Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Arbetsgivarintyg uttag betald semesterdag

(uppdaterad av My Janhall MODERATOR ‎2020-03-06 12:25 )

Hej,

Jag har en anställd arbetare som jobbar heltid (men ej schemalagd tid). Han går under semestervillkor 10 - Anställd med semesterdaglön. 

När jag fyller i arbetsgivarintyg för honom så kommer inte uttag av betalda semesterdagar med som arbetad tid. Varför? Den arbetade tiden borde enligt min mening ökas på med 8 timmar (1 semesterdag).

Jag använder visma lön 600

14 SVAR 14
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Arbetsgivarintyg uttag betald semesterdag - Lön 600

Med semestervillkor 10 har den anställde inga semesterdagar, enbart semesterersättning. Betalas ut månadsvis eller vid slut av anställning beroende på kollektivavtal/inställning i Lön 600.

Så det är helt korrekt att det inte är med semesterdagar.

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Arbetsgivarintyg uttag betald semesterdag - Lön 600

Semesterdagens storlek på villkor 10 bestäms utav en procentsats. Sedan så räknar programmet på semesterdagar utifrån anställningstid under semesterperioden och antalet dagar för semesterrätt. Så jag förstår inte vad du menar med att den anställde enligt semestervillkor 10 inte har semesterdagar?

Men även om det är semesterersättning, ska det inte vara med i arbetsgivarintyget och isåfall under vilken del av arbetsgivarintyget?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Arbetsgivarintyg uttag betald semesterdag - Lön 600

Skilj på semesterersättning och semesterlön; 

Semesterersättning utbetalas när den anställde slutar, eller vid korttidsanställning vid varje löneutbetalningstillfälle. Beräknas med 12% (kan vara annan procentsats beroende på avtal) på semestergrundande lön.

Semesterlön utbetalas när den anställde tar ut en semesterdag.

Semestervillkor 10 räknar med en procentsats på semestergrundande lön.

Uttagen semesterdag ska redovisas på arbetsgivarintyget som arbetad tid.

Semesterdagar tjänar man in oavsett vilket semestervillkor man använder, däremot kan de vara betalda eller obetalda.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Arbetsgivarintyg uttag betald semesterdag - Lön 600

Hej Anitha,

tack för ett tydligt svar. Vet du varför uttag av betalda semesterdagar inte finns med på arbetsgivarintyget som jag försöker skriva ut? Eller ska det inte vara med på ett arbetsgivarintyg?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Arbetsgivarintyg uttag betald semesterdag - Lön 600

Semesterdagarna ska räknas in i arbetad tid. Kan inte svara på varför de inte kommer med, har just börjat använda Lön 600 så jag har inte hunnit använda mig av den funktionen än. Men det är mycket som inte stämmer/går att göra i Lön 600. Använde Lön Special tidigare, ett mycket bättre program. Kan inte förstå varför Visma inte satsade på det i stället. 
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Arbetsgivarintyg uttag betald semesterdag - Lön 600

Hej Christoffer,

Du skriver att det är en arbetare och med schematypen ej schemalagd arbetstid men nämner aldrig om det är en timavlönad eller månadsavlönad.
Varifrån arbetsgivarintyget i Lön 600 hämtar sitt värde i kolumnen arbetad tid kan du läsa om i »Varifrån hämtas de arbetade timmarna?
Kolla då under det avsnitt som berör just den här personen.

Ha en bra dag!


/Cecilia
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Arbetsgivarintyg uttag betald semesterdag - Lön 600

Hej Cecilia,

det rör sig om en ej schemalagd timavlönad. Jag läste i avsnittet »Varifrån hämtas de arbetade timmarna? under ej schemalagd timavlönad och där står det att timmarna endast hämtas utifrån artikel 1106 - timlön. Det torde innebära att när jag då lägger in en betald semesterdag så hämtar inte programmet upp det i arbetsgivarintyget utan att jag får lägga in det manuellt, är det rätt uppfattat?
Highlighted
FD ANSTÄLLD

Re: Arbetsgivarintyg uttag betald semesterdag - Lön 600

Hej Christoffer,

Det är helt rätt uppfattat att programmet inte hämtar upp arbetad tid för uttag av betalda semesterdagar eftersom den anställde inte arbetat denna dag.
Får man fråga varför du vill ha med timmarna för uttag av semesterdagar på arbetsgivarintyget?

Som jag ser det ska dessa timmar inte komma med då den anställde faktiskt inte arbetat denna dag.
Men vill du ha med dem så får du manuellt komplettera arbetsgivarintyget.

Ha en fin dag
/Susan
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Arbetsgivarintyg uttag betald semesterdag - Lön 600

På anvisningarna för ifyllande av arbetsgivarintyg står detta;

Ledighet med bibehållen lön räknas som arbete. För den som har en fastställd arbetstid och har månadslön räknas arbetsfria ”röda dagar” och ”klämdagar” som arbete, om löneavdrag inte görs för ledigheten.
Tid då den anställde fått uppsägningslön, semesterlön, helglön, väntetidsersättning, permitteringslön eller vederlagsersättning för sjöfolk ska räknas som arbetad tid.