Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej Hans! Du bokför inköpet på konto 1820 och försäljningsresultatet ska bokföras på konto 8221, Resultat vid försäljning av andelar i andra företag. Tänk även på att handelsbolaget ska justera resultatet i sin deklaration eftersom detta ska deklareras av respektive delägare. I handelsbolagets inkomstdeklaration, N4, ska justering ske vid ruta 4.11 på sidan skattemässiga justeringar (INK4S). Du gör alltså ingen separation i bokföringen utan först i deklarationen. Lycka till med dina placeringar, normalt sett brukar jag avråda mina kunder att handla med värdepapper i bolag. Hälsningar Pär P.S. Läs gärna mer i Skatteverkets broschyr Skatteregler för aktie- och handelsbolag, SKV 294
Hej Janne! Om du använder dig av programmets funktion för att skapa momsrapport bokas det upp en fordran på Skatteverket på bokföringskonto 1650 eller 2650 (så länge som du inte ändrat bokföringskonton). Det betyder att när du får in pengarna från Skatteverket bokför du detta med kontot där du får in pengarna, ex 1930 i debet, och ditt konto för momsredovisning i kredit.
Hej Gittan, Då du gör en vinst när du avyttrar de två äldre bilarna bör du boka den vinsten under året på konto 397X. Vinst vid avyttring av tillgångar. Om vinsten används till att få en lägre första förhöjd leasingavgift bör du bokföra den ursprungliga förhöjda leasingavgiften (före avdrag för ditt övervärde). Vinsten som uppstod härstammar från de äldre bilarna och då blir bokföringen mer rättvisande om du tar den nya bilens kostnader fullt ut.
Hej,om du säljer privata tillgångar till ditt aktiebolag betraktas det som ett vanligt inköp av begagnade varor. Med tanke på att ditt aktiebolag köper från en privatperson finns ingen ingående moms. Priset måste också motsvara marknadsvärdet för tillgången. Om värdet på det du säljer överstiger ett halvt prisbasbelopp (för 2012, 22.000 kr) måste tillgången bokföras som en inventarie i kontoklass 1 och som du sedan gör avskrivningar på. Understiger värdet 22.000 kr har du möjlighet att göra ett direktavdrag, alltså bokföra hela kostnaden på ett kostnadskonto direkt. I ditt fall kan det vara konto 5410 Förbrukningsinventarier som är rätt.
Awesome