Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej Birgitta! Bokslutsdispositioner är olika sätt för företag att skjuta upp skattekostnader till ett senare tillfälle. Exempel på bokslutsdispositioner är avsättning till periodiseringsfond och överavskrivningar.
Hej! Om vi tar ett exempel där kunden handlar för 1000 kr inkl 25% moms och tar samtidigt ut ytterligare 500 kr i kontanter, kan det bokföras på följande sätt: 1580 Debet 1 500 kr 3051 Kredit 800 kr 2611 Kredit 200 kr 1910 Kredit 500 kr Vi redovisar alltså en fordran för kontokort på 1 500 kr samtidigt som vi visar att 500 kr har lämnat den kontanta kassan.
Hej! Det låter som att du tänkt helt rätt här tycker jag.
Hej! Du får skriva av högst 30% på inventarier i samband med bokslutet enligt huvudregeln. Men det går också bra att skriva av 20% per år enligt den så kallade kompletteringsregeln. Man kan alltså själva välja enligt vilken regel man väljer att skriva av sina inventarier.
Hej! Ett direktavdrag betyder att du får ta upp hela kostnaden för ditt inventarie samma år som inköpet sker, detta påverkar ditt resultat. Avskrivningar görs om inventariet räknas som en anläggningstillgång. Då påverkar inventariet inte resultatet utan det är själva avskrivningen som räknas som kostnad det året. Man kan säga att man fördelar kostnaden för inventariet på flera år. Du måste göra årliga avskrivningar om ditt inventarium har ett inköpspris på ett halvt prisbasbelopp och har en användningstid på 4 år eller mer. Konto 5410 är precis som du säger en samlingspost, vill du precisera ditt inköp kan du skapa exempelvis konto 5411. Detta är kostnadskonton som påverkar resultatet och alltså ska användas om inventariet ska påverka ditt resultat direkt (direktavdrag). Konto 1250 är ett tillgångskonto, och på samma sätt här kan man skapa underkonton för att specifisera inköpet. Kontona som börjar på 1 påverkar tillgångarna och är alltså ett konto för inventarier som räknas som anläggningstillgångar. Det som avgör vilket kontonummer du använder är alltså om det ska ske direktadrag eller om du ska göra avskrivningar.