Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Justera sysselsättningsgrad vid sjukdom

Hej

Försöker förbereda semesterårslutet, då vi har 0331-0401.

En anställd har varit långtidssjukskriven, jag får meddelande om att justera hens arbetstid.
Hur gör jag? 

Hen jobbar 100  % men har varit sjukskriven enligt nedan,

100% 180406 180708   92 dagar
75% 180709 181016   100 dagar
50% 180117 190116     92 dagar
25% 190117 190329    72 dagar

Kan någon hjälpa mig att räkna ut,  gör gärna formeln så jag förstår!

Tack för hjälpen

Fisun Varhos

12 SVAR 12
Suslun
UTFORSKARE

Ska det inte vara 94 dagar med 100% sjukskrivning?
Suslun
UTFORSKARE

(94*100%)+(100*75%)+(92-50%)+(72*25%)= 233 dagar
233/365=0,638356...  63,84%

Glömde att ta med de dagar hen inte var sjukskriven...
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej 


Antal dgr x arb tid i % = % 

apr   30  x  100%      =30 Semgrundande 
maj   31  x  100%     = 31 Semgrundande
jun    30  x  100%     =30 Semgrundande
jul     31  x  100%     =31 Semgrundande
aug   31  x  100%     = 31 Semgrundande
sep   30  x  100%     =30 Semgrundande
okt      3  x  100%     = 3 Semgrundande
okt    13  x   25%      = 3,25
okt    15  x   50%      =7,5
nov   30   x  50%      = 15
dec    31  x  50%       =15,5
jan    16   x  50%       =8
jan    15   x  75%       =11,25
feb    28   x  75%      = 21
mar   29   x  75%      =21,75
mar     2   x  100%    = 2  

Totalt   365           291,25         (291,25/365)

Genomsnittl syss.grad 79,79%

Sjukledigheten påverkar inte antalet semesterdagar.

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej
Tack för hjälpen, det påverkar inte antalet semesterdagar men det påverkar ersättningen, eller har jag fel? Var gör jag denna justering, eftersom jag får meddelande om justera sysselsättningsgraden.

Tusen tack för hjälpen
Fd medlem
Inte tillämpbar

Anställd
Lön
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Använd egendefinierad genomsnittlig syss.grad.
Skriv in 79,79% 


Ej outnyttjade kvarvarande dagar kommer efter semesterskiftet bli till sparade och till ett värde av 79,79%.
Fd medlem
Inte tillämpbar

En fråga gällande detta ärende.
Personen i fråga blev frisk och har gått tillbaka och arbetar 100 %. Men nu ska han sluta i företaget. Varför fortsätter hans sparade dagar vara 79,79 %, han har genom åren 35 sparade semesterdagar och han förlorar över 16 000 på detta. Då dem inte har skött semesterlagar osv är det många semesterdagar.
Företaget är villig till att betala mellanskillnaden, hur går jag tillväga för att kunna betala ut mellan skillnade för honom så han får den högre summan och allt blir rä'tt för mig med löner och för henne i ekonomi med bokföring.
Han har redan tagit ut 21 av årets semesterdagar som hade lägre värde.

Tack för hjälpen

Hejsan Fisun, 

Om du i löneprogrammet går till Arkiv InställningarFöretagsinställningar - fliken Semester så kan du se texten "Ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade semesterdagarna". Är denna ibockad så kollar programmet på vilken sysselsättningsgrad den anställde hade under det året de sparade dagarna tjänades in, kan det vara detta som gör att det blir 79,79% vid utbetalning? 
Enligt semesterlagen ska hänsyn inte tas till vilken sysselsättningsgrad den anställde hade när de sparade semesterdagarna tjänades in. Om du inte markerar rutan kommer den sparade semesterlönen alltid att bli densamma som den betalda men om jag förstod dig rätt så är det endast de sparade dagarna som blir felaktiga? 

Vill du betala ut mellanskillnaden manuellt istället så kan du använda löneart 3232 - Semeterersättning, denna är till för när en person slutar sin anställning för att betala ut all semesterersättning, eller för att betala ut ett manuellt framräknat belopp.

Återkom om det uppstår frågor.
Ha en fin helg! 
/My 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tusen tack!
Anna-Karin8
MEDLEM

hej, håller på med en beräkning av genomsnittlig sysselsättningsgrad i samband med semesterårsavslutet och undrar hur jag hanterar semesterdagar och vab-dagar för en som varit deltidssjukskriven på 25, 50, 75 procent?

Anna-Karin8
MEDLEM

jag undrar också över sysselsättningsgraden vid kortare sjukdom, ändras inte den alls då? och var går gränsen? jag ser att genomsnittlig sysselsättningsgrad ej ändras för övriga anställda som haft lite strösjukdagar under året?


Hej!
Meddelandet om ändrad sysselsättningsgrad kommer när en anställd har Ej semestergrundad deltidsfrånvaro.
VAB och strösjukdagar är semestergrundande. Däremot tjänstledighet och längre sjukfrånvaro, föräldrarledighet mm är Ej semestergrundande.
Om en anställd har ej semestergrundande frånvaro i hela dagar så påverkar det beräkningen av antalet semesterdagar. Däremot om det är frånvaro del av dagar så påverkas inte antalet semesterdagar utan då kan man istället räkna om den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Det påverkar inte antalet semesterdagar men pengen som betalas ut per dag.
Du kan läsa mer om detta i Ej semestergrundande deltidsfrånvaro »
Jag vill också tipsa om vår löneskola där vi har samlat de stora ämnena inom löneadministration i pdfer: Till löneskolan »
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~