Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Redovisa villkorat aktieägartillskott i årsredovisningen

Vi har på årsstämman beslutat att återbetala ett villkorat aktieägartillskott. När vi tidigare har betalat in och återbetalat aktieägartillskott så har vi haft det med i resultatdispositionen i förvaltningsberättelsen men i Visma eEkonomi tas beslutet bara upp i protokollet från årsstämman. Det innebär att det står att styrelsens förslag till resultatdisposition är att dela ut 100 000 kr (summan är bara ett exempel) och balansera resten av vinsten, men i själva verket kommer ytterligare 150 000 kr av vinsten att användas för att återbetala aktieägartillskottet.

Vid kontakt med supporten tidigare idag så fick jag till svar att det inte går att lägga till rader i resultatdispositionen i förvaltningsberättelsen. Jag tänkte då att det stämmer väl att det räcker att det står med i protokollet från årsstämman, men sedan blev jag ändå tveksam när jag skrev ut fastställelseintyget och det där står att "Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition." Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott ses i aktiebolagslagen som vinstutdelning, borde det då inte vara med även i förvaltningsberättelsen? Ska jag själv ändra detta genom att ta ut årsredovisningen som ett Word-dokument?

2 SVAR 2
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Det är som du nämner möjligt att ta ut årsredovisningen i Word-format för att lägga in det där. Detta sker dock manuellt.

Alternativt kan du lägga in en notering under förvaltningsberättelsen - eget kapital. Du ska också komplettera uppgifterna under Tilläggsupplysningar - Förändring i eget kapital samt årsstämmoprotokollet.

Med vänliga hälsningar

Återbetalning av aktieägartillskott hanteras på samma sätt som vanlig utdelning. Så du tar med beloppet på raden för föreslagen utdelning. 

 

Mvh

Lovisa

Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi
0522-650100