Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Etiketter
Sortera efter:
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-02-12 17:26
Nedan hittar du standardsökvägarna för Visma Lön 100/300/600.   Sökvägarna gäller för följande operativsystem: Windows 8/10 och Server 2012 - Programfiler C:\Program\SPCS\Visma Spcs löneprogram alt. C:\Program\Visma löneprogram alt. C:\Program (x86)\Visma löneprogram Här finns bland annat: startup.cfg lon.exe   - Databasfiler C:\ProgramData\Visma\Shared Data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\Data Alternativt. C:\ProgramData\Visma\Shared data\MSSQL12.VISMA\MSSQL\DATA   Här finns bland annat: Spcs_commonDB.mdf Spcs_commonDB_log.ldf Spcs_System.mdf Spcs_System_log.ldf Spcs_lön_ftgXX.mdf Spcs_lön_ftgXX_log.ldf   - Datakataloger C:\ProgramData\SPCS\SPCS Lön   Här finns bland annat: -Autosaved   Innehåller säkerhetskopia som tas automatiskt när programmet avslutas. -SavedBeforeConvert Innehåller säkerhetskopia som tas automatiskt innan företaget uppdateras. -SavedbeforeRestore Innehåller säkerhetskopia som tas automatiskt innan företaget återställs från säkerhetskopia.   -Under Common data ligger filen Appdata.ini - Loggfil   C:\Users(Användare)\inloggad användare\AppData\Roaming\SPCS\Visma Lön.log - Ini-fil   C:\Users(Användare)\inloggad användare\AppData\Roaming\SPCS\Visma Lön\SPCS Lon.ini
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-02-12 17:24
Om du skall ska göra undantag för Visma Lön 100/300/600 filer i ditt antivirusprogram/brandvägg, då är det följande filer och portar som gäller.   På klienten/arbetsplatsen: Lon.exe (Standardsökväg: C:\Program Files (x86)\Visma löneprogram) Portar: TCP 1433 & UDP 1434   På servern/enanvändare: Lon.exe (Standardsökväg: C:\Program Files (x86)\Visma löneprogram) Portar: TCP 1433 & UDP 1434   Om SQL Server 2014 används: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe eller C:\Program Files(x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe   Om SQL Server 2008R2 används: C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe eller C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe eller C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 16:12
Checklistor för nytt år!
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 16:11
Vilken sorts sammanställning för 2019 kan du få ut nu när det inte finns några kontrolluppgifter att rapportera?
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 16:11
Ibland kan det hända att du behöver byta semestervillkor på en anställd. Har du inte skapat några lönekörningar på den anställde kan du ändra semestervillkor utan några problem. Efter att du har gjort lönekörningar på den anställde kan det vara ett par saker som du behöver tänka på. I hjälpdokumentet Byte av semestervillkor har vi sammanställt vad du behöver göra och tänka på när du ändrar från ett semestervillkor till ett annat. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 16:05
Om du loggar in i företaget och får följande felmeddelande: ”Datakatalogen hör inte samman med det här företaget”   Lösning: 1. Gå in och byt namn på katalogen som felmeddelandet hänvisar till. Döp den förslagsvis till  ‘SPCS_Lön_OvnBol_300_gammal’.   2. När du sedan startar programmet får du meddelande  ”Datakatalogen har flyttats eller tagits bort. Peka ut datakatalogen eller skapa en ny.”     Välj här  ”Skapa” .  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 16:01
Om du på förstasidorna i Visma Tid (tex i Tid, Tider/utlägg -> Förstasida) eller Visma Lön 100/300/600 (tex i Lön, Lönekörning –> Förstasida) inte ser åäö, utan de har bytts ut mot något andra tecken.   Lösning: Öppna Internet Explorer Gå in under Visa – Kodning och välj Västeuropeiska (Windows) Starta om Visma Lön 100/300/600 eller Visma Tid
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 15:59
Det uppkommer en del frågor kring varför det nu när man skapar Januaris lönekörning står att den anställda har 25 betalda dagar, trots att man inte har gjort något semesterårsavslut ännu. Det är de preliminära semesterdagarna för det nya semesteråret som syns i vyn för lönekörningen i programmet samt på lönebeskedet. Att dagarna är preliminära är vanligt förekommande när man har inställningen, på sitt semestervillkor, att intjänandeåret är samma som uttagsåret. Då måste lönekörningen för januari vara låst när man gör semesterårsavslutet. Det är på februaris lönebesked som de korrekta dagarna visas, som räknats fram från semesterårsavslutet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 15:58
Hej! Fram till den 30 juni 2019 har arbetsgivaravgifter för äldre beräknats med 16,36%.    I BAS2019 finns konto 7520 för detta. Vilket har angivits som förslag under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Bokföring. Konto 7520 heter ”Avgifter 16.36%” i BAS2019. Det här kontot och benämning finns även i Visma Administration.   Från och med 1/7 2019 beräknas istället arbetsgivaravgiften till 10,21% och då är benämningen på bokföringskontot lite förvirrande.   Beroende på hur du vill bokföra den nya arbetsgivaravgiften finns det två alternativ: 1: Fortsätta bokföra på konto 7520 och ändra namn på kontot om du vill, vilken är den enklaste ändringen. Det gör du under Lönearbete - Konton. Det är också något som den bokföringsskyldige behöver göra isåfall. Har ni Visma eEkonomi eller Visma Administration får du frågan om att ändra benämningen när du läser in SIE-filen från löneprogrammet.       2. Bokföra på ett annat konto om du vill skilja på vad som har betalats med 16,36 och 10,21%. Eventuellt skapa ett nytt konto eller använda ett befintligt och ändra bokföringskonto i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Bokföring.   Vänligen Jesper
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2019-10-31 16:52
Från och med den 1 augusti 2019 införs en ny lag som innebär att ungdomar får sänkt arbetsgivaravgift.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2019-10-31 16:43
Vi tar bort inställningen för Särskild löneskatt på vissa försäkringar m.m på de anställda.
Visa fullständig artikel
Genvägar
Inloggade användare (387)