Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Semesterlön vid sjukdom längre än 180 dagar

Jag har en anställd som har varit sjuk med olika sysselsättningsgrad mer än 180 dagar, den anställde har lagt in semester 30 dagar under sommaren och nu blir det utbetald 0,8% av hennes månadslön i semesterersättning? Är det riktigt? Och går jag in på hennes kort så står det och beräknad sysselsättningsgrad 100% det kan väl inte vara riktigt?

5 SVAR 5
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om ni har sammanfallande semester så ska det räknas om och ändras på "genomsnittlig sysselsättningsgrad" på personkortet för att semesterlönen ska minskas.
Är det intjänande fg år så ska detta räknas ut i samband med semesterårsskiftet och påverkar inte uttag av semester detta året.

Menar du att den anställde var sjuk längre än 180 dagar förra året och den tagit semester detta året. I så fall skulle detta ha räknats ut vid sem.skiftet. Det går att ändra på i efterhand dock. Under sparade semesterdagar på personkortet ska värdet 100% ändras till vad du kommer fram till i uträkningen. Se bild.

Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej Marie,

Precis som Mikael_Magnusson så fint förklarar med sin bild så beror värdet på semesterdagarna på flera olika saker.
 Vad har ni för semesterår och vad har ni för intjänande år för det semesteråret? Detta ser ni antingen på flik 5 Semester på den anställde alternativt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester - dubbelklicka på villkor 20.
 Vad har den anställde för sysselsättningsgrad/årets genomsnittliga sysselsättningsrad på flik 3 Lön?

Om en person har ett ursprungsschema i bakgrunden som är 100 % sysselsättningsrad men sen är sjukskriven på heltid så påverkas ej sysselsättningsgraden. Är samma person deltidssjukskriven och endast får timavdrag så kommer programmet ge er en påminnelse att ni eventuellt bör beräkna om den genomsnittliga sysselsättningsgraden.
Detta då heltidsfrånvaro i form av sjukskrivning inte påverkar värdet på de betalda dagarna utan endast antalet betalda dagar (beroende på om frånvaron har övergått från semestergrundande till ej semestergrundande).

Du kan läsa mer om detta i den skrivna hjälpen och dokumentet Semesterberäkning semestervillkor 20/21 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar».

Då du även nämner att den anställde har varit långtidssjukskriven över 180 dagar vill jag även slå ett slag för dokumentet Långtidssjukskriven över två semesterår»

Återkom om du behöver mer hjälp.

Ha en fin dag!
/Cecilia
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Har en person som är sjukskriven 75%, sedan länge och frånvaron är ej semesterlönegrundande.

Personen har fått 30 dagars semester per den 1 Januari, sammanfallande sem.år.

Hur ska jag tänka framöver? Helt ny på det här med sammanfallande semester och Visma lön, vill absolut inte göra fel. Har läst om att man skriver ner syss.graden men när sker det i så fall?

Personen fick en skuld förra semesteråret och det vill jag inte ska hända igen. Det var en annan person som hade hand om lönerna vid det tillfället bör tilläggas. Har han rätt till 30 men till ett lägre värde eller blir dagarna nedräknade? Får en total tankevurpa när jag försöker luska i hur det skall fungera.

 

Mvh

Bettina

Hej Bettina,

Vi håller på att titta på ditt ärende och kommer uppdatera tråden när vi har mer information till dig. Du är inte bortglömd. 

/Tinna

Tinna Gunnarsson
MODERATOR

Hej Bettina,
Förstår att du får en tankevurpa gällande detta, semesterhantering och beräkning av semester är komplicerat och ett känsligt ämne för både arbetsgivare och anställd.

I ert fall får den anställde 30 dagars semester per den 1:a januari då ni har att intjänandeår och uttagsår som är samma.

Därför vet jag också att ni har antingen semestervillkor 20 eller 21 hos oss vilket motsvarar sammalöneregeln i semesterlagen.


Programmet vet inte vid semesterårsavslutet att den anställde kommer att ha en fortsatt sjukfrånvaro som dessutom är ej semestergrundande därför får hen 30 dagars semester.
Om den anställde har ett heltidsschema/anställning i bakgrunden men har en sjukskrivning på 75% som dessutom ligger över alla dar i veckan då är personen på plats måndag - fredag och programmet kan ej räkna ned antalet semesterdagar som personen i fråga får.
Därav får man meddelandet att man bör kontrollera/beräkna den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad så att denna istället påverkar beloppet som betalas ut.
Hur man gör det kan ni läsa om i den skrivna hjälpen avseende beräkning för semestervillkor 20.
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/online-help/berakning-semestervillkor-2...

 

Som svar på din sista fråga så har den anställde rätt till 30 dagar om hen arbetar några timmar varje dag som är företagets ordinarie arbetsdag och inte har sin frånvaro endast på någon enstaka arbetsdag.
Däremot ska ni justera SSG för att värdet ska justeras så att ersättningen per dag blir mer korrekt.
Behöver du mer hjälp ta gärna kontakt med nån kollega på supporten så kan de hjälpa dig ytterligare.

 

Ha en fin dag! Cecilia & Tinna