Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

FredFlod
MEDLEM

Hur korrigera olika kurs vid värdering av valutakonto i eEkonomi?

Hej,

Jag har bankkoppling till Swedbank och bl a ett valutakonto i EUR.
Per 31/12 använde jag funktionen "värdera valutakonto" i eEkonomi och fick då en kurs på SEK 10,44 mot EUR. Bankens årsbesked visar samma saldo i EUR som mitt valutakonto i eEkonomi MEN banken har räknat med en annan kurs per 31/12, något de kallar "köpskurs", som hamnar på 10,36. Därmed skiljer sig saldot i SEK mellan banken och Ekonomi trots att det är samma saldo i EUR.
Enligt supporten här hämtar eEkonomi kursen från europeiska centralbanken. Eftersom jag har koppling till banken är valutakontot låst för manuell bokföring men ska kunna låsas upp under Inställningar - Kontoplan.

När jag redigerar kontot och kryssar ur rutan "låst för manuell bokföring" och sedan skapar ett verifikat för att korrigera saldot får jag ändå upp en dialogruta med beskedet att kontot är låst för för manuell bokföring men att det kan låsas upp under Inställningar - Kontoplan.
Jag måste ju utgå från att bankens värde är det som är korrekt, så frågan är hur korrigerar jag detta i eEkonomi så att saldot överensstämmer med bankens?

- Tacksam för hjälp.

1 SVAR 1
FredFlod
MEDLEM

Löst.

Detta löstes genom att se till att vid redigering av kontot välja det räkenskapsår som verifikationen ska tillhöra (2019) och sedan boka differensen mot kontot för Valutakursvinster, och valde att varken ange EUR-belopp eller bankhändelse när den dialogrutan visas.