Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

Jag har deklarerat och betalat in för mycket sociala avgifter samt källskatt. hur konterar jag återbetalningen?

16 SVAR 16
Highlighted

Re: Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

Om du fått ett beslut från skv och beloppen uppförda på skattekontot konterar du
Debet 1630 och kredit 2731 för ARB giv Avg och
Debet 1630 och kredit 2710 för avdr skatt.

Har du sedan fåttbeloppet återbetalt till ditt bankkonto konterar du
Debet 1930 och kredit 1630.
Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

Tack! hur går bokningarna mot RR?

antar kredit 75* kredit, debet 2731

 debet 2710, kredit ???

Highlighted

Re: Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

När du tidigare betalat in för mycket arbetsgivaravgifter och avdragen skatt borde de ha lett till att du har för höga debetsaldon på konto 2710 respektive 2731.
De debetsaldona rättas nu till m ed den kontering jag beskrev för dig tidigare.

Några bokningar mot resultaträkningen borde inte vara aktuella då.

Hur har du bokfört de för mycket inbetalda avgifterna och skatterna?

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

felet är att jag har haft för höga underlag i själva skattedeklarationernas, så bokningarna som gjorts per automatik från Visma lön är för höga. Men då inbetalningarna till skv matchar var jag rapporterat så "stämmer" ju balanskontona.


så det är inte bara inbetalningarna som är för höga, det har varit för högt hela vägen om du förstår

Highlighted

Re: Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

Ok
Men vilka löner har du då bokfört? De som har betalats ut eller de som rapporterats fel, differensen i avdragen skatt måste väl ändå synas i huvudboken för konto 2710?  

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

bokföringen har ju slkett via fil, så inte pillat nåt själv. blivit fel då jag lagt på fel soc och källskatt på en anställd, skulle varit mindre.

som jag tänker det bokar jag upp en fordran på skv och minskar lönekostnaderna med motsvarande


så ex:


debet 2710, kredit 7010

sedan vid återbet:

debet 1630, kredit 2710

Highlighted

Re: Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

Om vi börjar med skatten; du har dragit för mycket skatt. Har du även reglerat det för höga skatteavdraget med den anställde?

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

saken är att det är en utländsk anställd.


Visma lön tar 30% källskatt som om det vore en svensk, och bokar upp den som om det vore en svensk.


sedan har jag rapporterat in deklarationen med denna med, och betalat in skatten till SKV


dessutom rapporterar jag henne i Finland, och betalar in skatten dit (samma belopp)


ett korrekt förfarande ska vara att hon inte alls skulle varit med i underlaget till den svebska skattedeklarationen.


men för den anställde har det dragits korrekt

Highlighted

Re: Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

Du har betalat hennes skatt både i sverige och i Finland? Och nu fått tillbaka skatten du betalat iu severige?
Vilket konto har du debiterat när du betalat den dubbla skatten? 
Om du använt 2710 alla gånger du betalat skattt vare sig i Sverige eller till Finland så måste det finnas debetpost på 2710 att nu kreditera när du fått tillbaka en del av det som betalats dubbelt.

Mikael