Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
UTFORSKARE

Periodisera kökets förbrukningsmaterial och t ex bryggkaffe? - eEkonomi

Brukar ni / är det en bra idé att periodisera inköp till kontorets kök? Eller hur gör ni med exempelvis ...

"5460 - Förbrukningsmaterial" för bl a kaffefilter, diskmedel och tandpetare?
"7690 - Övriga personalkostnader" för bl a bryggkaffe, bordsvatten, några kryddor?

Dessa inköp håller ju ett par månader i alla fall.
8 SVAR 8
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodisera kökets förbrukningsmaterial och t ex bryggkaffe? - eEkonomi

kort svar:
periodisera ej om det understiger 5000kr

eller är årligen återkommande med max 20% variation mellan åren (se nedan).
Personalutgifter periodiseras alltid


några länkar nedan


https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/nyheter/foretagarnyheter/sa-vet-du-om-du-ska-valja-k1-k2-eller...

utdrag:
Färre periodiseringar. När du använder K2 slipper du att periodisera intäkter eller kostnader som inte överstiger 5 000 kronor. Du behöver heller inte periodisera kostnader på olika räkenskapsår om de återkommer varje år och inte varierar i storlek med mer än 20 procent mellan åren.

I mindre bolag med en stabil verksamhet finns det ofta inget alls att periodisera även om kostnaderna överstiger 5 000 kronor, eftersom utgifter för exempelvis hyror, försäkringspremier, prenumerationer, abonnemang etc ju återkommer varje år med ungefär samma belopp. Ett undantag finns, personalutgifter måste alltid periodiseras.nedan skatteverket mer för referens - inte nödvändig att titta på

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368649.html?date=2009-02-20&q=periodisering
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Periodisera kökets förbrukningsmaterial och t ex bryggkaffe? - eEkonomi

Hej Jan. Tack för ditt svar.

Jag har läst om det med att man inte behöver periodisera belopp under 5000kr men jag tänkte att eEkonomi förenklar det här med min bokföring och periodisering att jag lika gärna kan använda mig av det. Eller?

När jag köper t ex kaffe för 100kr så köper jag ju inte en kopp kaffe för 100kr. Då vore väl hela beloppet inte avdragsgill? Snarare köper jag 50 koppar kaffe för 2kr styck, och dessa konsumeras över två månader - även om jag köper dem vid ett köptillfälle.

Hur skulle du själv göra är jag nyfiken, om nu periodiseringen inte passar bokföringsmässigt?

Jag har lekt med den här sidan för att försöka lista ut hur jag bör göra:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.1553...
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodisera kökets förbrukningsmaterial och t ex bryggkaffe? - eEkonomi

Periodiseringen i sig är inte så svår att skapa i eekonomi - jag gjorde det på några av mina första händelser t ex årskostnad WEB/domän .

Men jag insåg sen att det dels inte behövs göras - det tar ändå tid vid ev felsökning och uppföljning att ha många små belopp - utan att det ger något mervärde när man följer upp företaget - jag insåg att det finns en bra anledning att man har skapat förenklade regler för K2 bolag.

Det ger heller ingenting för uppföljningen att periodisera oväsentliga belopp - det tar bara tid.

DEssutom om man vid t ex årsbokslut får något fel och ska leta var felet uppstått blir det väldigt jobbigt med en massa små transaktioner/periodiseringar - vilka man kanske har strulat till och får då ett onödigt arbete innan felet hittas - lite man ser inte skogen för alla träden.

Tid som man som man kan lägga på att göra annat i bokföringen på rätt sätt och att jobba med att följa upp sina intäkter och kostnader.

Det finns ju en hel del andra områden man får lägga tid på för att göra rätt såsom köp utanför Sverige och representation t ex.

så jag skulle bara boka upp den kostnaden direkt när den tas.
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Periodisera kökets förbrukningsmaterial och t ex bryggkaffe? - eEkonomi

Jag uppskattar ditt utförliga svar. Det låter otrevligt med krångel vid felsökning och uppföljning av företaget / bokföringen. Ska verkligen ta mig en funderare på om det är värt besväret.

Skulle du även avråda från periodisering av t ex lokalhyror och försäkringar som aviseras/faktureras kvartalsvis men som var för sig inte uppnår beloppet om 5000kr? (Har redan periodiserat dessa men kan såklart sluta upp med det framöver om det bara är onödigt.)
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodisera kökets förbrukningsmaterial och t ex bryggkaffe? - eEkonomi

Enligt K2 behöver du inte periodisera det heller och jag förstår inte riktigt vitsen med att periodisera dessa kostnader. Periodisering gör man för att fördela kostnader mellan månader om de uppgår till stora belopp men som sagt med K2-reglerna behöver du inte ens periodisera mellan år om det inte är riktigt stora belopp det handlar om och är de dessutom återkommande kostnader behöver du absolut inte göra det.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodisera kökets förbrukningsmaterial och t ex bryggkaffe? - eEkonomi

i början tänkte jag att jag skulle periodiera sådana kostnader - lite därför att jag tidigare arbetat med ekonomi i ett mycket stort företag och då är många kostnader också stora - dessutom lite andra regler. Men där var det viktigt att få kostnader för projekt och stora utgifter på rätt månader även om vi inte fått faktura för konsultkostnader under månaden t ex. Det kunde röra sig om många miljoner skillnad per månad - så periodisering var ett krav för att kunna förstå verksamhetens siffror och ha en tillförlitlig prognos.

på ett litet företag finns inte samma behov och det blir mycket mer overhead än som är vettigt.

Därav K2 reglerna för att förenkla så att man fokuserar på rätt saker.

inget under 5000kr skulle jag periodisera i ett K2 bolag.

burbage beskrev bra ovan också.

En annan aspekt är att om man inte periodiserar årshyror mm så blir det enklare att se likviditetens förändring under året även när man bara ser snabbt på utgifterna under åren och intäkterna eftersom ofta så är utgifterna = utbetalning - speciellt vid kontantmetoden.

När man gör budget/ löpande driver verksamheten så är det en fördel att ha koll på hur utbetalningar fördelar sig i olika  månader så att man får koll på likviditeten - dvs finns pengar när man ska betala - likviditeten är en av de stora utmaningarna som företagare.

Med ovan menar jag att det förenklar även när man ser på utfallet i ett mindre bolag att bara periodisera när man måste.
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Periodisera kökets förbrukningsmaterial och t ex bryggkaffe? - eEkonomi

@burbage
Behöver och behöver 😃 Jag tänkte att jag skulle göra det snyggt och prydligt i bokföringen bara - för min egen skull. Blev inspirerad när jag läste Vismas beskrivning av funktionen:

Periodisering är grundläggande bokföringPeriodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. Det innebär att genom periodisering av resultaträkningens poster hamnar inkomster och utgifter i rätt period i bokföringen, vilket ger ett mer rättvisande resultat för den aktuella perioden. En möjlighet är att dela upp en inkomst eller utgift som sträcker sig över en längre period i flera delar och sedan bokföra delarna på flera månader, kvartal eller år. Det betyder att inkomster ska tas upp som intäkter under den period som de faktiskt intjänas, även om betalningen sker under en annan period. På samma sätt ska utgifter tas upp som kostnader under den period som de förbrukas, även om betalning genomförs under en annan period.

En intäkt är en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift.

@Jan
Hur menar du att det blir enklare att se likviditetens förändring om man inte periodiserar?
Jag kör förresten faktureringsmetoden.

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodisera kökets förbrukningsmaterial och t ex bryggkaffe? - eEkonomi

ingen periodisering innebär att utbetalningen vid inköp syns på på månadsvis resultaträkning på den månad inköpet görs (kontantmetoden) och i princip inom 30 dagar vid faktureringsmetoden.

Om man tittar på sitt utfall/kostnader per månad i ekonomiöversikt går det att få en översiktlig bild som någorlunda motsvarar när pengar ska ut ur företaget.
Särskilt om man också parallellt tittar på bankhändelser - som ju ger utbetalningar (dock syns inte allt där om man som jag handlar mycket som utlägg till företaget och bokar på 2893).

Om du periodiserar kostnader så ser du inte på utfallsraderna när köpet gjordes eftersom beloppen hamnar på flera månader.
Kassa/bank raderna är inte lika lätt att relatera till vad man köpt såsom om man ser på utfallskontont.

Underlättar vid budgetering så man inte glömmer t ex årligen återkommande kostnader och att man då kan lägga dem i rätt månad = bättre likviditetsbudget.

När man i ekonomiöversikt skapar budget så kan man basera den på tidigare års resultat och får då utfall per månad i budgeten såsom föregående år

Har inte sett likviditetsbudget i ekonomiöversikt - kan ha missat - men jag kan ta sifforna från utfallet/budgeten och lägga in i excelmall som då även ger likviditetsbudget. (efter manuell justering för ev periodisering av större belopp.

om alla små belopp periodiserats så är det lättare att missa de väsentliga.