Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Susanna15
MEDLEM

Ändra datum på verifikation - Visma eEkonomi

Går det att ändra datum på en verifikation?
12 SVAR 12

Ja
Skapa ett ändringsverifikat och gör om

Mikael pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Är det så att det är en manuell verifikation och att det inte finns i en låst period, så kan du faktiskt klicka på den och sen Öppna. Då är datumfältet redigerbart.

Med vänliga hälsningar
Philip

Jag har en "Preliminär Manuell verifikation" som tillhör en olåst period. När man öppnar den går det inte att ändra datum. Vad beror det på att fältet ändå inte är redigerbart trots det du skriver?

Hej, 

Det finns vissa begränsningar även när verifikationen är preliminär som följer nedan, det är förmodligen därför du inte kan ändra tänker jag. 

När raden bokförts mot Kundfordringar (1510) och är kopplad till en kundfaktura.
När raden bokförts mot Leverantörsskulder (2440) och är kopplad till en leverantörsfaktura.
Om raden bokförts mot ett Kassa- eller bankkonto (19-serien) 

Ha en fin dag! 
/My 

Om vi även räknar in skattekontot (1630) och lönebesked (som inte heller går att ändra datum på) så kan jag inte finna EN enda verifikation under mitt senaste bokföringsår som inte ingår i de fall du räknar upp. Med andra ord går det i praktiken ALDRIG att ändra en verifikations datum som man just lagt in med fel datum, trots olåst period och preliminär verifikation. Det skulle underlätta OERHÖRT om alla fält går att ändra inom det närmaste 24 timmarna, eller åtminstone 1 timmen, dvs. vara preliminär på riktigt! Den möjligheten kan omöjligen krocka med varken lagar eller god bokföringssed, utan enbart underlätta att skapa en snygg och ren, kronologisk, bokföring som är lätt att följa utan en uppsjö korrigeringar att navigera förbi. Lägg gärna upp det som en önskan till förbättring av Visma eEkonomi (- Smart!?).
Susanna15
MEDLEM

Det är ett manuellt verifikat men perioden är låst.
Går det att låsa upp perioden?

/Sanna
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det går att göra under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter.

/Karl
Fd medlem
Inte tillämpbar

Har en inbetalning som jag bokfört på fel månad.
Det går inte att ändra datum på den, hur gör jag?

Se vad Karl Wilsborn skriver ovan, om det är ett manuellt registrerat verifikat - öppna eventuellt låst period så är fältet för  datum öppet för redigering via kommandot Öppna

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Perioden är inte låst.
Men inbetalningen går inte att ändra datum på. Finns det något sätt att styra om det?

Manuell ombokning - samma kontering, först spegelvänd med felaktigt datum och därefter samma kontering som tidigare med nytt datum. Det funkar alltid.

Mikael
My Janhall
ANSTÄLLD

Hej Linda, 

Jag ser att du har ställt samma fråga i en annan tråd i vårt forum, jag har besvarat den. Du hittar den här: Bokförd på fel datum - eEkonomi

Ha en fin dag! 
/My