Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Bilförmån bruttolöneavdrag

(uppdaterad av My Janhall MODERATOR ‎2020-03-11 12:38 )

Hej,jag behöver hjälp med att lägga upp bruttolöneavdrag för bilförmån på ett korrekt sätt. Jag behöver använda mig utav anpassade lönearter och inte löneväxling genom företagsinställning.T.ex. så här ser lönen ut innan bruttolöneavdrag:1106 - timlön 100 * 200 kr = 20 000 (brutto)Skatt - 4689 kr (tabellskatt 34), arb.giv.avg. - 3098 kr och nettolön 15 311 krSå här har vi lagt upp lönen med bruttolöneavdraget och bilförmånen:1106 Timlön 100 * 200 kr = 20 0002101 Bilförmån (2500)11391 Avdrag bilförmån -2500 kr12271 Justering bruttoförmån bil 850 kr (34% av 2500 kr)Bruttolön är då 17 500 kr. Skatt 4689 kr, nettolön 13 661 kr och arb giv avg 3098 kr.Har vi hanterat bruttolöneavdraget och bilförmånen på korrekt sätt när vi gör så?Mvh/Jenny

9 SVAR 9
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bilförmån bruttolöneavdrag - Lön 300/600

Hej Jenny!
Till en början svarar jag lite allmänt. Jag förstår att du använder ett löneprogram men jag kan inte se exakt vilka inställningar som gäller för de lönearter du gjort själv. Jag ser bara vilka lönearter du kopierat från. Du får höra av dig igen om du vill veta mer.
En anställd har en bruttolön på 20 000 och en bilförmån på 2 500 kr.
Den ursprungliga bruttolönen ska minskas med 2 500 kr för bilförmånen.
Resterande bruttolön blir då 17 500.
Skatt beräknas på totalt 20 000 kr, 17 500 i bruttolön och 2 500 i bilförmån.
I tabell 34 blir skatten på 20 000 4 689 som ska dras från lönen på 17 500 kr.
Netto att betala ut blir då 12 811 kr
Arbetsgivaravgiften beräknas på 20 000 kr och blir 3 098 om den anställde inte fyllt 26 år. Jag antar att detta är vad som gäller för din anställde.
Ni betalar också ut en justering som verkar vara en skattefri ersättning på 850 kr. Vad är det? Det måste du förklara om jag ska kunna bedöma om det är korrekt.
Hälsningar
Ulla Lindblad
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bilförmån bruttolöneavdrag - Lön 300/600

Hej Ulla,

Vi har lite olika diskussioner här på kontoret angående hur ett bruttolöneavdrag med skattepliktig förmån påverkar nettolönen.

För att förtydliga frågan så ställer sig några av oss frågande till hur ett bruttolöneavdrag på ett belopp låt säga 3 000 kr och sen bilförmån på 3 000 kr som läggs på lönen kan generera en skillnad i nettolön på 3 000 kr (samma som bruttolöneavdraget).

Detta påstår vissa av oss inte blir korrekt och därför lades ett nettoavdrag in för att kompensera nettolönen. Jag antar att detta inte är korrekt men vi har lekt med siffrorna för att se vad som händer och undrar om man kan göra så.

Jag har inte hittat någon bra information som stödjer det ena eller andra påståendet så därför vände jag mig till er.

Tack på förhand!
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bilförmån bruttolöneavdrag - Lön 300/600

Hej Jenny!
Det är helt korrekt att nettolönen minskar med värdet av bilförmånen.
En anställd har en månadslön på 33 000 kr och inga förmåner.
Om skatten beräknas efter tabell 32 blir den 8 413 kr.
Samma anställda får tjänstebil med ett förmånsvärde på 3 000 kr/månad.
Företaget gör också ett bruttolöneavdrag med 3 000 kr och sänker alltså lönen till 30 000 kr.
Skatten beräknas fortfarande på 33 000 kr, det vill säga månadslönen på 30 000 kr plus bilförmånen på 3 000 kr.
Eftersom bruttolönen är sänkt till 30 000 kr och skatteavdraget fortfarande är 8 413 kr blir det 3 000 kr mindre i nettolön.
Det är inte tillåtet att kompensera den anställde med en nettoersättning, som du föreslog i din första fråga. Vad jag kan se var det inget nettoavdrag utan en skattefri ersättning för att öka nettolönen. Ni kan istället välja att göra ett mindre bruttolöneavdrag.
Hälsningar
Ulla Lindblad
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bilförmån bruttolöneavdrag - Lön 300/600

Hej Ulla,
tack för svaret. Jag kan tyvärr inte ändra bruttolöneavdraget då detta ska inte påverka kostnaderna för företaget.
Om man tittar på er mall för bilförmån med nettoavdrag så ser det ut så här:
Lön 50 000 kr,
2101 - bilförmån (3000 kr)
21001 - bilförmån avdrag (-3000kr)
13051 - betalt för bilförmån - 3000 kr
Resultat blir då ingen skillnad i skatt och arb.giv.avg. men 3000 kr skillnad i nettolön.
Hur kan jag då förklara för den anställde att genom att göra ett bruttolöneavdrag på 3000 kr så blir det 3000 kr mindre i nettolön samma slutresultat som vid ett nettolöneavdrag?
Hjälp.
Jenny
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bilförmån bruttolöneavdrag - Lön 300/600

Hej Jenny!
Det är Skatteverkets regler som styr hur företaget ska hantera bruttolöneavdrag för bilförmån. Varken företaget eller den anställde kan ändra på detta även om man tycker det verkar konstigt.
Vilken metod man än använder, bruttolöneavdrag eller nettoavdrag, blir resultatet att nettolönen minskar med samma belopp som bilförmånens värde. I exemplet du hittade görs inget bruttolöneavdrag vilket innebär att den anställde behåller sin bruttolön och därmed får en högre sjukpenning- och pensionsgrundande lön. Det blir inte heller någon skatt på förmånen eftersom den betalas med skattade pengar.
Jag antar att det i ert fall är den anställde som har önskat eller i alla fall tyckt att det är en bra idé att avstå från lön och istället få en tjänstebil.
Jag förutsätter då att han/hon kommit fram till att det totala värdet av att ha en bra bil och få skatt, försäkring, service med mera betald, är mera värt än nettoavdraget.
Förutom den kostnad företaget har för arbetsgivaravgifter på förmånen har ni också kostnader för inköp alternativt leasing. Ni har dessutom de kostnader jag nämnde för skatt, försäkring, service med mera som den anställde inte betalar.
Jag tar exemplet med de siffror du gav mig första gången och delar upp beräkningen i två steg. Jag vet inte, men hoppas, att detta gör det lättare att förklara för din anställde.
Din anställde har en månadslön som brutto är 20 000 kr med en skatt på 4 689 kr i tabell 34. Detta ger en nettolön på 15 311 kr.
Sedan får den anställde en bilförmån som är värd 2 500 kr. Då ökar skatten med 807 kr till 5 620 kr och nettolönen sjunker då till 14 504 kr. Bruttolönen är fortfarande 20 000 kr.
I detta läge har alltså bilen bara kostat den anställde 807 kr av nettolönen.
Företaget kräver att den anställdes bruttolön ska sänkas med 2 500 kr för att han ska få bilförmånen. Då minskas hans bruttolön till 17 500 kr och hans skatt minskar med 807 kr till 4 689 kr igen.
Därmed ska han ha ut 17 500 kr – 4 689 kr = 12 811 kr i nettolön. Det innebär att nettolönen har sjunkit med lika mycket som bilförmånen är värd.
Hälsningar
Ulla Lindblad
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Bilförmån bruttolöneavdrag - Lön 300/600

Tar upp en gammal tråd med fråga om svaret verkligen stämmer (numera i alla fall)? Som jag läser svaret så blir nettolöneavdraget för en bilförmån alltid blir lika med förmånsvärdet och det är väl inte korrekt? Detta stämmer heller inte med det svar jag får när jag lägger in uppgifterna i Visma 600.
Highlighted

Re: Bilförmån bruttolöneavdrag - Lön 300/600

Hej stabo,

Ullas svar stämmer trots att det gått några år. Ulla skriver "Det innebär att nettolönen har sjunkit med lika mycket som bilförmånen är värd" Jag tänker att det gäller just det exempel som Ulla tog. Nettolöneavdraget för bilförmånen är inte alltid lika med förmånsvärdet men i Ullas sista exempel blev det så. 

Jag lägger in en länk till hjälpen i löneprogrammet Bilförmån - nettolöneavdrag eller omvänd löneväxling. Här finns exempel och råd om val av lönearter. Det finns även klickbara bilder som visar hur vi lagt in det i vårt program.

Hoppas detta kan underlätta för dig. 

Ha en fin helg!

/Kristina 
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bilförmån bruttolöneavdrag - Lön 300/600

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bruttolöneavdrag och bilförmån - Lön 300/600.

Vi har en anställd med 36000kr i månadslön och med en bilförmån på 4879kr. Överenskommelsen är att det ska dras 2900kr från månadslönen i löneväxlingsavdrag innan skatt. Jag tänkte använda konto 11392 för detta. Ska jag även då minska bilförmånen med 2900kr (använda konto 2102 i så fall?) Eller ska bilförmånen vara oförändrad fast att den anställda blir av med 2900kr av sin grundlön? /Peter
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Bilförmån bruttolöneavdrag - Lön 300/600

Hej,

 

Långt mellan funderingarna i detta ämne. Jag skulle vilja resonera kring brutto- och nettolöneavdrag i generella termer med Personalbil som exempel.

 

Antag att en anställd har så hög lön att den pensionsgrundande inkomsten inte påverkas av ett bruttolöneavdrag samt att andra förmåner såsom t.ex. tjänstepension ej påverkas.

 

Om Personalbil erbjuds som en kostnadsneutral lösning så kommer jag fram till att det i stort sett inte finns några skäl till nettolöneavdrag eller omvänd löneväxling enligt exemplet som Visma ger:

 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/online-help/bilforman-och-nettoavdrag.h...

 

Ett bruttolöneavdrag innebär - enligt mina beräkningar - att företagets minskade kostnader för sociala avgifter och skatt gör detta mer förmånligt än då ett nettolöneavdrag görs. 

Bruttolönavdrag görs såvitt jag förstår via löneart 1179 (eller via en kopia av den). Detta saknar jag information om på supportsidorna liksom det generella resonemanget om brutto/nettolöneavdrag.

 

Den enda uppsida som jag ser med att göra ett nettolöneavdrag är att löneunderlaget till K10 blir högre och att 3:12-reglerna därför kan medge en större aktieutdelning till lägre beskattning. Detta kan dock sällan realiseras men det är en annan sak.

 

mvh,

stabo