Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Varulager- ett måste?

Jag sitter med årsavstämning och ska bocka av lager och produkter i arbete och har därmed en fråga kring detta. Inköpen av varorna är bokförda som en kostnad, innebär detta att man inte behöver inventera lagret och värdera varulagret?
12 SVAR 12
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Varulager- ett måste?

Hej!

Lagret ska alltid inventeras och värderas vid årsskiftet. Om lagervärdet är lägre än 5000 kr krävs dock ingen åtgärd i bokföringen i en enskild firma eftersom lagret då värderas till 0.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Varulager- ett måste?

Finns det någon färdig mall man kan använda för detta? Såg en tidigare uppkaga av eekonomi där det fanns undet årsrutiner. Då fyllde man bara i ansk.värde osv.
Är det okej att bara kolla vårt inköpspris på våra barnkläder/artiklar o jmf det med försäljningsvärdet o därefter ta det som visar lägst värde gentemot 97%-regeln? Eller ska det värderas på annat vis? Vi har inte inventerat lagret under året. Det är okej att bara slå ihop alla inköp som gjorts?
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Varulager- ett måste?

Lagrets värde ska fastställas till det lägsta av 97% av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning, så i de flesta fall är det anskaffningsvärdet som ligger till grund för beräkningen. Lagret värderas inte genom att slå ihop alla inköp som har gjorts under året, utan du ska värdera de artiklar som faktiskt fanns i lagret vid årsskiftet.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Varulager- ett måste?

En fråga !
Vi som har varor som består av pärlor och andra delar som vi tillverkar smycken av. Hur ska vi kunna få fram ett värde när vi inte vet vad vi skall tillverka. Hur får man fram ett värde på 1000 tals pärlor?
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Varulager- ett måste?

Anskaffningsvärde borde ni kunna få fram genom att titta på vad ni betalat för pärlorna när ni köpte in dem. Verkliga värdet kan vara svårare, men förhoppningsvis är det inte lägre ä nanskaffningsvärdet och då är det anskaffningsvärdet som ligger till grund för lagervärdeingen.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Varulager- ett måste?

Okej. Har haft svårt att förstå det där med själva värderingen. Ja verkliga värdet kan vara hur mycket som helst egentligen beroende på vad man tillverkar. Så då är det alltså anskaffningsvärdet som man utgå ifrån.
Tack !
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Varulager- ett måste?

Ska man alltid räkna med tex fraktpaket som man har köpt in? Vi har köpt in tyg för att tillverka påsar att lägga våra varor i, måste detta räknas med vid inventering? Dessa saker är ju sådant som medföljer vid beställning, inget som någon kan köpa. Ska man bara ta med sådant som är till för försäljning? Vi hittar hela tiden olika svar på detta?
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Varulager- ett måste?

En grundregel är att lagret innehåller varor och material som är avsedda att säljas vidare. Om ni har köpt tyg för att tillverka påsar som sedan inte säljs vidare ska tyget inte ingå i lagervärdet.

Kostnader för frakt ska ingå i det anskaffningsvärde som används för beräkning. Detsamma gäller andra extrautgifter för inköpet.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Varulager- ett måste?

Okej då förstår vi att frakt på inköpen ska tas med i beräkningen. Men har vi förstått dig rätt att vi inte behöver räkna in tyget till påsarna, trots att vi i dessa påsar lägger det kunden beställt och sedan skickar det till kunden? Stämmer det även att fraktkartonger vi köpt in för att sedan skicka beställningar i inte ska tas med?