Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER ‎2020-02-17 15:52 )
Nellie Karlsson
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 723 Visningar

Redovisar du moms i ditt företag? Häng med på momsresan i Visma eEkonomi! 

 

Alla som registrerar sig hos Skatteverket för att betala moms får ett momsregistreringsnummer - ett unikt serienummer (VAT-nummer). Juridiska personers momsregistreringsnummer bygger på organisationsnumret, medan det för enskilda näringsidkare bygger på personnumret. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. 

 

På Skatteverket.se kan du läsa om hur du registrerar dig för moms och hur du kan ändra din momsregistrering.

 
Vad är moms?

Moms är en form av skatt på varor och tjänster som du som företagare är med och hanterar åt Skatteverket.

 

Vid inköp får du tillbaka betald moms och vid försäljning betalar du moms - detta kallas ingående och utgående moms. Den ingående och utgående momsen, tillsammans med din försäljning, redovisas på en momsdeklaration som lämnas till Skatteverket. Dessa uppgifter hämtar du från din bokföring. Den utgående momsen kvittas mot den ingående momsen - mellanskillnaden ska du antingen betala eller få tillbaka från Skatteverket.

 

Det finns olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst man säljer, varav den vanligaste momssatsen är 25%.

 

Utöver 25%, som gäller på de flesta varor och tjänster finns det 3 momssatser: 

  • 12%, gäller t ex mat, hotell och cykelreparationer
  • 6%, gäller t ex tidningar, böcker och taxi
  • 0%, gäller t ex vid försäkring- och sjukvårdstjänster och viss form av utbildning
 
Momsen ska alltid stå med på kvittot eller på fakturan i kronor och procent. På Skatteverket.se kan du läsa om vilken momssats de vanligaste varorna eller tjänsterna har och hur mycket moms du ska ta ut när du säljer dem.
 
Hur redovisar jag moms?

Företag som är momsregistrerade ska deklarera moms i en momsdeklaration. Du ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om det inte finns någon moms att deklarera. Har du moms att betala? Då ska den vara betald senast samma dag som du ska lämna in momsdeklarationen. Mer information om att deklarera moms hittar du på Skatteverket.se och Verksamt.se.

 

Det finns två sätt att bokföra/redovisa momsen i Sverige. Faktureringsmetoden och kontantmetoden (även kallad bokslutsmetoden).

 
Faktureringsmetoden - du bokför händelser 2 gånger

Faktureringsmetoden är huvudmetoden för den löpande bokföringen. Du bokför när du får en faktura och när den blir betald, eller när du skickar en faktura och när den har blivit betald. Du redovisar moms då kundfakturor skickas respektive leverantörsfakturor mottas.

 

Företag som omsätter mer än 3 miljoner kr/år bokför enligt faktureringsmetoden.

 
Kontantmetoden - du bokför händelser 1 gång

Du bokför när du betalar eller när du får betalt. Det är bara vid räkenskapsårets slut (bokslutsdagen) som ännu obetalda fakturor tas in i bokföringen. Här redovisar du moms till Skatteverket enligt den så kallade bokslutsmetoden. Det innebär alltså att redovisning och inbetalning av moms sker först när fakturan har betalats. Det är endast vid bokslut som moms på obetalda fakturor ska redovisas.

 

Företag som omsätter mindre än 3 miljoner kr/år bokför enligt kontantmetoden.

 
Hur ofta ska momsdeklarationen lämnas in?

I samband med din anmälan om momsregistrering till Skatteverket ska du bland annat lämna uppgift om hur stor försäljning du beräknar i din verksamhet, hur ofta du vill redovisa moms och vilken redovisningsmetod du använder.

 

Momsredovisningen sker månadsvis, kvartalsvis eller årsvis - baserat på siffror från beskattningsunderlaget på deklarationen. Desto högre omsättning du har - desto oftare ska du redovisa din moms.

 

Små företag som har lägre momspliktig omsättning än 1 miljon kr/år kan välja att redovisa momsen en gång om året, kvartalsvis eller månadsvis.

 

Mindre företag som har momspliktig omsättning mellan 1 miljon- och 40 miljoner kr/år kan välja att redovisa momsen en gång per kvartal eller en gång per månad.

 

Större företag med momspliktig omsättning på över 40 miljoner kr/år ska redovisa momsen en gång per månad.

 

Moms2020.JPG


På Skatteverket.se hittar du viktiga datum för ditt företag.

Är du momsregistrerad företagare och säljer varor eller vissa tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska du lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

 

Den periodiska sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket följande datum i månaden efter den period försäljningen skett (månad eller kvartal): 

  • pappersredovisning, senast den 20:e
  • elektronisk redovisning, senast den 25:e

Läs mer om periodisk sammanställning på Skatteverket.se.

 
Jobbar du inom byggsektorn har du säkert sprungit på omvänd skattskyldighet. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten. I de flesta fall innebär bestämmelserna att du ska använda omvänd skattskyldighet om du är verksam inom byggsektorn och säljer byggtjänster i Sverige till andra företag inom byggsektorn eller till ett företag som bara säljer dina tjänster vidare.
 

Du ska använda omvänd skattskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:

 
  1. Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
  2. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

Läs mer om omvänd skattskyldighet på Skatteverket.se.

 

Säljer du elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder? Om försäljningen av dessa artiklar överstiger 99 680 kr exkl moms under ett år, ska du ta ut moms enligt de regler som gäller i det land där köparen finns, från och med den transaktionen som gör att du passerar beloppet. Det gör du enklast via e-tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS).

 

Du som är registrerad till MOSS i Sverige lämnar din MOSS-deklaration samt betalar din moms till Skatteverket. Den särskilda deklarationen för MOSS är en helt egen deklaration. De uppgifter du lämnar där ska inte lämnas i den vanliga momsdeklarationen.

 

Läs mer om MOSS på Skatteverket.se.

 
Så här fungerar det i Visma eEkonomi: 
 

Du börjar med att ställa in hur ofta du ska redovisa moms. Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter.

 
Periodisering1.png 
 

När du har bokfört alla händelser för perioden och det är dags att skapa momsredovisningen. Gå till Bokföring - Momsredovisning - Ny momsredovisning. 

 
Momsredovisning2.png
 

Kontrollera att siffrorna stämmer. Du kan klicka på dokumentet till höger om varje ruta där det finns ett belopp för att se vilka verifikationer som påverkar beloppet. När du är nöjd klickar du på Bokför. Den bokförda momsredovisningen kan du se under Bokföring - Momsredovisning.

 
Momsredovisning3.png
 

Där har du möjlighet att skapa en eskd-fil som du kan skicka in elektroniskt till Skatteverket. Det gör du genom att klicka på Åtgärder - Skapa fil. Filen sparas på din dator. Logga in på Skatteverket och ladda upp filen för att redovisa in din moms. 

 

När Skatteverket har kontrollerat din momsredovisning och du antingen ska betala eller få tillbaka pengar för momsen registrerar du denna in- eller utbetalning under Kassa- och bankhändelser i Visma eEkonomi. 

 

Vi rekommenderar dig att följa stegen i vår checklista för momsredovisning. Där kan du se hur du bokför momsen efter att du har betalat alt fått tillbaka pengar för momsen. 
 

Lycka till! 

/Nellie