Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Årsavstämning: Obetald kundfaktura i utländsk valuta - eEkonomi

Jag har en kundfaktura i norska kronor som inte hade betalats vid årsskiftet. Ser i årsavstämningen att jag därför måste redovisa antingen kursvinst eller kursförlust för den fakturan.

eEkonomi verkar ha räknat om värdet i SEK på egen hand på själva fakturadagen. Åtminstone ser det ut så när jag tittar på konto 1510. Men hur gör jag för att sedan räkna ut eventuell förändring vid årsskiftet? Vilken växlingskurs ska jag gå efter?

 

Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 230525

7 SVAR 7
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Den här informationen finns i Årsavstämningen i programmet. I eEkonomi hämtar vi kursen från Europeiska centralbanken.


All bokföring görs alltid i SEK. När kundfordringar i utländsk valuta bokförs används den växelkurs som gällde den dagen fakturan skapades.
Titta igenom de utländska kundfakturor som var obetalda per 2014-12-31 och jämför det belopp som bokfördes på 1510 då kundfakturan bokfördes med värdet av total beloppet på fakturan enligt den växelkurs som gäller 2014-12-31. 

Om fakturan har ett högre värde ska du debitera konto 1599 Övriga kortfristiga skulder för kunder och kreditera konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Om fakturan har ett lägre värde ska du kreditera konto 1599 och debitera 7960 Valutakursförlust på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Gör så här: Skapa en manuell verifikation för att bokföra mellanskillnaden.

Obs! Du måste vända på den här verifikationen kommande år.

Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Lite förvirrad över detta dock. Hittar jag värdet på fakturan i SEK enligt den växlingskurs som gällde 31 december nånstans i eEkonomi, eller behöver jag kolla detta med ECB?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Du hittar inte den informationen i eEkonomi utan du får kontrollera detta på ecb sida eller om du räknar om valutakurser per den siste via någon annan sida, exempelvis valuta.se
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,
ni skriver "Om fakturan har ett högre värde" samt "Om fakturan har ett lägre värde".
Menar ni då om fakturan har ett högre/lägre värde på bokföringsdagen jämfört med 31 December? Eller menar ni om fakturan har ett högre/lägre värde 31 December jämfört med bokföringsdagen?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Oscar,

Det Mita menar är om fakturan har ett högre/lägre värde på bokföringsdagen jämfört med 31 December.

Hoppas det blev klarare för dig!

/Fanny
Fd medlem
Inte tillämpbar

Stämmer verkligen det? På bokföringstips såg jag nedan exempel-det är väl tvärtemot?

Exempel: bokföra valutakursvinst vid omräkning av fordringar (bokslut)
En redovisningsenhet har vid bokslutet kundfordringar om 100 000 USD som är bokförda till 800 000 SEK (8 SEK/USD). Per balansdagen den 31 december år 2009 är valutakursen 10 SEK/USD och därför uppstår en orealiserad valutakursvinst om 200 000 SEK (100000*(10-8)).
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Oscar!
Jag ber om ursäkt, du har rätt - det ska vara tvärt om. 

När du skapar en faktura i en utländsk valuta bokförs det ändå i SEK till den kurs som är den dagen, om du har faktureringsmetoden.

På bokslutsdagen ska du redovisa dina fordringar och skulder till värdet på bokslutsdagen. Där kursen har ökat på bokslutsdagen ska dina fordringar öka (15XX debet). Där kursen har minskat på bokslutsdagen ska dina fordringar minska (15XX kredit).