Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

QualiByte
MEDLEM

Vad sköts automatiskt och vad behöver jag göra manuellt kring årsredovisningen?

Det börjar närma sig bokslut för 2019 och jag har börjat förbereda en del saker. 2018 var mitt första år i mitt AB. Jag använder Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning och följer checklistan där. En av punkterna är: "Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?".

Sköts inte detta automatiskt eller är det något jag manuellt måste göra? Kikar jag på konto 2099 för år 2019 så har jag -113 985,92 kr på både ingående och utgående saldo. Enligt vad jag förstår så ska den vara nollad om man har omfört till kontot för balanserat resultat. Uppenbarligen görs inte detta automatiskt då, utan jag måste skapa en manuell verifikation. Det är väl inga konstigheter om jag skapar den nu och sätter bokföringsdatum 2019-01-01 och bokför D 2099 och K 2098?

 

Har läst runt lite i diverse forum och noterar att jag eventuellt behöver skapa ytterligare en manuell verifikation för vad stämman beslutar vad man ska göra med föregående års resultat. På stämman och i årsredovisningen valde jag att det balanserade resultatet skulle balanseras i ny räkning. Trodde att en sådan verifikation också skapades med automatik, men så kan det ju inte vara eftersom verifikationen ovan inte skapades per automatik. Som ovan; det är väl inga konstigheter om jag nu skapar en verifikation med samma datum som stämman och D 2098 och K 2091?

 

Är jag helt ute och snurrar och kan det också vara så att det är mer jag måste göra manuellt för att få rätt på siffrorna?

 

 

3 SVAR 3

Hej!

 

Smidigast är att du tömmer konto 2099 mot 2091. Det mest korrekta är att datera bokningen på samma datum som årsstämman då beslutet togs hur resultatet ska hanteras.

 

I bokslutet ska du stämma av varenda balanskonto. Visma har en övergripande checklista men du ska stämma av att varenda balanskonto är korrekt. Gå uppifrån och ner och se till att du vet exakt vad som ligger på varje balanspost och speca posterna i bilagorna. Till inventarier ska du ha en inventarieförteckning som stämmer överens med balansposten, skattekonto ska stämma mot skatteverket, är det något som behöver periodiseras, ett årsbesked för att kontrollera värdet på börsnoterade andelar och banksaldon samt låneskulder, stämmer löner osv.

 

Det behöver inte vara så jättesvårt att göra ett bokslut men det är lite mer än att trycka på en knapp 😉

 

Lycka till!

 

Med vänlig hälsning

Lovisa

Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi
0522-650100
QualiByte
MEDLEM

Så jag behöver inte gå omvägen via konto 2098?

Du ska inte gå omvägen om 2098 på detta sätt. Och onödigt att använda detta konto då det ändå inte särredovisas i årsredovisningen.

 

Mvh

Lovisa

Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi
0522-650100