Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Etiketter
Sortera efter:
av Marita Jonsson CONTENT PRODUCER
Rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kr per år från 1 juli 2019. Det innebär att personer som inte fyllt 65 år vid årets början får rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till 30 juni, och sedan får de ytterligare 25 000 kr i rutavdrag efter den 1 juli 2019 - totalt sett 50 000 kr för hela 2019. Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kr per person och år. Om din kund nått gränsen 25 000 kronor före 1 juli 2019 och då blivit nekad, kan du från 1 juli skicka in en ny ansökan för det rutavdraget. Detta gör du på Skatteverkets sida och tjänsten Rot och rut - företag.  I Visma Administration/Fakturering ska du Ändra maxbeloppet för rutavdrag till 50 000 kr i företagsinställningarna, och denna ändring påverkar nya fakturor du skapar. På befintliga fakturor ligger det gamla beloppet kvar, vill du ändra detta går du in på fakturan och fliken Moms, konton under Maxbelopp per person. Fakturan får inte vara utskriven eller journalförd. Läs även: Hur ändrar jag maxbeloppet för rutavdrag till 50 000 kr? Hur gör jag om jag fått avslag på ansökan från Skatteverket? Hur ändrar jag ansökan för rot/rut till Skatteverket?
Visa fullständig artikel
av Marita Jonsson CONTENT PRODUCER
Börja med att kontrollera att du har valt ditt e-postprogram som standardprogram för e-post i Windows under Start - Standardprogram - Ange dina standardprogram. E-postprogrammet måste vara lokalt installerat och ha stöd för MAPI. Detta kan bero på att en registernyckel saknas. Gå in under Start - Kör. Skriv regedit och tryck på Enter. Om du använder registereditorn fel kan det medföra allvarliga problem för din dator. Om du har 32-bitars version av Windows eller 64-bitars version av Windows med 64-bitars e-postprogram ska du bläddra dig fram till följande sökväg.  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\ Om du har 64-bitars version av Windows med 32-bitars e-postprogram ska du istället bläddra dig fram till följande sökväg.  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\ Har du 64-bitars version av Windows med 64 bitars e--postprogram behöver du bägge dessa sökvägar.  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\ Finns inte MAPI, MAPIX och MAPIXVER under sökvägarna ovan måste du lägga till dessa strängvärden på varje sökväg. Högerklicka i det högra fältet och välj Nytt - Strängvärde: MAPI ska ha datavärde 1 MAPIX ska ha datavärde 1  MAPIXVER ska ha datavärde 1.0.0.1 Du kan läsa mer på Microsofts hemsida http://support.microsoft.com/kb/834008 under rubriken Workaround.
Visa fullständig artikel
av Daniel Sörensson
Observera att denna artikel inte gäller om du har Visma Webshop/Webshop+. Om du har Visma Administration 5.2 eller senare och en webbshop från en tredjepartsleverantör/integrationspartner.  För att komma åt bockrutan för webbshopartikel på artiklarna måste du göra nedanstående förändring. Lösning: 1. Gå in under Hjälp – Om Visma Administration – Systeminfo 2. Utforska företagskatalogen 3. Öppna FTG.ini 4. Stäng ner Visma Administration (Visma Administration måste vara nedstängt för att det ska slå igenom) 5. I programmet Anteckningar där Ftg.ini har öppnats. Gå in under Redigera och välj Sök. Sök efter Webshop. Om ni finner dessa rader:     [Webshop]     Aktiv=0     så ändrar du 0 till 1 så att det istället står:     [Webshop]     Aktiv=1     Om du inte har de raderna i filen så skriver du in det längst ner i filen. 6. Spara och stäng ner filen.  7. Starta Visma Administration så ska det nu vara aktiverat.
Visa fullständig artikel
av Marita Jonsson CONTENT PRODUCER
Om du skickar ett uppdrag till AutoCollect som innehåller husarbete kommer fakturans totala belopp att kravhanteras, då hela beloppet är kundens skuld fram tills dess att Skatteverket beslutat att kunden blivit beviljad en skattereduktion.  Om du inte vill att det totala fakturabeloppet ska skickas via AutoCollect behöver du istället använda dig av den manuella påminnelsehanteringen i programmet via Betalningar – Betalningspåminnelser.   För att vara så tydlig mot kunden som möjligt har vi skapat en ny mall, Betalningspåminnelse Silver – Inkassotext, som finns för nedladdning på vår hemsida. Denna hjälper dig att informera din kund om att det totala beloppet kommer att skickas vidare till inkasso om beloppet efter skattereduktion inte betalas in.
Visa fullständig artikel
av Helene Struthers ANSTÄLLD
En tredjedel av företagen saknar rutiner för kravhantering Vi fick svar från 250 användare i Visma Administration om deras hantering av försent betalda kundfakturor och resultatet visar att det ofta saknas rutiner för kravhantering på företagen. Flera företag väntar länge med att kräva in sina pengar. Visma AutoCollect Inom Visma har vi stor erfarenhet av kravhantering och vårt systerbolag Visma Collectors arbetar dagligen med dessa frågor. Tillsammans har vi tagit fram en påminnelse- och inkassoservice som är integrerad i Visma Administration/Visma Fakturering och som dessutom är kostnadsfri. Påminnelse och inkasso I version 2015.1 kan du skicka en eller flera förfallna fakturor som uppdrag till Visma AutoCollect. Då skickas en påminnelse automatiskt till din kund nästa arbetsdag. Din kund betalar till Visma Collectors, som i sin tur för över beloppet och eventuell dröjsmålsränta till ditt konto. När pengarna kommer in på ditt konto registreras dessutom fakturan som betald i Visma Administration. Det sker helt automatiskt och du kan hela tiden se aktuell status på respektive uppdrag. Skulle du behöva ta ytterligare åtgärder berättar tjänsten det för dig i programmet, annars kan du bara låta Visma AutoCollect göra jobbet.  Ny version av Visma Administration och Visma Fakturering I version 2015.1 är tjänsten inbyggd i ditt program och det är bara att börja använda Visma AutoCollect för att hantera dina påminnelser. Den nya versionen finns att ladda ner på Min sida. Kom igång med Visma AutoCollect. 
Visa fullständig artikel
Genvägar
Inloggade användare (227)