Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Förenklade bokslutet Skatteverket

Har ett par frågor gällande ifyllandet av det förenklade bokslutet hos Skatteverket.


Eget kapital fylls inte alls i i någon av B**-noterna? Jag vet att det räknar ut eget kapital som tillgångar - skulder, men om de enda posterna man har är egna intag/uttag, ska dessa då inte fyllas i någonstans? Tex 2010, 2013, 2018. Inte heller i balansräkningen på Skatteverket? Det blir ju balans eftersom skulder står som 0. I balansräkningen från Visma står ju ovannämnda konton med.


Undrar även var egentligen man ska fylla i de avdragsgilla kostnaderna. Har 50 kr i påminnelseavgift från en faktura som jag efter rekommendation bokfört under 6991, Avdragsgilla.

Och, i delen av NE-bilagan som heter Beräkning av skattemässigt resultat, behöver jag fylla i något alls på denna om resultatet redan är uträknat (-2000)? Det vill säga den som står i ruta R12.

Bör jag kryssa i dessa rutor:
Beräkna och utnyttja maximal avsättning till periodiseringsfond
Beräkna avdrag för särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38
Beräkna och utnyttja maximalt avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt


Mycket frågor såhär vid första bokslutet!
6 SVAR 6
Highlighted

Re: Förenklade bokslutet Skatteverket

Om din firma saknar andra skulder och tillgångar så är det egna kapitalet noll för att egna uttasg och insättningar tar ut varandra - inget belopp att fylla i.

Men senare skriver du att det finns ett resultat på minus 2000 - det resultatet skall även avspeglas i balansräkningen och torde om inte annat innebära att du lagt ut 2000 kronor (egen insättning) eller så finns det en skuld på 2 000.

Kryxxfrågor

Nej
Nej
Ja

Mikael
4
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Förenklade bokslutet Skatteverket

hej!
Tack Mikael.

Resultatet på minus 2000 kr kommer bara från att jag satt in egna pengar för att sedan köpa material och andra kostnader. Har alltså inte lånat pengar eller liknande.

Som tillgångar är det endast pengar i kassan och på banken.

Har alltså inget annat att fylla i här egentligen. Balansen blir ju rätt, men förstår ju att resultatet borde synas på balansräkningen men vet inte var? Detta är från NE-bilagan. Ska jag lägga in resultatet som Övriga skulder? Gör jag det blir det dock inte balans längre...

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Förenklade bokslutet Skatteverket

På balansräkningen hämtad från Visma är eget kapital negativt men på förenklade bokslutet blir summan plus...
Highlighted

Re: Förenklade bokslutet Skatteverket

Resultatet i resultaträkningen syns i balansräkningen som en skillnad mellan tillgångar och skulder, förlust 2000 kr innebär då att skulderna är 2000 större än tillgångarna i balansräkningen.

Din insättning av 2000 kr i firman är ju en skuld till dig!! som bokförs 2018 kredit

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Förenklade bokslutet Skatteverket

Resultatet står ju med i balansräkningen under 2019, eftersom jag bokförde resultat
2019 Debet
8999 Kredit

eftersom det var en förlust.

Jag har inga skulder alls på balansräkningen, utan resultatet står med under eget kapital som en plus-summa. Var har jag gjort fel? 

Balansräknignen från Visma visar under EK/S

Konto 2010Eget kapital (+summa), 2019 Årets resultat (+), 2013 Egna uttag (+), 2018 Egna insättningar (-summa)

Summa eget kapital blir en minussumma. Årets resultat är ju en minussumma pga förlust men står som plussumma, men det kanske är så det ser ut på balansräkningen? Eftersom Egna insättningar redovisas under eget kapital har jag således inga specifika poster under Skulder, därav skulder på noll både balansräkningen på Visma och förenklat bokslut på Skatteverket.

I det förenklade bokslutet på Skatteverket står det +summa på både Tillgångar och EK/S. Finns inga skulder där heller, utan tillgångarna utgörs av kassa, bankkonto, momsfordran och eget kapital har jag inte ens fyllt i de specifika konton någonstans utan är ju tillgångar minus skulder, och skulderna är ju på noll. Därför står bara en sammanlagd post som Eget kapital
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Förenklade bokslutet Skatteverket

Ytterligare en fråga till det med att resultatet i resultaträkningen syns i balansräkningen som en skillnad mellan tillgångar och skulder, vilket jag läst på flera ställen.

Det stämmer inte för mig, eftersom tillgångarna ligger på ca 1000 kr och skulderna ju som sagt på noll. Har jag gjort fel någonstans?

Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna blir exakt samma som det egna kapitalet, och i det egna kapitalet Inkluderas ju resultat (konto 2019.)