Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Omräkning av leverantörsfakturor till balansdagskurs i eEkonomi

Hur gör jag en omräkning av leverantörsfakturor till balansdagskurs i eEkonomi?
6 SVAR 6
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Omräkning av leverantörsfakturor till balansdagskurs i eEkonomi

Hej hej!

Om du använder Valutakonto finns det en funktion i Visma eEkonomi som hjälper dig att värdera ditt valutakonto. Du kan läsa mer om den funktionen i denna tråden: Värdera ditt valutakonto med automatik i Visma eEkonomi »

Om du inte använder valutakonto får du gärna återkomma här och beskriva lite mer kring vad du vill göra.

/Annie
NY MEDLEM

Re: Omräkning av leverantörsfakturor till balansdagskurs i eEkonomi

Det är ju inte bara bankkontona man behöver värdera om till dagskurs vid bokslut. Även reskontror om man fakturerar eller köper in i utländsk valuta måste hanteras. Och jag för min del saknar en reskontralista där valutabeloppet framgår också, inte bara beloppet i SEK. Om inte programmet kan värdera om till bokslutskurs måste det ju göras manuellt. Gör f.ö. bokslut i Visma Bokslut för eget och kunders bolag, så det är inte aktuellt att använda eEkonomis funktion för detta.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Omräkning av leverantörsfakturor till balansdagskurs i eEkonomi

Hej,

Precis som jag skrev så är det inte bankkonton utan leverantörsskulder och kundfordringar jag vill omräkna till balansdagskurs.
Highlighted
COMMUNITY MANAGER

Re: Omräkning av leverantörsfakturor till balansdagskurs i eEkonomi

Hej! 

Helt ärligt så finns det inte någon jättebra utskrift för detta i dagsläget, som du säger Annica så vore ju det absolut bästa om valutan skrivits ut på reskontralistorna. Gå gärna in och gilla det önskemålet här.

För att få fram obetalda fakturor vid årsskiftet så behöver du först skriva ut en rapporten Obetalda leverantörsfakturor under Bokföring - Utskrifter. Dom utländska fakturorna på den listan får du sedan leta upp under Inköp - Leverantörsfakturor. Där kan du både se valutan, beloppet samt det bokförda beloppet. 
Jag vet att det inte är en särskilt smidig hantering, men det är det enda sättet att lösa det idag. 

Du behöver titta på alla leverantörsfakturor i utländsk valuta som är obetalda vid ditt räkenskapsårs slut och jämföra beloppet som bokfördes på 2440 med värdet av totalbeloppet för fakturan enligt den växelkurs som gäller vid räkenskapsårets slut. 
Om fakturan har ett lägre värde vid räkenskapsåret slut ska du debitera konto 2499 Andra övriga kortfristiga skulder och kreditera 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Är det så att fakturan har ett högre värde ska du kreditera konto 2499 och debitera 7960 Valutakursförlust på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Detta görs via en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer

Detta finns också med som en punkt under Värdering av leverantörsfakturor i årsavstämningen som du hittar under Bokföring - Årsavstämning
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Omräkning av leverantörsfakturor till balansdagskurs i eEkonomi

Hur man gör omvärderingen är det minsta problemet. Fet stora är att enkelt få ut beloppen i valuta. Rapporten i visma admin 2000 är perfekt. Så där finns ett mål att sträva mot.
Hoppas det kommer nåt till nästa bokslut!
Highlighted
COMMUNITY MANAGER

Re: Omräkning av leverantörsfakturor till balansdagskurs i eEkonomi

Hej! 

Sedan ett par veckor tillbaka så finns det en kolumn med valuta i rapporterna Obetalda leverantörsfakturor och Obetalda kundfakturor
I rapporten så kan du se fakturorna både i valutan som den är skapad i, men även omräknat till SEK. 

Hoppas det kan underlätta ett arbete i samband med årsavslut!