Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej!När man säljer begagnade varor brukar man tillämpa så kallad vinstmarginalbeskattning som i stora drag går ut på att utgående moms beräknas på skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris. Du hittar mer information hos Skatteverket:http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/sarskildareglerforvissavarortjanster/begagnade...
Hej!Det man brukar bokföra är just anskaffningsvärdet och eftersom det inte förändras nu behöver du inte bokföra något vad jag kan läsa mig till.Det kanske finns någon annan användare här på forumet som har erfarenhet kring detta och som kan ge lite ytterligare input?
Hej!Eftersom du bokför enligt kontantmetoden bokför du detta först när fakturan betalas och då betalar du bara mellanskillnaden mellan den ursprungliga fakturan och kreditfakturan.
Detta blir ingen momspliktig intäkt och den elfte lunchen kommer inte påverka dina intäkter eller kostnader. Men den bör ändå bokföras enligt god redovisningsed. Du kan då använda konto 3731 i debet och motkontera mot ett eget skapat konto, t ex 3733, i kredit.
Hej!Jag skulle kunna tänka mig att bokföra denna kostnad på konto 5510 - Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar. Detta eftersom kostnaden hör till maskinen, även om den inte är i bruk längre.