Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

KristinaB
MEDLEM

Bortboking av fordringar och skulder - eEkonomi

Bortbokning av fordringar och skulder eEkonomi
Hej! Jag undrar hur man bokar bort en summa från konto 1580, samt en annan summa från 2448? Jag har ingen aning om vad summorna motsvarar för jag har ärvt dem i bokföringen av firman som gjorde min bokföring åt mig tidigare. Det finns inga underlag för verifikationerna och det fanns ingen händelse i januari som de kunde bokas mot.
3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

En blick i normkontoplan kan ge följande teori 

1580 Fordran kontokort - verkar det rätt?? - 
belopp som blir kvar här kan handla om avgifter som kontokortsföretaget kvittar i sb med att utbetalning sker av kontokortsfordran.
Bör inte vara betydande belopp.

2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder - rätt ??
Vanligt att använda i sb med bokslut för lev fakturor daterade på det nya året omfattande kostnad för det gamla året.

Kvarvarande Saldo här kan tyda på att de kostnader som bokats upp i bokslut även kostnadsförts på nytt på det nya året när och om samma leverantörsfakturor bokats upp på nytt - men nu i reskontran.

Felet rättas genom debitering av 2448 och kreditering av de konton som motkonterades i föregående års bokslut.

Mikael
KristinaB
MEDLEM

Så här ser det ut: 

2016-12-31 Omför
1500 Obetalda kundfakturor K2334,99
1580 Fordringar kontokort och kuponger K 4801,00
2013 Företagarens eget uttag av pengar D 7135,99

Som jag sa tidigare så finns inget underlag till detta verifikat. Jag kan inte hitta något i december-16 eller januari -17 som kan härröras till de summorna.

2015-12-31
2448 K: 2580
2641 😧 276,43
6991 😧 2303,57

Jag har inte heller fått tillbaka detta verifikat från firman som gjorde bokföringen 2015 och -16, men jag vet att jag inte hade någon skuld som fortsätter resten av året. Utifrån hur det är rubriksatt och summan så tror jag att jag vet vad det är och i så fall var delar av denna faktura redan betald och resten betalades under jan-16 (samma firma gjorde bokföringen på bägge sidor årsskiftet)

 Frågan om det är rätt är mycket motiverad. Jag kan inte så mycket om bokföring och det är extra svårt att lära sig när man inte litar på det som är gjort tidigare av någon som utger sig för att vara proffs. Men eftersom siffrorna dyker upp i balansräkningen vid årsskiftet igen så vill jag antingen förstå dem och veta att det ligger någon substans bakom - eller ta bort dem.
Fd medlem
Inte tillämpbar

2015-12-31
2448 k 2580
Kolla om du hittar någon utbetalning av beloppet 2 580 kr från likvidkonto under 2016 - kanske i början av året.

2016-12-31
Eftersom 1500 och 1580 har kreditsaldon; 
 kolla i huvudboken för 2015 när dessa konton övergår i kreditsaldo. Då uppstår felet första gången eftersom dessa konton alltid ska spegla fordringar och följdaktligen alltid ska ha debetsaldo.

blir det kreditsaldo har fakturainbetalning krediterat fel konto - krediterat fakturor som inte är bokförda som fordringar.


Konto 2013 ska föras om mot eget kapital ; kredit 2013  debet 2010


Mikael