Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Rodrigo
MEDLEM

Deklaration/årsredovisning - Felaktig skatteuträkning.

Hej

Jag sitter med deklarationen/årsredovisningen för 2022. Ännu en gång springer jag på saker jag inte förstår i uträkningarna som denna modul gör.

 

Enligt bokföringen har jag gjort en vinst med 206 039,44kr. Deklarationsmodulen räknar då ut min skatt och säger att denna är 42 448,00kr.

Med en bolagsskatt som för 2022 är satt till 20,6% så borde summan bli ca 4kr lägre.

Exempel-uträkning:
206039,44 * 0,206 = 42 444,12464kr

Detta värde borde rimligtvis då bli 42 444,00kr om man ska följa skatteverkets avrundning.

Så till min fråga:
Varför räknar den ut skatten med en högre skattesats än 20,6% (20,60188088%)? Detta medför ju att den helt enkelt räknar fel. Eller är det jag som missar något?

----
Information om skattesatsen 2022:
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/aktiebolag.4.5c13cb6b1198121ee858000....

8 SVAR 8
AnnicaL
CHAMPION

Det är inte så att du har några icke-avdragilla kostnader bokförda, t ex räntekostnad på skattekontot? Vinsten i deklarationen är inte alltid samma som den i bokföringen. 

Hej

Jag har både räntekostnader och ränteintäkter bokförda (på förhoppningsvis korrekta konton). Hur hade dessa påverkat dessa uträkningen menar du? 


Dessa kostnader/intäkter är bokförda:

 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter17,00
8314 Skattefria ränteintäkter17,00
Räntekostnader och liknande resultatposter-45,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter-45,00
Summa Finansiella poster-28,00

 

Även om jag räknar bort dessa så får jag inte fram summan som programmet tycker att det ska vara. Vad är det jag missar?

AnnicaL
CHAMPION

Bokförd vinst                     206039

+ ej avdragsgill ränta                 45

- ej skattepliktig ränteintäkt     -17

= skattepliktig vinst           206067     

skatt 20,6% =                      42449

fortfarande en kronas skillnad, men i alla fall närmare 😉 

Tack, du har helt rätt. Skulle inte ha räknat in ränteintäkterna och räntekostnaderna i min uträkning. Dock kvarstår ju frågan. Vad sjutton beror den där sista kronan på?

AnnicaL
CHAMPION

I deklarationsmodulen finns det väl en Skatteuträkning som visar vilken vinst skatten beräknats på? 

Ja, det finns det och det förvirrar mig ännu mer tyvärr 😣

Här visar den att den beräknat skatten utifrån summan 206 060kr. Använder man denna summa så stämmer skatteuträkningen. Men det är inte speciellt tydligt varför den använder denna summa helt plötsligt.

På Skatteuträkningssidan står det:
Skatteuträkningen uppdateras automatiskt baserat på valt alternativ i Resultatplanering  och från sidan Övriga skatter 

Under Resultatplaneringen så har jag valt "Ingen ny avsättning", vilket resulterar i dessa siffror.

Skattemässigt resultat 
Skattemässigt resultat före periodiseringsfond206 068
Tvingande återföring av periodiseringsfond0
Återföring av periodiseringsfond0
Årets avsättning till periodiseringsfond0
Skattemässigt resultat206 068
Bokfört resultat 
Bokfört resultat före periodiseringsfond206 039
Förändring periodiseringsfond0
Inkomstskatt (20,60 %)−42 448
Bokfört resultat163 591

 

Under Övriga skatter är inga värden tillagda/de är noll då jag inte har övriga skatter att deklarera.

 

Så nu blir ju frågan varför den anser att den beskattningsbara inkomsten är 8kr lägre än vad som presenteras på Resultatplaneringen?

Jan Edlund
MEDLEM

Skatteverket avrundar alltid resultatet ned till jämnaste 10 kr. I ditt fall slipper du skatta för 8 kr. Det borde kanske framgå av uträkningen i resultatplaneringen.

Rodrigo
MEDLEM

@AnnicaL @Jan Edlund Ni är riktiga pärlor! 🌟 Tack så hemskt mycket för att ni tagit er tid att hjälpa mig att klura ut varför det ser ut som det gör i beräkningarna. Nu förstår jag tanken bakom siffrorna. Nu ska jag bara minnas allt detta till nästa år. 🙂

Referens för den som också undrar över avrundning nedåt till närmsta tiotal:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27071.html?date=2023-01-01#section1-7