Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Prefect1
UTFORSKARE

Inventarie för dator som överstiger halv prisbasbelopp - eEkonomi

Hej,

jag har köpt en dator som kostar mer än ett halvt prisbasbelopp. Verifikationen belastar enligt följande:

1251 - Datorer, företaget    26 396,00

Nu tänkte jag lägga upp denna som en inventarie för att avskrivningen skall skötas av Visma eEkonomi. Hur exakt gör jag detta?Jag har frågor om följande fält:
*Inventariekontering - Skall jag välja datorer eller inventarier här?
*Nyttjandeperiod - Är det 3 eller 5 år som gäller för avskrivning?
*Första avskrivning - Vad skall jag välja här? Vad är smidigast? Jag trodde det skedde vid varje årsbokslut, men det kanske inte stämmer?
*Skriv av till restvärde - Skall det vara 0 här?
5 SVAR 5
Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej Prefect,

Jag antar från din frågeställning att du redan vet vart i programmet man lägger in ett nytt inventarie men för att även hjälpa andra som läser denna tråd vill jag ändå hänvisa till den skrivna hjälpen »Lägg till/ta bort ny inventarie.
Jag rekommenderar att man även då väljer att kika extra noga under fältförklaringar.

Sen till dina frågor.
Som inventariekontering rekommenderar jag dig att välja Datorer då det då bokförs mot konto 1250, Datorer istället för inventariekonteringen Inventarier som bokförs mot konto 1220, Inventarier och verktyg.

Under nyttjandeperiod så ska man välja den faktiska användningsperioden för inventariet och du behöver inte endast välja mellan 3 eller 5 år. Min motfråga här blir , hur länge har ni tänkt använda datorn i företaget? 

När det kommer till avskrivningar så gör eEkonomi det varje månad och bokför den då på sista dagen i månaden. Här väljer du efter hur snabbt och till vilket belopp ditt inventarie ska skrivas av.
Programmet tar ju köpbelopp minus restvärdet och delar det sen efter antalet månader med tanke på hur många år du har valt att skriva av ditt inventarie efter och beräknat efter vilket månad du väljer som första avskrivningsmånad.
Du kan ändra denna inställning fram tills dess att den första avskrivningen är gjord och bokförd.


restvärde väljer ni om ni vill att programmet ska skriva av inventariet helt eller om det endast ska skrivas av ned till det valda restvärdet ni fyller i på fältet.
Restvärdet ska vara tillgångens värde vid nyttjandeperiodens slut. Kommer datorn att ha ett värde för er då?

Hoppas att detta hjälpte lite.

Ha en fin kväll!
/Cecilia
Prefect1
UTFORSKARE

Hej Cecilia och tack för dina svar.

Gällande din motfråga så hade jag tänkt använda datorn tills dess att jag köper en ny antar jag. Om det sker om 3, 4 eller 5 år är svårt att svara på idag eftersom jag inte vet exakt vad jag gör om 3, 4 eller 5 år. 

Jag tänker mig att det kanske finns någon "best practice" eller rekommendationer gällande detta som man kan följa?

Brukar en 5 år gammal dator ha något restvärde alls? Finns det några guidelines för detta?


Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Prefect,

Nyttjandeperiod definieras som den tid under vilken tillgången förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål i företaget. I ett företags policy kan det ingå att vissa tillgångar skall avyttras eller utrangeras efter en viss bestämd tid eller efter ett visst utnyttjande. Nyttjandeperioden kan därför vara kortare än den totala livslängden för tillgången i fråga. Uppskattningen av nyttjandeperioden för en materiell tillgång är en fråga om bedömning baserad på bland annat företagets erfarenheter av hur länge tillgångar tidigare använts i företaget. Det finns därmed inga direkta riktlinjer för hur lång nyttjandeperiod du ska ha för din dator utan det bestämmer du själv. Du kan läsa lite mer om det på Skatteverkets hemsida för att se om du kan finna någon information om detta. Annars kanske det är någon annan användare i forumet som vill dela med sig av hur du har gjort med ett liknande inventarie? 

Återkom om du har fler funderingar!

/Fanny
Prefect1
UTFORSKARE

Hej,

nu har jag en följdfråga. Jag har fyllt i följande information för min inventarie:


Anskaffningsdatum: 2018-08-29
Anskaffningsvärde: 26 396,00
Nyttjandeperiod: 3 år
Första avskrivning: Månad efter anskaffningsmånad
Redovisat värde: 26 396,00
Skriv av till restvärde: 0


I ert tidigare svar skrev ni "När det kommer till avskrivningar så gör eEkonomi det varje månad och bokför den då på sista dagen i månaden."

Jag ser inte några sådana avskrivningar bland mina verifikationer. Borde jag det?

Med vänlig hälsning,
//Prefect
Theodor Ahlström
ANSTÄLLD

Hej Prefect,


Om du går till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - så kan du ställa in hur ofta avskrivningar ska göras. Det programmet gör är att lägga upp verifikationer för avskrivningar på den sista varje månad om du inte har bytt inställningen i ditt företag till årsvis.


Du kan genomföra avskrivningarna och se verifikationerna som programmet "förberett" genom att gå till Bokföring - Inventarier - klicka på inventariet i listan - Åtgärder - Gör avskrivning. Det går även att se alla verifikationer tillhörande avskrivningarna om du går till Bokföring - Verifikationer - klickar på pilen i den gröna rutan uppe till höger - Bokför avskrivningar - välj fram till vilket datum avskrivningar ska göras så får du fram alla verifikationer i listan. 


Det går att läsa mer om det i tråden Bokföra avskrivningar i Visma eEkonomi.


Ha en fin dag!
/Theodor