram) Portar: TCP 1433 & UDP 1434   På servern/enanvändare: Lon.exe (Standardsökväg: C:\Program Files (x86)\Visma löneprogram) Portar: TCP 1433 & UDP 1434   Om SQL Server 2014 används: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe eller C:\Program Files(x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe   Om SQL Server 2008R2 används: C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe eller C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe eller C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 16:11
Vilken sorts sammanställning för 2019 kan du få ut nu när det inte finns några kontrolluppgifter att rapportera?
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 16:11
Ibland kan det hända att du behöver byta semestervillkor på en anställd. Har du inte skapat några lönekörningar på den anställde kan du ändra semestervillkor utan några problem. Efter att du har gjort lönekörningar på den anställde kan det vara ett par saker som du behöver tänka på. I hjälpdokumentet Byte av semestervillkor har vi sammanställt vad du behöver göra och tänka på när du ändrar från ett semestervillkor till ett annat. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 16:05
Om du loggar in i företaget och får följande felmeddelande: ”Datakatalogen hör inte samman med det här företaget”   Lösning: 1. Gå in och byt namn på katalogen som felmeddelandet hänvisar till. Döp den förslagsvis till  ‘SPCS_Lön_OvnBol_300_gammal’.   2. När du sedan startar programmet får du meddelande  ”Datakatalogen har flyttats eller tagits bort. Peka ut datakatalogen eller skapa en ny.”     Välj här  ”Skapa” .  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 16:01
Om du på förstasidorna i Visma Tid (tex i Tid, Tider/utlägg -> Förstasida) eller Visma Lön 100/300/600 (tex i Lön, Lönekörning –> Förstasida) inte ser åäö, utan de har bytts ut mot något andra tecken.   Lösning: Öppna Internet Explorer Gå in under Visa – Kodning och välj Västeuropeiska (Windows) Starta om Visma Lön 100/300/600 eller Visma Tid
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 15:58
Hej! Fram till den 30 juni 2019 har arbetsgivaravgifter för äldre beräknats med 16,36%.    I BAS2019 finns konto 7520 för detta. Vilket har angivits som förslag under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Bokföring. Konto 7520 heter ”Avgifter 16.36%” i BAS2019. Det här kontot och benämning finns även i Visma Administration.   Från och med 1/7 2019 beräknas istället arbetsgivaravgiften till 10,21% och då är benämningen på bokföringskontot lite förvirrande.   Beroende på hur du vill bokföra den nya arbetsgivaravgiften finns det två alternativ: 1: Fortsätta bokföra på konto 7520 och ändra namn på kontot om du vill, vilken är den enklaste ändringen. Det gör du under Lönearbete - Konton. Det är också något som den bokföringsskyldige behöver göra isåfall. Har ni Visma eEkonomi eller Visma Administration får du frågan om att ändra benämningen när du läser in SIE-filen från löneprogrammet.       2. Bokföra på ett annat konto om du vill skilja på vad som har betalats med 16,36 och 10,21%. Eventuellt skapa ett nytt konto eller använda ett befintligt och ändra bokföringskonto i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Bokföring.   Vänligen Jesper
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2019-10-31 16:43
Vi tar bort inställningen för Särskild löneskatt på vissa försäkringar m.m på de anställda.
Visa fullständig artikel
av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER
Vi får mycket frågor gällande semesterlön och semestertillägg när en anställd med semestervillkor 40 - Teknikavtalet Metall inte når upp till gränsvärdet.  När en månadsavlönad som går på Teknikavtalet Metall tar ut en semesterdag ingår semestertillägget i lönearten 6342 - Semesterlön betald, Teknikavtalet Metall om du har inställning för att semestertillägget ska betalas ut vid uttagstillfället.  Om den anställde inte når upp till gränsvärdet för semesterlönen så betalas beloppet för gränsvärdet ut minus eventuell rörlig del per dag. I gränsvärdet ingår semestertillägget så därför betalas inte semestertillägget ut om du har inställningen för att betala ut det i klump.  Kontroll om semesterutfyllnad (gränsvärde) ska utgå görs på följande sätt: Först beräknas semesterlönen per dag enligt följande: Månadslön * 5,4 % + rörlig del per dag (den rörliga delen per dag är ett dolt värde, på den anställde visar vi endast klumpbeloppet) Månadslönedelen tar hänsyn till den anställdes sysselsättningsgrad för intjänandet av dagarna och aktuell sysselsättningsgrad för den anställde. Talet jämförs med gränsvärdet för semesterdaglön och med hänsyn till den deltidsanställdes sysselsättningsgrad för intjänandet av dagarna. Det är semesterdaglönen, den del som baseras på månadslönen, som ska justeras så att den tillsammans med den rörliga semesterdaglönen kommer upp i minimidaglönen. Om företagsinställningen är Betala ut semestertillägg vid uttagstillfället är semestertillägget inbakad i semesterlönen. Formeln är därmed Månadslön * 4.6 % + Månadslön * 0,8 %. Om det beräknade beloppet är mindre än gränsvärden, och villkoren för att hänsyn ska tas till gränsvärden är uppfyllda, utbetalas istället ett belopp motsvarande gränsvärdet. Vid utbetalning av semestertillägg, som ett engångsbelopp, görs en kontroll mot gränsvärden – i vissa fall kan utbetalning av semestertillägg inte göras. Enligt Teknikföretagarna har de anställda inte tjänat in så mycket att semestertillägget ska betalas vid ett tillfälle, den anställda får dock mer än Månadslön * 5,4 % vid uttag av semester.  Exempel: 25 betalda semesterdagar Månadslön 21000 kr Gränsvärde 1160 kr Rörlig lön (klumpsumma den du ser på fliken 5 Semester i anställningsregister). 250 kr/25 betalda semesterdagar = 10 kr Beräkning blir: 21000 * 5,4 %=1134 kr + 10 kr = 1144 kr Den anställde kommer inte upp till gränsvärdet och då är det gränsvärdet, alltså en högre semesterdaglön som gäller vid utbetalning av lön. I detta fall kan du då inte betala ut 0,8 % i en klumpsumma en gång om året. När du då betalar ut semesterlön till den anställde kommer den att få 1150 kr (1160 gränsvärde - 10 rörlig del/dag) för varje dag de tar semester, rörliga delen betalas ut i klumpsumma en gång om året. Den anställde kommer alltså att få: 25 * 1150 = 28750 + 250 = 29000 kr
Visa fullständig artikel
Awesome
Genvägar
Inloggade användare (167)