Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej! Beroende på vilken typ av tillgång inventarierna är används konton 12xx. Till exempel Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 1210. Kundregistret borde räknas som goodwill och kan i så fall bokföras på konto 1070. Själva köpet registreras med en verifikation som skulle kunna se ut såhär: 1930 kredit: 350 000 1210 debet: 200 000 1070 debet: 150 000 Både inventarier och goodwill görs det normalt sett avskrivningar på. Återkom gärna om du vill ha mer information så kikar jag vidare.
Hej!Det beror på. Vid betalning bör du ha fått någon form av kvitto. Om avgiften inkluderar moms måste det framgå av detta kvitto.Sedan är frågan om du har betalat för att få vara medlem i en förening eller för att utnyttja forumet. Om du betalar som föreningsmedlem så är kostnaden troligtvis inte avdragsgill och då kan du använda konto 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla.Betalar du istället för själva tjänsten, det vill säga rätten att utnyttja forumet, så skulle exempelvis konto 6560 Serviceavgifter kunna användas.
Hej!Du skulle kunna använda dig av konto 3010 Hyresintäkterom du vill särredovisa det som huvudintäkteller 3911 hyresintäkter om du har det som sidointäkt, beroende på vad du har förverksamhet i övrigt. Finns inte kontona i programmet får du skapa dem. Beroende på hur Skatteverket vill att du redovisar momsen behöver du välja en momskod på kontona därefter. Om du ska redovisa moms kan du bokföra den på konto 2613.
Hej hej!Ja det låter absolut som förbrukningsinventarier och då passar det bra att använda exempelvis konto 5410 - Förbrukningsinventarier.
Awesome