Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Valutakursvinster - eEkonomi

Om jag lånar pengar från USA 10 000 000 kr (5 årigt lån), pengarna sätts in på ett valutakonto i Sverige, vilket innebär att valutan är USD. Jag lånar sedan ut pengarna till annat land utanför EU, men på 3 år. Vid bokslutet ska jag då boka en kursvinst? I detta fallet blir det i så fall en kursvinst på nästan 900 000 kr. Eller hur funkar det? Jag tar tacksamt emot svar.
3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Separera  den ränta du får betala till USA från den intäktsränta du får från låntagaren. Får du en kursvinst, skall den redovisas separat. Hur stor summan är borde inte spela någon roll.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för svar. Räntan på lånet från USA har inte betalats, räntan är enligt kontraktet 30 % vilket innebär att den upplupna räntan är ca 2 700 000 kr, 2016 (lånet kom vid två tillfällen 2016). På kontraktet till låntagaren finns ingen ränta angivit.
Jag tänker att det blir så här:
Valutajustering, vinst ca 900 000 kr och upplupen ränta (kostnad) på ca 2 700 000 kr. Vilket innebär att bolaget gör en förlust på ca 1 800 000 kr.
Tänker jag rätt?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Utgår ifrån att dessa transaktioner tillhör 2016 och att du har bokslut sista december 2016

Räntekostnaden som inte debiterats ännu:

84xx  + 2 700 000:-
2960  - 2 700 000:-

Sedan har vi beräknade ränteintäkter:

83xx  - summa
1780  + summa (1780 = upplupna avtalsintäkter, för du har avtal på utlåningen)

3960  - 900 000:- (valutakursvinster fordr/skulder av rörelsekaraktär)
1790  + 900 000:- (övr interimser, för jag utgår ifrån att du inte fått pengarna ännu eller? Annars det bankkonto du fått in kursdiffen på)

Man måste bena ut vad som är vad och boka accordingly.

MEN, är detta din kärnverksamhet, att låna ut pengar? Då bör du nog ändra så att räntepengarna hamnar på 3xxx- och 4xxx-konton istället.


//L