Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Konjunkturlönestatistik - Lön 600: Antal arbetade timmar (rad 8) riskerar att ständigt bli fel

Vår löneberedning/lönekörning är så som många andra företag att ta in föregående kalendermånads avvikelser (nu senast april) på aktuell kalendermånads lönekörning (maj). Programmet verkar hantera avvikelser på lönearter som kräver period från-till på så vis att avvikelserna läggs i samma period från-till. Då lönearter inte kräver period från-till så läggs i stället avvikelsen i lönekörningens period.

Om vi tar ut rapporten för SCB:s konjunkturlönestatistik avseende april innan lönekörningen i maj är klar så kommer rad 8 "Antal arbetade timmar" bli fel. Tjänstledighet, föräldraledighet, VAB, sjukdom och övertid avseende april kommer inte med. För att det ska bli rätt så måste vi ignorera SCB:s påminnelser och invänta att majs lönekörning blir klar, sedan välja att skriva ut och sända in SCB-rapporten för april.

Vid första anblicken så tror man då att det blir rätt nästa gång, dvs att det haltar lika mycket varje månad så att det på sikt inte gör något. Men icke, i själva verket kommer dessa avvikelser aldrig in och påverkar rad 8 någon månad. För när majs lönekörning är klar så tar man ut och sänder in majs SCB-rapport. Men majs avvikelser är inte registrerade förrän junis lönekörning är klar. Det blir alltså bara rätt om man medvetet dröjer med rapporten, ignorerar påminnelser, tills att lönekörningen efterföljande månad är klar. Vi har bett SCB lägga in den noteringen för oss.

Jag tror många att företag "aningslöst" skriver ut och skickar in SCB-rapporten direkt i samband med lönekörningen. Om inte så reagerar man säkert på SCB:s avisering om rapporten, eller påminnelsen som kommer några dagar senare, bägge kommer innan nästa lönekörning är klar.

Detta är nog ett generellt problem oavsett vilket löneprogram/tillverkare som än används. Samtidigt så har SCB krav på sig att snabbt leverera vidare statistik, och vad gäller rad 1, 2 och 3 från företagen så är nog insamlad statistik mer korrekt. Men vad gäller rad 8 "Antal arbetade timmar" så blir det fel. Denna siffra används bla för att räkna ut timlöner på EU-nivå har jag lärt mig, och om felet i snitt är 2 % så är det så klart olyckligt.

Jag har pratat med SCB:s ansvarige om detta och det var ett okänt fenomen lät det som, trots att man har en ganska tät kontakt med landets tillverkare av lönesystem. Om man som vi låter ytterligare en lönekörning passera och ganska snabbt sänder in SCB-rapporten för föregående månad, så är man dock på rätt sida tidsmässigt för rad 1, 2 och 3 men även för rad 8. Vi kommer fortsätta vara "sena" men göra rätt.

Så klart skulle en info-ruta i programmet om att "Rad 8 blir fel om du gör rapporten i tid, invänta i stället nästa månads lönekörning..." vara besynnerlig, och något Visma kanske helt enkelt valt bort för att slippa belasta supporten med marginella problem. Men det är ju egentligen precis en sådan info som behövs.

Har detta gått under radarn eller är det något Visma är medvetna om?

Vh Patrik
3 SVAR 3
NY MEDLEM

Re: Konjunkturlönestatistik - Lön 600: Antal arbetade timmar (rad 8) riskerar att ständigt bli fel

Upptäckte själv samma problematik och väntar alltid in nästa månads lönekörning innan jag rapporerar in siffrorna för att det ska bli rätt. Känns dock jättemärkligt att behöva  göra på detta sätt.

NY MEDLEM

Re: Konjunkturlönestatistik - Lön 600: Antal arbetade timmar (rad 8) riskerar att ständigt bli fel

Detta har jag aldrig tänkt på. Inväntar med spänning Vismas svar, för det låter ju hur knasigt som helst att man ska behöva vänta till efterföljande månads lönekörining innan man kan rapportera in till SCB!
NY MEDLEM

Re: Konjunkturlönestatistik - Lön 600: Antal arbetade timmar (rad 8) riskerar att ständigt bli fel

Hej!

Vi har tidigare kontaktat SCB i denna fråga och fått svaret att det viktigaste är att man får in korrekta uppgifter. Det vill säga, det är i ovanstående exempel korrekt att vänta till nästa månads lönekörning är klar med att skicka in uppgifterna för att få med samtliga händelser. De flesta lönesystem hanterar inte händelsedatum så specifikt som vi gör i Visma Lön 600 och skickar då in uppgifterna "släpande" så t ex januarilönen rapporteras in som februarilön. Dock vill SCB gärna att man skickar in uppgifterna för korrekt månad, om än en månad senare, då dessa möjligheter finns i Visma Lön 600.

Hoppas detta kan bringa klarhet i frågan.