Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Kevin_4
UTFORSKARE

Bokföring av varukostnad - eEkonomi

Vid varje varuinköp bokför jag inte på inköp av varor(4000) utan att jag lägger dem på lager 1460 + och bokför mot 1930-. jag stämmer av varukostnad vid årsbokslut genom att inventera lagret och bokför via lagerförändring 4900 samt 1469. jag stämmer  inte av på varuinköp 4000 när jag säljer en vara utan jag tar de på intäkt( försäljn. av varor 3*-) samt bank 1930+. undrar om jag har gjort rätt?
19 SVAR 19
mikael pettersson
NY MEDLEM

Ja
Du har en bra rutin, risken ör dock att ditt resultat blir missvisande under året när alla inköp är bokförda som en tillgång trots att du redan sålt dem men det kanske är av underordnad betydelse
Mikael
mikael pettersson
NY MEDLEM

....för dig.

Mikael
Kevin_4
UTFORSKARE

Tack för svar.
ja. jag har en excellista och har koll på vad jag har sålt och vad som är kvar.

Nu har jag för mig att eEkonomi är begränsat vad gäller egna automatkonteringar men i Adm så kan man göra så här och sedan koppla en automatkontering till försälningskontot och boka en preliminär varukostnad. Blir ju nästan rätt och är man lite negativ i beräkningen så kommer inga obehagliga överraskningar. Man kan iofs även göra en manuell bokföringsorder (för det går väl iaf i eEkonomi) som sista verifikat varje månad för att hamna lite mer rätt. Vi har oftast då gjort en excelmall där vi gör en färdig formel som bygger på en procentsats (som vi kan ändra) och som då skapar en bokföringsorder med rätt konton. Låser alla fält utom procentsatsen och omsättningen.... allt för att minska felkällorna.
Bättre nästan rätt (d.v.s bokföra en preliminär varukostnad) än helt fel (inte bokföra någon). Lycka till!
mikael pettersson
NY MEDLEM

Toppen Kevin

Mikael
Lars R
NY MEDLEM

Jag anser nog till skillnad från Mikael att detta är helt fel enligt regelverket. Man kan självfallet inte basera kostnaden för varuinköp på skillnaden i lager efter avräkning av sålda varor.
Det betyder ju att ev svinn eller nedskrivning av lager pga inkurans gör att varuinköpen under året ser ut att ha varit mindre än  verkligheten.
Självklart ska varje faktura bokas mot ett 4-konto. Finns absolut inget undantag från den regeln!

Där håller nog inte jag med däremot, om du inte använder Visma Adm 2000 och lagerhanteringen där vill säga. Ett inköp av varor är i grunden ingen kostnad och skall ju inte kostnadsföras, istället så uppstår ju kostnaden vid försäljningen av densamma, ksv i våra termer (KostnadSåldVara). Att bokföra inköpen mot 14xx är korrekt tycker jag då dom inte är en kostnad i det här läget utan först när dom säljs. 
Visma Administrations hantering är att inköpen bokas mot 4010, sedan bokas lagerjournalen kredit 4090 debet 14xx vilket jag först inte fattade någonting alls av. Fördelen är möjligen att man hela tiden ser hur stora inköpen är. 

Vid årets slut och hantering av inventering så ser jag att många skriver att konto 4900 skall användas för att bokföra lagerförändringen. Vad är skillnaden på 4090 och 4900?

Under mina två år som företagare och bokslut så har jag använt 4090. Är detta då korrekt eller fel?

Båda är ju inom 4xxx.

 

Tack.

Oavsett vilket system du bokför i så gäller ju allmänna principer. Självfallet är det en kostnad för företaget när man köper en vara och lägger på lager. Och att sedan kostnaden matchas av en vinst när man säljer varan.  Så som du beskriver att Visma Administration fungerar är ju självklart.

Nja, ett varuinköp är ingen kostnad. Det rör bara balanskonton. Ut med pengar och in med varor så där håller jag inte alls med.

Hej!

jag håller delvis med dig men hur bokför man  lagret när man köper in ex. 10 000 SEK och inte säljer något direkt? om man bokför mot 4* blir det direkt kostnad fast varorna finns kvar i lagret.

 

mvh

Antingen gör du en manuell verifikation

4xxx K 10 000.-

14xx D 10 000.-

Sedan kan du göra någon rutin att varje månad/kvartal/år inventera och bokföra från lager kontot till ett kostnadskonto (dvs omvänt ovan).

Eller så bokför du direkt på inköpet mot lagerkontot och sedan manuellt "inventera" enligt ovan

mikael pettersson
NY MEDLEM

Kevin
Om du har ett tillvägagångssätt där du tycker dig ha god kontroll så ska du jobba vidare så.

Fortsatt lycka till

Mikael
mikael pettersson
NY MEDLEM

......det viktiga är att det är rätt summerat när du lämnarvdin inkomsrdeklaration
Mikael

Nej! Det viktiga är att bokföringen redovisar samtliga affärshändelser på ett korrekt sätt. Att då bokföra ett varuinköp som en lagerförändring kan inte vara OK. Det säger sig självt att den kostnad för varuinköp som hans metod leder till i bokslutet inte är korrekt. Allt svinn och alla nedskrivningar av lagervärdet kommer att resultera i ett lägre belopp på 4010 än det korrekta! 
mikael pettersson
NY MEDLEM

God Helg  Kevin

Hoppas du kommer vidare

Mikael
Tatiana
NY MEDLEM

Mana kan förslå att bokföra KSV (kostnad sålda varor) = Ing saldo lager +  Inköp (om du har koll hur mycket du har köpt under perioden) - Utg saldo lager. 

Kevin_4
UTFORSKARE

lite förvirrad faktiskt. jag håller med att det inte är måste att bokföra alla inköp på 4010/4010 konto som varukostnad, utan att det faktisk varukostnad uppstår varje gång man använder/säljer en vara från lagret.
jag väljer att bokföra varukostnad varje månad (istället för att vänta till årsbokslutet) mellan 40* konto och 14* konto.

Hej @AlexanderNilsson

Kontogruppen 40 - 45 avser inköp av varor och material, det är fria kontogrupper med. 49xx är förändring av lager, produkter och pågående arbeten. Jag tänker inte att det är fel att du använder 4090, hittade inlägget Bokföra inköp av varor och tjänster på Företagande.se. Där beskriver dem bland annat att det går bra att ha olika lagerförändringskonton i kontogrupperna 40-45 eller 49 beroende på vad det är för varulager och verksamhet du har. 

Hoppas detta ger svar på din fråga, återkom om något känns oklart. 🙂 
/My