Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej! Det låter som att du tänkt helt rätt här tycker jag.
Hej! Du får skriva av högst 30% på inventarier i samband med bokslutet enligt huvudregeln. Men det går också bra att skriva av 20% per år enligt den så kallade kompletteringsregeln. Man kan alltså själva välja enligt vilken regel man väljer att skriva av sina inventarier.
Hej! Ett direktavdrag betyder att du får ta upp hela kostnaden för ditt inventarie samma år som inköpet sker, detta påverkar ditt resultat. Avskrivningar görs om inventariet räknas som en anläggningstillgång. Då påverkar inventariet inte resultatet utan det är själva avskrivningen som räknas som kostnad det året. Man kan säga att man fördelar kostnaden för inventariet på flera år. Du måste göra årliga avskrivningar om ditt inventarium har ett inköpspris på ett halvt prisbasbelopp och har en användningstid på 4 år eller mer. Konto 5410 är precis som du säger en samlingspost, vill du precisera ditt inköp kan du skapa exempelvis konto 5411. Detta är kostnadskonton som påverkar resultatet och alltså ska användas om inventariet ska påverka ditt resultat direkt (direktavdrag). Konto 1250 är ett tillgångskonto, och på samma sätt här kan man skapa underkonton för att specifisera inköpet. Kontona som börjar på 1 påverkar tillgångarna och är alltså ett konto för inventarier som räknas som anläggningstillgångar. Det som avgör vilket kontonummer du använder är alltså om det ska ske direktadrag eller om du ska göra avskrivningar.
Hej! Om din chef är företagets ägare kan händelsen bokföras i två steg. Dels när han betalar företagets utgifter med privata medel och dels när företaget sedan ersätter hans utlägg. När inköpen gjorts ska kostnaden för företaget bokas upp och samtidigt ska man redovisa en skuld till ägaren. Verifikationen blir då så här: 289X Avräkning XX 5010 Loaklhyra (här väljer du det konto som passar för kostnaden utlägget avser) 2640 Ingående moms När ägaren sedan ersätts för sina utlägg blir det följande bokning: 289X Avräkning XX, Debet 1930 Bank, Kredit (om pengarna tas från företagets bankkonto)
När ett inventarie eller en del av inventariet blivit stulet bör en utrangering registreras. i ditt fall innebär det att du minskar tillgångsvärdet med den del som motsvarar den stulna delens värde. Vi tänker oss att inventariet köpts in för totalt 100 000 kr och anskaffningsvärdet för den stulna delen uppgår till 30%. Ackumulerade avskrivningar uppgår till 60 000 kr. Då bokförs utrangeringen enligt följande: 1220 Kredit 30 000 1229 Debet 18 000 7973 Debet 12 000 För dem som använder Visma Anläggningsregister löser man problemet genom att första dela tillgången och sedan utrangera den ena delen. Då skapas automatiskt ett bokföringsunderlag som kan importeras i bokföringen.