Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Magnus56
NY MEDLEM

Semesterlön

Hej,

 

i Semesterlagen. 26 § andra stycket, står följande: "Semesterlön för rörliga lönedelar som avses i 16 a § tredje stycket ska betalas senast en månad efter semesterårets utgång."

Indirekt står det således att semesterlön för rörliga lönedelar får betalas ut löpande, t ex vid varje lönetillfälle där bonus/provision betalas ut.

Vidare i semesterlagen 16 a § står "Har arbetstagaren även rörliga lönedelar är semesterlönen för dessa lönedelar tolv procent av arbetstagarens sammanlagda förfallna rörliga lön under semesteråret." Även att det i denna paragraf framgår att det avser "...sammanlagda förfallna rörliga lön under semeteråret." torde detta dock inte medföra hinder att utbetala semesterlön löpande då den totala semesterersättningen blir den samma oaktat om utbetalning görs efter semesterårsavslut eller löpande. Huvudingrediensen i 16 a § är ju att semesterersättningen uppgår till 12% av bonus/provision. (Sen kan man ju tolka skrivningen i den riktning att 12% inte erhålls om man inte sparar semesterersättningen till semesterårsavslutet, men det är nog att ta den språkliga tolkningen ett steg för långt!)

Löneprogreammet ger idag endast möjlighet att utbetala semesterlön på bonus/provision efter semesterårsavslut. Med hänvisning till Semesterlagen borde Visma därför ge möjlighet till sina kunder att välja om man vill göra utbetalning av semesterlön vid varje lönetillfälle då bonus/provision utbetalas.

/Magnus Åkesson

 

 

1 SVAR 1
Tinna Gunnarsson
MODERATOR

Re: Semesterlön

Hej,

Enligt sammalöneregeln har arbetstagaren även rörliga lönedelar och enligt semesterlagen ska dessa vara på minst 12% och enligt paragraf 26 så ska de betalas ut senast en månad efter semesterårets utgång. 

 

Hanteringen i Visma lön är på så sätt att de rörliga delarna räknas ut i samband med ett semesterårsavslut och då ska föregående års rörliga delar vara vara utbetalda annars nollas de ut. 

 

Eftersom Semesterlagen är dispositiv, som du vet, så kan man självklart ha olika sätt att hantera detta på men i Visma Lön hanteras det enligt ovan. 

 

Visma Lön hanterar endast den rörliga delen i klump men vill ni hantera det löpande och betala ut varje månad så får det bli helt manuell hantering. Återkom om du vill ha en hantering på detta. 

 

Ha en fin dag! 

TInna