Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej!Som standard i löneprogrammet bokförs förmån mot konto 7398 och motkonteras med 7399. Vill du lägga in ett personligt konto på en anställd går det naturligtvis bra också. Alternativt kan du använda dig av resultatenheter för att särskilja vad de olika transaktionerna på konto 7398 avser.
Det beror på vad som hänt med invenatariet. Har det sålts? I så fall, var såldes det för? Om vi tänker oss det enklaste situationen, att tillgången sålts för 450 000 kr, så blir konteringen följande (om ingen avskrivnings gjorts på tillgången):1220 Kredit 450 0002390 Debet 314 3051930 Debet 135 695Om den ålts för annat belopp ska vinst eller förlust på försäljningen redovisas på 3973 eller 7973.
Hej Linda! De här artiklarna, är det lagerartiklar som du har levererat in i programmet via leverantörsfaktura, inkomande följesedel eller manuell inleverans så bokförs de i kredit på ett konto som som standard heter 4990 när du skapar en lagerförändringsjournal. Om de här artiklarna sen av någon anledning inte kan säljas kan du via en manuell utleverans eller inventering minska ditt lager och när du då skriver en lagerförändringsjournal så bokförs beloppet i debet på konto 4990.
Hej! Konto i klass 4 används oftast för kostnader som behövs i ett direkt samband med er försäljning, till exempel om ni hade sålt overheadapparater så hade det varit helt korrekt att använda det för inköp av dem, eller material för att bygga dem. Jag skulle nog använda ett konto för förbrukningsinventarier, ett konto som finns i kontoklass 54xx.
Hej!Vanligtvis brukar man använda samma konto för frakten som för själva inköpet, i detta fallet 6110. Vill du det ändrar du kontot manuellt på leverantörsfakturan.Att du programmet föreslår konto 4010 automatiskt beror på att det ligger förvalt som standard i företagsinställningarna under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Kontonummer.
Banner