Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Mia___27
MEDLEM

Lagersaldo vid årsslut - hittar inte svar på hur jag gör? - eEkonomi

Lagersaldo vid årsslut och hittar inte svar på hur jag gör i eEkonomi-programmet alls. Samma som står i årsavstämningen hur man gör? artikelkonteringen är inte samma och görs inte ens likadant i företagsinställningarna.
16 SVAR 16
Mia___27
MEDLEM

ingen som har nåt tips?
Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej Mia,

Jag är inte riktigt helt med på vad du menar när du skriver att artiklekonteringen inte är samma och inte görs likadant i företagsinställningarna.

Men hoppas att jag kan förtydliga lagerhanteringen ändå.

I Visma eEkonomi kommer du hantera detta med ditt lager under Bokföring - Årsavstämmning  - varulager och pågående arbeten.

Där står det följande:
"Om du har varor på lager ska du ha räknat (inventerat) dem den 2018-12-31. Värdet av varorna ska sedan beräknas och bokföras. Det finns olika regler för hur lagervaror ska värderas, beroende på vilken typ av lagervaror det är.Ta reda på vad som gäller för de varor du har i ditt lager.

När du har beräknat lagervärdet öppnar du Transaktionsanalysen och jämför det som du har bokfört på dina lagerkonton med det saldo som du har kommit fram till vid värderingen. Om det finns en avvikelse bokför du den mot 4990 Förändring av lager och pågående arbeten.


Ett varulager är materiella tillgångar som har för avsikt att säljas, som är under tillverkning eller som ska användas i produktionen av varor och tjänster. 

Grundregeln är att du beräknar lagrets värde till anskaffningsvärdet. Vid beräkningen av anskaffningsvärdet får du använda det pris exklusive moms som betalades vid det senaste inköpet av varan ifråga om det var ett normalpris. Externa utgifter för inköpet, t ex för transport, ska också räknas med i anskaffningsvärde för lagret. För egentillverkade varor är anskaffningsvärdet inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat samt externa utgifter, men inte värdet av eget arbete.

Om lagrets verkliga värde är lägre än 97 % av anskaffningsvärdet får du istället beräkna lagrets värde till det verkliga värdet. Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning. Vill du förvissa dig om att du använder det lägsta möjliga värdet ska du räkna på båda sätten, vilket programmets funktion för lagervärdering också ger stöd för.

Vid beräkningen av värdet på lagret måste du använda samma alternativ för samtliga varor som värderas. Antingen använder du anskaffningsvärdet för alla varorna eller också använder du alla varornas verkliga värde.
Har du ett varulager till ett värde på 5000 kr eller lägre sätts ofta det skattemässiga värdet till 0 kr.

Denna värdering som du gör får du bokföra som en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer och det går bra att registrera hela varulagret på samma verifikation.
Du kan läsa mer i tråden Bokföra varulager och förändring.


I punkterna 6.48-6.55 i Bokföringsnämndens vägledning (BFNAR 2006:1) finns mer information om värdering av lager.

Ha en fin dag!
/Cecilia

Jag kommer inte vidare i detta, se mina frågor nedanför detta svar - kan någon som är bra på både programmet och bokföring snälla hjälp så jag kan avsluta året.
Mia___27
MEDLEM

Jag kan inte se att jag bokfört något på något lagerkonto överhuvudtaget?
Mia___27
MEDLEM

Jag förstår själva uträkningarna rätt så väl tror jag, men som sagt har inga lagerkonton i programmet att kontrollera emot? bokföringen av de varor jag har går inte att artikelkontera som lagervara
Mia___27
MEDLEM

Någon som kan hjälpa mig tro?
Mia___27
MEDLEM

Kanske behöver prata med någon direkt på supporten, behöver ju få klart för att stänga året 😞
Mia___27
MEDLEM

Kan någon hjälpa mig vidare så jag vet vart jag ska vända mig?
Pacsac
CHAMPION


Är inte klar över ditt problem.

När du säljer varor som du har på lagret så går det inte att få kontering från lagret till inköp när du  fakturerar (är dock en önskad funktion i eEkonomi)

När du köper in varor till lagret konterar du dessa som inköp 4xxx konto eller till lager konto 14xx?

Ett sätt att göra är att sätta alla inköp på konto 4xxx (då funkar även inköp från utland (EU/ej EU)

På regelbunden basis (1 gång/ månad, kvartal eller halvår) inventera värdet av lagret bokföra skillnaden manuellt 49xx (förändring lager) mot ditt lagerkonto. Samma sak vi årsslut.
 

Så hur gör jag nu?

jag har fortfarande inte en susning hur jag ska göra?????
Mia___27
MEDLEM

Jag har bokfört på 4xxx eftersom jag köper varor från EU-land.

Vilket betyder att jag inte har något lagersaldo på mitt lagerkonto, dvs inte bokfört något på lagerkonto. Så hur gör jag nu.
Moa Lundberg
CONTENT PRODUCER

Hej Mia

Som Cecilia skriver så ska varor på lager ha inventerats och beräknats per 2018-12-31. Cecilia skriver också om hur denna beräkningen ska göras då det kan skilja sig beroende på vilken typ av lagervaror det gäller.

Lagret bokförs sedan som standard med 4990 för förändringen av ditt varulager och ett 14xx-konto beroende på vilken typ av laget det gäller. (Du kan söka i eEkonomi under Inställningar - Kontoplan på 14 och bocka i Visa även inaktiva poster för att se de olika kontona som kan användas för ens lager. Ett alternativ kan även vara att skapa ett konto som heter 1400 som du döper till Lager, om det är samma typ av varor i hela ditt lager). 

Jag rekommenderar att du kontrollerar med Skatteverket eller en redovisningskonsult om du känner dig osäker för att säkerställa att det blir korrekt bokfört i ditt program. Du kan kika här för att se redovisningsbyråer som kan eEkonomi.

Ha det fint!

/Moa

Hej Moa,
Jag förstår hela den biten hur jag ska göra med bokföringsbiten, men hur ska jag kunna stämma av lagret när jag inte bokfört på ett lagerkonto överhuvudtaget (se mina frågor och också svar här ovan i tråden)? jag har ju liksom inget inlevererat i lagret utan bara varor rätt och slätt enligt ovan
Pacsac
CHAMPION

det värde du har på lagret (det inventerade värdet) skall du debitera konto 14XX (du ökar värdet på lagret) nästa gång får du ta diffen mellan bokfört värde och det faktiska värdet (inventeringen) och samma belopp skall du kreditera konto 4990

t.ex.;

varornas värde är 2 000.- (exkl moms)

1400 +2 000.-
4990 +2 000.-
(i och med detta ökar dit företag sin vinst med 2 000.-)

vid nästa inventering så är värdet 500.- då
skall du kreditera 14XX med 1 500.-
och debitera 4990 med 1 500.-


 
Pacsac
CHAMPION

rättning: konto 2990 skall krediteras (- 2 000.-)