Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
swedane
NY MEDLEM

Resultatenheter

(uppdaterad av swedane ‎2021-08-26 18:29 )
Här kommer ett önskemål till kommande uppdateringar. Jag vill att begränsningen till 3 resultatenheter tas bort eller i vart fall att det ges möjlighet till fler.

Vår förening skulle behöva 5 enheter för att varje ansvarig skulle få en egen. Till dessa knyts kostnadsbärare för aktiviteter som behöver följas upp särskilt.

Det är både vackert (nåja) och effektivt med flerdimmensionella kodplaner.
12 SVAR 12
semaxan
NY MEDLEM

Jag tror att du har kraftfullare möjligheter i eEkonomi än i Admin 1000. Döp Gupp 1 till "Enhet" och fyll på med fritt antal enheter. Skapa fritt antal projekt. Och du kan sedan bokföra och följa upp per enhet och projekt.
Fd medlem
Inte tillämpbar

 Får nog ta förnyad kontakt med VISMA om detta. Intressant det du skriver om. Jag sätter enhet och projekt till samma nummer t ex 55 .  Är nog lite fastlåst i tänket ser det ut som.
semaxan
NY MEDLEM

Själva tanken med dimensionerna är att de är separata kärl. Att du har möjlighet till tre "resultatenheter" är alltså tre helt olika dimensioner - inte tre olika "enheter" att bokföra på. I ditt fall utnyttjar du bara ett av dessa som du döper till "Enhet". Sedan lägger du till dina faktiska enheter och deras enhetsnamn under detta.

Det innebär att när du ska bokföra exempelvis en kostnad så bokför du den på konto (vilken typ av kostnad det avser), på enhet (vilken enhet har genererat kostnaden) och projekt (vilket projekt ska kostnaden hänföras till). Då kan du ta ut en resultatrapport för hela företaget, men även ta ut en rapport där du ser resultatet för endast en enhet men alla projekt (eller ett enskilt projekt). Du kan också välja att se ett särskilt projekt men för hela företaget (eller en enhet). Du behöver alltså inte ha någon gemensam benämningar mellan dessa begrepp (enhet kontra projekt). Alla enheter kan jobba mot alla projekt och alla projekt kan tillhöra alla enheter. Sedan är det en annan sak att det inte är så i praktiken.

Säg att du har fått en konsultfaktura på 2000 kr som till lika delar avser två olika enheter "A" och "B" men som även avser två olika projekt "P1" och "P2". Då måste du bokföra fakturan på fyra olika rader för att få kostnaden korrekt uppdelad på dimensionerna.

Konto / Enhet / Projekt / Belopp:

6550 / A / P1 / 500 kr

6550 / A / P2 / 500 kr

6550 / B / P1 / 500 kr

6550 / B / P2 / 500 kr

Tar du då ut en total resultaträkning så står det 2000 kr på konto 6550. Tar du ut en resultaträkning för enhet A så står det 1000 kr, och tar du ut en resultaträkning för projekt P1 så står det 1000 kr. Tar du däremot ut en resultaträkning för enhet A och projekt P1 så står det 500 kr.