Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

Lagersaldo vid årsslut och hittar inte svar på hur jag gör i eEkonomi-programmet alls. Samma som står i årsavstämningen hur man gör? artikelkonteringen är inte samma och görs inte ens likadant i företagsinställningarna.
1 GODKÄNDA LÖSNINGAR

Godkända lösningar
Highlighted
CHAMPION

Re: Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

det värde du har på lagret (det inventerade värdet) skall du debitera konto 14XX (du ökar värdet på lagret) nästa gång får du ta diffen mellan bokfört värde och det faktiska värdet (inventeringen) och samma belopp skall du kreditera konto 4990

t.ex.;

varornas värde är 2 000.- (exkl moms)

1400 +2 000.-
4990 +2 000.-
(i och med detta ökar dit företag sin vinst med 2 000.-)

vid nästa inventering så är värdet 500.- då
skall du kreditera 14XX med 1 500.-
och debitera 4990 med 1 500.-


 

Visa lösning i originalinlägg

16 SVAR 16
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

ingen som har nåt tips?
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

Hej Mia,

Jag är inte riktigt helt med på vad du menar när du skriver att artiklekonteringen inte är samma och inte görs likadant i företagsinställningarna.

Men hoppas att jag kan förtydliga lagerhanteringen ändå.

I Visma eEkonomi kommer du hantera detta med ditt lager under Bokföring - Årsavstämmning  - varulager och pågående arbeten.

Där står det följande:
"Om du har varor på lager ska du ha räknat (inventerat) dem den 2018-12-31. Värdet av varorna ska sedan beräknas och bokföras. Det finns olika regler för hur lagervaror ska värderas, beroende på vilken typ av lagervaror det är.Ta reda på vad som gäller för de varor du har i ditt lager.

När du har beräknat lagervärdet öppnar du Transaktionsanalysen och jämför det som du har bokfört på dina lagerkonton med det saldo som du har kommit fram till vid värderingen. Om det finns en avvikelse bokför du den mot 4990 Förändring av lager och pågående arbeten.


Ett varulager är materiella tillgångar som har för avsikt att säljas, som är under tillverkning eller som ska användas i produktionen av varor och tjänster. 

Grundregeln är att du beräknar lagrets värde till anskaffningsvärdet. Vid beräkningen av anskaffningsvärdet får du använda det pris exklusive moms som betalades vid det senaste inköpet av varan ifråga om det var ett normalpris. Externa utgifter för inköpet, t ex för transport, ska också räknas med i anskaffningsvärde för lagret. För egentillverkade varor är anskaffningsvärdet inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat samt externa utgifter, men inte värdet av eget arbete.

Om lagrets verkliga värde är lägre än 97 % av anskaffningsvärdet får du istället beräkna lagrets värde till det verkliga värdet. Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning. Vill du förvissa dig om att du använder det lägsta möjliga värdet ska du räkna på båda sätten, vilket programmets funktion för lagervärdering också ger stöd för.

Vid beräkningen av värdet på lagret måste du använda samma alternativ för samtliga varor som värderas. Antingen använder du anskaffningsvärdet för alla varorna eller också använder du alla varornas verkliga värde.
Har du ett varulager till ett värde på 5000 kr eller lägre sätts ofta det skattemässiga värdet till 0 kr.

Denna värdering som du gör får du bokföra som en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer och det går bra att registrera hela varulagret på samma verifikation.
Du kan läsa mer i tråden Bokföra varulager och förändring.


I punkterna 6.48-6.55 i Bokföringsnämndens vägledning (BFNAR 2006:1) finns mer information om värdering av lager.

Ha en fin dag!
/Cecilia
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

Jag kan inte se att jag bokfört något på något lagerkonto överhuvudtaget?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

Jag förstår själva uträkningarna rätt så väl tror jag, men som sagt har inga lagerkonton i programmet att kontrollera emot? bokföringen av de varor jag har går inte att artikelkontera som lagervara
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

Någon som kan hjälpa mig tro?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

Kanske behöver prata med någon direkt på supporten, behöver ju få klart för att stänga året 😞
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

Kan någon hjälpa mig vidare så jag vet vart jag ska vända mig?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

Jag kommer inte vidare i detta, se mina frågor nedanför detta svar - kan någon som är bra på både programmet och bokföring snälla hjälp så jag kan avsluta året.
Highlighted
CHAMPION

Re: Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi


Är inte klar över ditt problem.

När du säljer varor som du har på lagret så går det inte att få kontering från lagret till inköp när du  fakturerar (är dock en önskad funktion i eEkonomi)

När du köper in varor till lagret konterar du dessa som inköp 4xxx konto eller till lager konto 14xx?

Ett sätt att göra är att sätta alla inköp på konto 4xxx (då funkar även inköp från utland (EU/ej EU)

På regelbunden basis (1 gång/ månad, kvartal eller halvår) inventera värdet av lagret bokföra skillnaden manuellt 49xx (förändring lager) mot ditt lagerkonto. Samma sak vi årsslut.