Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Erik P
MEDLEM

Konto för direktpension till Årsredovisning

För min Direktpension så har jag skapat/ändrat konto 7490. Det är nu kostnader för pension, ej avdragsgill.

 

Jag vill att denna ej avdragsgilla kostnad automatiskt ska komma med till ruta 4.3c i INK2S i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning.

 

Hur löser jag det?

10 SVAR 10

Hej!

 

Det är lite special med direktpension. Hittade nedan från Björn Lunden som förklarar det bra. Viktigt att det även kommer med i balansräkningen.

 

  Kapitalförsäkring på grund av pensionsutfästelse

Kapitalförsäkringen kan också vara tecknad för att trygga en pensionsutfästelse till den anställde. Företaget är förmånstagare i detta fall men utbetalningen från kapitalförsäkringen ska användas för utbetalning av den anställdes direktpension. En direktpension är inte avdragsgill för bolaget förrän pensionen utbetalas.

Enligt K2-reglerna ska en avsättning göras för åtagandet om direktpension. Även företag som inte använder sig av K2-reglerna bör redovisa pensionsåtagandet som avsättning. När företaget har ett pensionsåtagande som uteslutande är beroende av värdet på en tillgång som företaget äger, ska åtagandet enligt K2-reglerna tas upp till tillgångens redovisade värde. Det gäller t ex pensionsutfäst­elser där pensionen beror på värdet på en kapitalförsäkring som företaget äger. Om företagets pensionsåtagande omfattar både pension och särskild löneskatt får du enligt K2-reglerna redovisa hela summan på konto [2230] Övriga avsättningar för pensioner och liknande [2230].

Avsättningen för pensionen inklusive den särskilda löneskatten redovisas som en avsättning på konto [2230], Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Pensionen betalas ut från företaget när kapitalförsäkringen ­faller ut. Då redovisas och betalas även den särskilda löneskatten till Skatteverket.

Debet KreditKonto Belopp Konto Belopp

1385520 0001920520 000
7420520 0002230520 000

 

Ett företag som följer K2-reglerna tecknar en kapitalförsäkring på grund av en pensionsutfästelse till en anställd (ägaren) med 520 000 kr på konto [1385], Kapitalförsäkring. Betalningen för kapitalförsäkringen görs från plusgirot [1920]. Företagets pensionsåtagande omfattar både pension och särskild löneskatt som ska täckas av återbäringen från försäkringen. Åtagandet är beroende av försäkringens värde. Enligt K2-reglerna får hela summan redovisas i posten Övriga avsättningar för pensioner, dvs hela beloppet kan redovisas på konto [2230].
Denna avsättning är inte avdragsgill vid beskattningen utan företaget får avdrag för pensionen när den betalas ut till den anställde.

Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100

Tack Lovisa för lite matnyttig info.

Tyvärr svarar det inte på min fråga.

 

Jag vill att konto 7490 per automatik kommer med till ruta 4.3c (ej avdragsgilla kostnader) i INK2S i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning.

 

Hur löser jag det?

Hej!

 

Tyvärr vet jag inte helt hur man gör i den delen av programmet men jag har ett liknande bokslutsprogram från Visma och där finns en flik som heter Underhåll och sen kontoplan. Koppla kontot till ett annat referenskonto som redan är styrt till ej avdragsgilla kostnader. Viktigast är att det ligger under personalkostnader. 

 

Mvh

 

Lovisa

Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

I Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning väljer du Deklaration - Skattemässiga justeringar.

Här under Bokförda kostnader som inte ska dras av kan du ändra beloppet som redovisas i 4.3c.

 

Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~

Att ändra manuellt går, men det är inte det jag är ute efter.

 

Jag vill att konto 7490 PER AUTOMATIK kommer med till ruta 4.3c (ej avdragsgilla kostnader) i INK2S i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning. På samma sätt som andra ej avdragsgilla konton hamnar automatiskt i ruta 4.3c.

Hej Erik,

 

Det finns ingen programfunktion för att ställa in i vilken ruta kontot ska hamna i Deklaration/Årsredovisning utan du får göra som min kollega Anna skrev för att justera beloppet som ska redovisas. 

 

/Tinna

Ok, tack för klargörande Tinna.

 

@Visma :Allmänt önskemål att man borde kunna definiera valfritt konto som icke avdragsgillt så att man slipper manuell handpåläggning vid deklaration.

Instämmer helt i Eriks önskemål till Visma att man borde kunna definiera valfritt konto som icke avdragsgillt så att man slipper manuell handpåläggning vid deklaration. Jag använder också direktpension och får också varje år (sedan 2014) manuellt göra denna justeringen. Hade varit skönt med automatik där också.

 

Mvh

Christian 

 

Hej @Christian10 

Tack för att du hör av dig till oss i forumet. 

 

Jag förstår att det skulle underlätta om detta hanterades med automatik av programmet och ser gärna att du lämnar det som ett förslag på programförbättring till våra utvecklare av Visma eEkonomi. 

 

Under 2022 flyttade vi idéhanteringen från forumet direkt in i respektive produkt. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskmål. 

 

Ha en fin dag

//Tinna

Instämmer! Önskar också mer automatik för icke avdragsgilla konton i årsredovisningen. Det borde f.ö. finnas ett val under kontoplan i eEkonomi som anger om kontot är "icke avdragsgillt". Tack!