Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Köpa ekonomibyggnad

Jag har en enskild firma som bl.a sysslar med uthyrning av stallplatser. Stallet och hagar ligger på mark som ägs av mig och min fru. Nu driver min dotter ridskola och arrenderar därför hela stallet och hagar av min EF. För ett par år sedan så byggde hon ett ridhus på marken som hon arrenderar. Ridhuset ligger alltså på ofri grund, något som inte är en lyckad lösning. Vi har nu haft ute mäklare som värderat gården och pratar med banken om att få lån på fastigheten så att vi kan köpa ridhuset av vår dotter och därmed äga allt som finns på gården. Hon skulle sedan arrendera även ridhuset av min firma. Om vi, dvs jag och min fru, får lån av banken, så kommer jag alltså att sätta in pengar till min firma för att täcka ridhusköpet. Eftersom detta då blir en egen insättning, så kommer ju köpet av ridhuset att innebära att min firma kommer redovisa ett ganska stort minusresultat vid årets slut, något som skulle vara bra för mig eftersom jag har en del periodiseringsfonder som jag skulle kunna kvitta mot minusresultatet.  Min fråga är nu om detta är ok att göra. Känns som en bra grej, men det kanske är lite "för" bra?
3 SVAR 3

Re: Köpa ekonomibyggnad

Byggnaden ska skrivas av, du får inte ta hela kostnaden för ridhuset direkt. Troligen måste du fördela kostnaden på minst 25 år om du inte kan visa att ridhuset inte håller så länge.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/329285.html
CHAMPION

Re: Köpa ekonomibyggnad

Tillägg om någon undrar över varför man inte får ta kostnaden direkt utan att byggnaden istället måste skrivas av stegvis (och det här blir amatörversionen eftersom jag är just en amatör):

Byggnaden är i sig själv högst troligen värd ansenligt med pengar. Så när ett företag som i det här fallet köper byggnaden - och därmed kommer att äga detta värde -  så därmed värdet av företaget.

Att då bara ta upp kostnaden i bokföringen skulle göra att man riskerar visa en felaktig bild av företags ekonomiska ställning. Byggnaden går ju (teoretiskt) att sälja för lika mycket och då skulle företaget likaledes få en stor vinst - framtrollad ur ingenting skulle man kunna säga.

Så för att det skall bli korrekt så blir det en inventarie och byggnader är tänka att stå ett tag så därav föreslagna 25 år. Samtidigt får man antar att en byggnad inte står hur länge som helst, användning sliter på den så då minskar värdet. Därav avskrivningar. 

Att det i just detta fallet är en enskild firma spelar ingen roll. Man kan säga att detta är en bokföringstekniskt åtgärd som måste till för att man skall betala rätt skatt. Att ägaren och företaget är samma person har ingen påverkan på just det.

PS.
I mer komplicerade sammanhang så är det till och med så att ett eventuell underhåll av en inventarie (tex renovera byggnaden) ökar efter underhållet värdet av den inventarien men jag tror vi kan lämna det därhän just nu. 🙂 DS.
CHAMPION

Re: Köpa ekonomibyggnad

Oaktat vad som skrivits om avskrivningar så kan det vara värt att fundera ett extra varv på om du verkligen vill att företaget skall äga byggnaden. Det finns både fördelar och nackdelar med det rent skattemässigt. Om ni vet att ni aldrig någonsin kommer sälja gården så är det väl lugnt men jag skulle nog rekommendera att kolla upp hur de skattemässiga effekterna om ni någonsin behöver sälja gården och/eller stallet.

(Jag tar mig friheten att här bortse från att eftersom det är företaget som hyr ut stallplasterna så bored det kanske rimligen vara företaget som äger resursen denna uthyrning så att säga bygger på. Jag har inte tillräckligt med kunskaper om vad som är "rätt" där.)