Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hur ange lunch/middag som ingår i evenemang/konferens o.dyl?

Hur ska lunch och middag anges om de ingår i det evenmang man deltar i, exempelvis konferens, kurs och liknande? De alternativ som finns är 
Betalat själv
Arbetsgivaren betalar
Ingår obl i biljett allm trptmedel
Representaion

Väljer man Arbetsgivaren betalar avgår ju även skatt. Ska det göra det om det ingår i avgiften, som i detta fall?

3 SVAR 3
-Peter-
UTFORSKARE

Enligt Skatteverket:
Förmån av fri kost vid extern och intern representation är inte skattepliktig. Detta förutsätter att det är fråga om gemensamma måltidsarrangemang
Det förutsätter också då att konferensen, kursen etc. uppfyller kraven för att räknas som intern representation:
Med intern representation avses i förmånssammanhang personalfester, interna kurser, informationsmöten med personalen och planeringskonferenser, t.ex. diskussioner om budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljningspolitik. Hit räknas även personalutflykter och andra trivselaktiviteter, kick-off, grupputveckling och liknande interna möten för företaget, koncernen, myndigheten eller dylikt.
Det är allt relevant jag hittat om undantag, i övrigt gäller att om din arbetsgivare bekostar dina måltidskostnader under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet minskas, eftersom du då inte haft ökade måltidskostnader. Då uppstår också en kostförmån.

Så om det inte rör sig om någon form av representation, och det inte är en måltid som obligatoriskt ingår i biljettpris i allmänna transportmedel så ska det mest troligt (om man nu inte vill att det ska prövas) ses som en kostförmån. I så fall noteras det som att arbetsgivaren har betalat måltiden.

Jenny Lu
UTFORSKARE

Är det en extern kurs som du går på är det förmånsbeskattning på det. Kolla på Skatteverket, de har bra info om representation. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

OK. Tack för svar.