Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Årsbokslut - Periodiseringsfond och sista bokningar för att stänga inkomståret 2020

Hej! Jag misstänker jag gjort fel i mitt aktiebolags årsbokslut. Tacksam för lite hjälp på traven 🙂
// Per

FÖRUTSÄTTNINGAR
- Har en balanserad förlust från 2018 och 2019 på -1 776 kr.
- För 2020 så har jag positivt beräknat resultat på +403 930,15 kr
- Inga avsättningar/periodiseringsfonder finns sedan tidigare.
- Bolaget är ett aktiebolag med 2 ägare (fåmansbolag)

FRÅGOR
1. Jag önskar skjuta upp skatten så mycket det går för att hålla likviditet i bolaget. Finns något annat sätt att göra detta på än att sätta av 25% till en periodiseringsfond?

2. Om periodiseringsfond är enda sättet. Blir det ok att räkna ut den enligt nedan:
Beräknat resultat * 25% = 403 930,15 * 25% = 100 982 kr
(Väljer att avrunda nedåt till hel krona, avrundar jag uppåt övergår jag 25% för antar det är smidigare att avrunda?)

3. Är nedan korrekt sätt att beräkna skatten och årets resultat?
Beräknat resultat (årets resultat före bokslutsdispositioner)                            403 930,15
- Periodiseringsfond                                                                                            -100 982,00
- Outnyttjat underskott från tidigare år                                                                 -1 776,00
= Skattemässigt resultat                                                                                      301 172,15

Beskattningsbar inkomst (Avrundat nedåt till närmsta tiotal)                          301 170,00
Skattesats för inkomstår 2020                                                                                21,4%
Beräknad skatt                                                                                                      -64 450,38

Årets resultat efter skatt                                                                                      238 497,77
Årets resultat = Beräknat resultat - Per.fond - Skatt) = 403.930,15-100.982-64.450,38=238.497,77 kr
                          

4. Blir nedan bokningar (valda bokföringskonton och uträknade belopp) då korrekt för att avsluta året?

VERIFIKATION A
2020-12-31: Avsättning till periodiseringsfond
Konto                Beskrivning                                                             Debet                Kredit
8811                  Avsättning till periodiseringsfond                     100 982                                      
2120                  Periodiseringsfond 2020                                                               100 982

VERIFIKATION B
2020-12-31: Skatt på årets resultat
Konto                Beskrivning                                                             Debet                Kredit
2512                  Beräknad inkomstskatt                                                                  64 450,38
8910                  Skatt som belastar årets resultat                      64 450,38                                   
(Skatten beräknas enligt ovan i punkt 3)

VERIFIKATION C
2020-12-31: Årets resultat
Konto                Beskrivning                                 Debet                Kredit
8999                  Årets resultat                             238 497,77      
2099                  Årets resultat                                                        238 497,77
(Årets resultat beräknas enligt ovan i punkt 3)

5. Eftersom jag inte haft någon periodiseringsfond tidigare (inga avsättningar i periodiseringsfonder vid årets ingång år 2020) så behöver jag inte heller ta upp en schablonintäkt från dessa fonder upp till beskattning som påverkar det skattemässiga resultatet för år 2020.

4 SVAR 4
AnnicaL
CHAMPION

Hej,

det blir periodiseringsfond som gäller! Underlaget för avsättningen är årets skattemässiga resultat, dvs tidigare års samlade underskott ska dras av först innan du räknar ut de 25 procenten. I övrigt tänker du helt rätt. 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej! Tusen tack för din hjälp @AnnicaL  🙂
Bara för att säkerställa att jag gör rätt då så blir beräkningarna enligt nedan?
Mvh Per

Bokföringsmässiga resultatet = 403 930,15 kr
- Outnyttjat underskott från tidigare år = -1 776,00 kr
= Skattemässigt resultat före avsättning till periodiseringsfond = 402 154,15 kr
- Avsättning till periodiseringsfond = -100 538 kr (402 154,15 kr * 25%)
= Skattemässigt resultat = 301 616,15 kr
> Beskattningsbar inkomst (avrundat nedåt till närmsta tiotal) = 301 610,00 kr
- Beräknad skatt = -64 544,54 (Skattesats för inkomstår 2020 21,4%*301610kr)
=Årets resultat efter skatt = 238 847,61 (Bokföringsmässigt resultat – Avsättning per.fond. – Skatt =  403 930,15 - 100 538 - 64 544,54 = 238 847,61

Ny fråga:
- Bör jag avrunda den beräknade skatten uppåt till hel krona till 64.545 kr istället för 64.544,54 kr?
Jag gissar att detta inte är någonting man behöver göra utan öresavrundningen sker i deklarationen och det är utifrån den avrundningen jag gör skatteinbetalningen.

Hej Per!

Det är även så jag förstår det som att du ska göra men det kan vara bra att dubbelkolla med din redovisningskonsult också, det är viktigt att allt går rätt till såklart.

Din andra fundering du hade gör du helt rätt antagande. Du behöver inte göra en egen öresavrundning utan sköts genom deklarationen precis som du skriver. 🙂 

Ha en fin dag! 
/My 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej! Tusen tack för alla svar! Jag har läst igenom reglerna på diverse olika validerade sidor och det är så jag också tolkar reglerna. Kör utan redovisningsbyrå men är ekonom i botten så känns som det blev rätt nu. Allt i deklarationen stämmer nu förutom att SKV och Bolagsverket öresavrundar skatten olika (uppåt eller nedåt). Men det fick jag också ihop till sist 🙂