Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
My Janhall
MODERATOR

Re: Förebyggande sjukpenning - Lön 300

@Annica36

Första delen har du förstått helt korrekt. 🙂 

Jag ska förtydliga hanteringen. De lönearter som går att använda till snabbvalet Övriga tillägg/avdrag är tillägg/avdrag som inte kan nås av andra snabbval i kalendariet och i snabbvalet Övrig frånvaro kan du välja lönearter som är byggda utefter typen Övrig frånvaro.

Om du till exempel går till Lönearbete - Lönearter och går in på löneart 3332 - Avdrag övrig frånvaro timavdrag - flik 1 kan du se Typ och att denna är registrerad som Övrig frånvaro, du kan också gå till flik 2 och klicka på Påverkar ackumulatorer så kan du se att den påverkar ackumulatorer för Frånvarotid och Övrig frånvaro bland annat. Detta innebär att lönearten är valbar till snabbvalet Övrig frånvaro och i med det kan du inte hämta samma löneart med snabbvalet Övriga tillägg/avdrag. Du kan också kika på löneart 3215 - Semesterlön betald som på flik 1 har typen Semester, den kan därför hämtas till snabbvalet Semester och är därmed inte valbar i snabbvalet för Övriga tillägg/avdrag. Ett tredje exempel är löneart 1179 - Övrigt avdrag, brutto som på flik 1 har typen Avdrag, den går alltså att välja i snabbvalet Övriga tillägg/avdrag eftersom den inte tillhör eller går att hämtas av något annat snabbval, du kan inte hämta denna löneart till till exempel snabbvalet Övrig frånvaro eller Semester eftersom den inte är av den typen i löneartsregistret. Det är alltså vilken löneart du använder och vad för typ denna har som styr vilket snabbval lönearten kan hämtas till. 

 

Lönearterna för korttidspermittering används/passar inte till några andra snabbval och är därmed valbara till snabbvalet Övriga tillägg/avdrag

/My