Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nyfiken AB
MEDLEM

Bokslut kontantmetoden (AB) - Bokaföra upplupna kostnader

Det börjar närma sig mitt företags första bokslut ( 31 dec). Jag har ett par funderingar kring upplupna kostnader i samband med bokslutet. Vad jag har hittat i detta forum, så sköts upplupna kundfodringar per automatik och är därför inga konstigheter.

Mitt AB använder kontantmetoden (momsbefriad verksamhet), och kommer ha några få kostnader som inte kommer vara betalda den 31 dec. Undrar hur dessa ska bokföras, så att det blir rätt i Eekonomi. Ska också skaffa tillvalstjänsten Visma Deklaration & Årsredovisning.

*Företaget har en kostnad som inte behöver vara betald detta räkenskapsår, och jag undrar om denna kostnad ska tas upp som upplupen? (inköp av släpvagn, med 6 månaders betalningsfrist)

Uppskattar verkligen om någon tar sin tid att ge lite input!
4 SVAR 4
Roffakab
CHAMPION

Hej

Lite input inför kommande bokslut. Du kommer att behöva hantera dina kund- och leverantörsfakturor i två olika avseenden.

1. När man använder kontantmetoden finns ett krav att alla obetalda fakturor (kund och leverantörs) bokförs på faktura respektive ankomstdatum. Normalt görs ju inte det förrän vid betalningsdatum men vid bokslutet ska detta göras. Denna rutin finns med i eEkonomi och sker med automatik.

Om leverantörsfakturan på din släpvagn är ankomstdaterad 2016 ska den registreras och kommer med automatik att bli bokförd 2016.

2. Utöver detta kommer du också att behöva gå igenom eventuella upplupna eller förutbetalda intäkter eller kostnader. Intäkter som fakturerats 2016 men som tillhör 2017 eller tvärtom. Kostnader som bokförts 2016 men som tillhör 2017 eller tvärtom. i detta avseende ska man bara ta med väsentliga belopp. Dessa interimsposter ska bokföras per 2016-12-31.

I båda dessa rutiner får du hjälp och stöd i tillägget Deklaration & Årsredovisning.

MVH
Rolf
Nyfiken AB
MEDLEM

Tack för ditt utförliga svar Rolf!

Har ett par funderingar med tanke på mitt företags förutsättningar.

1. Företaget kommer tekniskt sett inte ha några obetalda fakturor alls (kund och leverantörs). Släpvagnen är inköpt från mig som privatperson, och det finns endast ett köpeavtal som ger företaget minst 6 månaders betalningsfrist (som sträcker sig väl in i år 2017). Jag antar att kostnaden ändå måste tillhöra 2016, eftersom köpekontraktet är upprättat inom detta räkenskapsår (kommer ej att skrivas av, - direktavdrag)?

2. Förutbetald hyresintäkt för januari 2017 kommer betalas in i slutet av dec 2016, och  detta måste väl tillhöra kategorin väsentligt belopp? (finns det något konkret belopp som gräns?) Ej utbetald reseersättning kommer eventuellt också finnas kvar.

* Företaget äger förvaltningsfastigheter som ska skrivas av, och jag tänkte bokföra denna post den 31 dec 2016. dvs. - kredit på  1119 - Ackumulerade avskrivningar på byggnader, Debit på 7821 - Avskrivningar på byggnader

Mvh
Kaj
Roffakab
CHAMPION

Hej

1. Antar att äganderätten inte övergår förrän full betalning erlagts så den hamnar på 2017.

2. Om det avser intäkt dvs hyra som ni fakturerat ska det tas upp som förutbetald intäkt 2016-12-31.

3XXX Hyresintäkter  Debet
2990 Förutbetalda intäkter Kredit

Är det hyra som ni debiterats (levfaktura) blir konteringen 2016-12-31.

1710 Förutbetalda hyreskostnader Debet
5010 Hyreskostnader Kredit

Oavsett så vänder du på bokningen per 2017-01-01.

Reseersättning skulle jag bokföra den dag den betalas ut.

Något specifikt belopp finns ej utan får bedömas med hänsyn till vilken påverkan det har på er resultaträkning.

3. OK

MVH
Rolf
Nyfiken AB
MEDLEM

Tack igen! Dina svar har hjälpt mig avsevärt!

Mvh
Kaj