Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Diskussion i Visma Tid
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Personalliggare i byggbranschen fr.o.m. 2016 - Tid

Kommer Visma Tid att anpassas så att man kan använda den som personalliggare vid årsskiftet eller kommer man att behöva skaffa ett eget system för detta?
1 GODKÄNDA LÖSNINGAR

Godkända lösningar

Re: Personalliggare i byggbranschen fr.o.m. 2016 - Tid

Hej Hans, 

Skatteverket har definierat ett antal grundkrav på personalliggare inom byggbranschen och Visma Tid uppfyller inte alla de kraven.  

Enligt skatteverket ska personalliggaren innehålla flera uppgifter om näringsidkaren och de personer som är verksamma, exempelvis samordningsnumret på den anmälda byggarbetsplatsen.

Exakta tidpunkter enligt ett visst format ska kunna anges och det måste framgå om ändringar har gjorts i efterhand. 

Informationen i fråga ska kunna visas genast vid kontroller av Skatteverket. Dessutom ligger kravet på personalliggare både på den som är näringsidkare samt den som är byggherre och det ska finnas en samlad personalliggare med alla näringsidkare/personer som befinner sig på byggarbetsplatsen. 

Det sistnämnda kravet är av störst betydelse när vi tänker på de befintliga tidredovisningsprogram som olika byggföretag använder idag för fakturerings- och löneunderlag, eftersom du inte nödvändigtvis kan använda dina tidregistreringar som grund till din personalliggare. Exempelvis kan ditt arbetspass börja klockan 8.00 men du kommer till nämnda byggarbetsplatsen först klockan 9.00. Det är endast tidpunkter för arbetspasset på byggarbetsplatsen som ska registreras i liggaren. 

De personalliggare som börjat ta form på marknaden är utformade för att få överblick på alla personer som rör sig på byggarbetsplatsen, som kan vara från olika byggföretag. Det som är centralt i de lösningar jag kikat på hittills är att man utgår ifrån ID06-systemet och automatisk stämpling av klockslag vid in- och utpassering tack vare korten. 

Jag har några återstående frågor till Skatteverket och branschen kring detta som jag hoppas få svar på under hösten. Vi kommer ge mer information till våra kunder när vi har fått en helhetsbild på hur detta kommer fungera i praktiken. 

Visa lösning i originalinlägg

5 SVAR 5

Re: Personalliggare i byggbranschen fr.o.m. 2016 - Tid

Hej Erika, 
Det har sedan några år tillbaka funnits krav på personalliggare i andra branscher och nu har turen kommit till byggbranschen. I Visma Tid får du koll på kunder och projekt, fakturerbar tid och interntid, men personalliggare är tyvärr inte något som vi kommer att anpassa programmet med som det ser ut nu. Jag googlade lite snabbt på personalliggare och hittade några branschanpassade sådana. Hoppas du hittar något som passar just er.
NY MEDLEM

Re: Personalliggare i byggbranschen fr.o.m. 2016 - Tid

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Använda visma tid som personalliggare.

Skulle skatteverket godkänna att man använder visma tid som personalliggare !

Re: Personalliggare i byggbranschen fr.o.m. 2016 - Tid

Hej Hans, 

Skatteverket har definierat ett antal grundkrav på personalliggare inom byggbranschen och Visma Tid uppfyller inte alla de kraven.  

Enligt skatteverket ska personalliggaren innehålla flera uppgifter om näringsidkaren och de personer som är verksamma, exempelvis samordningsnumret på den anmälda byggarbetsplatsen.

Exakta tidpunkter enligt ett visst format ska kunna anges och det måste framgå om ändringar har gjorts i efterhand. 

Informationen i fråga ska kunna visas genast vid kontroller av Skatteverket. Dessutom ligger kravet på personalliggare både på den som är näringsidkare samt den som är byggherre och det ska finnas en samlad personalliggare med alla näringsidkare/personer som befinner sig på byggarbetsplatsen. 

Det sistnämnda kravet är av störst betydelse när vi tänker på de befintliga tidredovisningsprogram som olika byggföretag använder idag för fakturerings- och löneunderlag, eftersom du inte nödvändigtvis kan använda dina tidregistreringar som grund till din personalliggare. Exempelvis kan ditt arbetspass börja klockan 8.00 men du kommer till nämnda byggarbetsplatsen först klockan 9.00. Det är endast tidpunkter för arbetspasset på byggarbetsplatsen som ska registreras i liggaren. 

De personalliggare som börjat ta form på marknaden är utformade för att få överblick på alla personer som rör sig på byggarbetsplatsen, som kan vara från olika byggföretag. Det som är centralt i de lösningar jag kikat på hittills är att man utgår ifrån ID06-systemet och automatisk stämpling av klockslag vid in- och utpassering tack vare korten. 

Jag har några återstående frågor till Skatteverket och branschen kring detta som jag hoppas få svar på under hösten. Vi kommer ge mer information till våra kunder när vi har fått en helhetsbild på hur detta kommer fungera i praktiken. 

Visa lösning i originalinlägg

NY MEDLEM

Re: Personalliggare i byggbranschen fr.o.m. 2016 - Tid

Synd att ni inte överväger att anpassa programmet för oss användare. Vi vill ju oftast slippa ha flera leverantörer:) Anv man sig idag av tid blir det ju ytterligare ett moment med personalliggare.. Helhetslösningar är alltid ett plus

Re: Personalliggare i byggbranschen fr.o.m. 2016 - Tid

Hej Madde, tack för din input i diskussionen. Läs gärna min beskrivning av kraven på en elektronisk personalliggare i mitt tidigare svar nedan. 

Som byggherre bör man välja en leverantör av en samlad personalliggare som gör processen så enkel som möjligt för alla arbetare på arbetsplatsen, oavsett vilket företag arbetaren hör till och oavsett vilka tidredovisningssystem som de olika företagen använder internt för fakturering och lönehantering. 

Ser man till vad branschen rekommenderar så verkar ID06-systemet vara vägen fram, dvs att byggherren tar in ett system där alla på arbetsplatsen klockar in och ut med sina ID-kort. Arbetaren ser då inte systemet bakom och registrerar inte sin närvaro på platsen manuellt. 

Visma har partners som nu specialiserat sig på personalliggare i byggbranschen med koppling till ID06. Ring oss på 0470-70 61 61 så hjälper vi dig vidare.