Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Anders13
NY MEDLEM

Datum på trans.rad i SIE4-fil från Admin 500

Hej!

Har ett problem med datum på transaktionsrader i SIE4-filer exporterade från Admin 500 . I verifikat med rättningar så sätts rättningsdatumet på transaktionsraden (sista raden i exemplet nedan). Ver.datum är 13-02-15 och rättningsdatum 14-01-15.

#VER A 337 20130215 "Kundfkt 2011206 ABC AB" 20140115
{
#TRANS 1510 {} 1050 20130215 "Faktnr: 2011206, Namn: ABC AB"
#TRANS 2611 {} -210 20130215 "Faktnr: 2011206, Namn: ABC AB"
#RTRANS 4330 {} -840 20140115 "" "" ts
#TRANS 4330 {} -840 20140115 "" "" ts

Detta innebär att det i vissa transaktionsanalysprogram ser ut som att transaktionen (på konto 4330) skedde 2014-01-15. För att kunna visa verifikatet korrekt i analysprogrammet skulle datumet på den sista raden behöva vara 20130215, dvs det datum då transaktionen faktiskt skedde. Rtrans-radens datum bör väl räcka för att ha spårbarheten om ändringen?

Mvh

Anders

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Anders,

Tack för din beskrivning.

Transdatum och transtext är frivilliga fält enligt SIE-standarden och i Visma Administration har vi valt att ta med dem.

Om du redigerar filen manuellt och tar bort datumet på raden med #RTRANS och datumet på sista raden med #TRANS, ska analysprogrammet enligt standarden tolka detta som om ändringen gjordes på samma dag som verifikationen i sig.