Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Anmärkning på genererad årsredovisning - eEkonomi

Hej,
Jag har nyligen köpt applikations tillägg för att generera årsredovisning och deklaration.
Idag fick jag anmärkningar på min årsredovisning enligt nedan.

Jag skrev ut det dokument, som kallas Årsredovisning med Fastställelseintyg.pdf, signerade samtliga sidor och skickade dokumentet till Bolagsverket.

Kan jag göra det på mer än ett sätt i Visma eEkonomi? 

M v h

Er årsredovisning för perioden 2017-01-01-2017-12-31 
Vi behöver fler uppgifter för att kunna behandla ert ärende. Siffrorna under rubriken 
Anmärkningar behövs för vår handläggning. 
 
Anmärkningar 50 
Om kompletteringen som vi begär inte har kommit in senast på svarsdagen kan aktiebolaget 
bli tvunget att betala en förseningsavgift.
 
103 
Skicka in ett fastställelseintyg. I fastställelseintyget ska följande stå: 
- att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 
- årsstämmans datum 
- årsstämmans beslut om disponering av vinsten eller förlusten 
- en ledamots eller den verkställande direktörens underskrift i original. 
Fastställelseintyget ska stå på kopian av årsredovisningen och inte på ett separat 
papper. Vi godtar inte ett protokoll från årsstämman som intyg.
2 SVAR 2
Roffakab
CHAMPION

Hej

Du ska skriva ut hela Årsredovisningen och signera som du gjort.

Därefter tar du en kopia på Årsredovisningen och undertecknar Fastställelseintyget på första sidan. Glöm inte att fylla i datum osv från bolagsstämman.

Skicka in kopian av Årsredovisningen med det undertecknade Fastställelseintyget (på sid 1) i original.

MVH
Rolf
Khedron Wilk
CHAMPION