Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej Emma! Jag rekommenderar dig att höra med föreningens revisor hur du ska hantera renoveringen i bokföringen. Normalt brukar man bokföra om-/till- och nybyggnation på samma sätt som när man köper en ny byggnad. Om värdet på huset är bokfört på 1110 så använder du detta konto även för renoveringen. Då kommer värdet att öka samtidigt som beloppet kommer skrivas av under flera år. Är det däremot fråga om reparation eller underhåll brukar kostnaden dras av direkt i bokföringen. I dessa fall ökar man inte det bokförda värdet på byggnaden.
Skönt att höra! Detta är ett bra exempel på hur kontantmetoden förenklar bokföringen. Om du hade bokfört enligt faktureringsmetoden så hade du fått bokföra valutakursdifferenser i samband med varje betalning.
7690 - Övriga personalkostnader, går också bra att använda.
Den del som överstiger den egentliga kostnaden kan du boka upp mot konto 1684 - Kortfristiga fordringar hos leverantörer. När pengarna återbetalas bokar du sedan bort beloppet på kontot.
I så fall bör momsen vara 13,71 kr. Det innebär att hela beloppet, både momsen och själva utgiften blir avdragsgill. Då kan du använda konto 6071 Representation, avdragsgill. Du kan du bokföra representationen på följande sätt: 1930 Kredit 128 6071 Debet 114,29 2641 Debet 13,71
Banner