Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Förändringen av periodiseringar ver 2015.2

(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2020-04-28 08:51 )

Den nya rutinen vid periodiseringar i version 2015.2 är inte optimal vid registrering av leverantörsfakturor.  Att periodiseringen styrs via kostnadskontot och inte via balanskonton innebär en hel del extramoment vid registreringen då ett stort antal kostnadskonton kan behöva användas för periodiseringar så även momskonton då det gäller förskottshyror.  Vid förskottshyror får man lyfta momsen först när betalningen/perioden sker (om jag inte missat att denna regel tagits bort). Alltså måste jag för att kunna periodisera min moms märka upp kontot för moms som ett periodiseringskonto vilket innebär att jag vid varje registrering av en leverantörsfaktura med moms måste avbryta periodiseringsbilden.

Att ändra periodiseringskontona från balanskonton till att utgå från kostnadskonton är kanske inte fullt genomtänkt.  Hoppas på en återgång till att periodiseringar utgår från balanskonton.

24 SVAR 24
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Periodiseringar ver 2015.2 - Administration

Hej Helene, 

Tack för din feedback och beskrivning. 

I arbetet med 2015.2 såg vi två stora fördelar med den nya hanteringen av periodisering av leverantörsfakturor. Dels att man arbetar på samma sätt med funktionen i kundfakturor och leverantörsfakturor, så att det inte upplevs svårt att hålla reda på tillvägagångssättet i de olika programdelarna. Dels att kostnadskontot syns på fakturan, istället för ett ganska intetsägande interimskonto. 

Att förändringen påverkar befintliga arbetssätt och rutiner är tråkigt men vi utgår ifrån att olika scenarion går att lösa även med den nya hanteringen.

*Om det finns flera olika kostnadskonton som ska periodiseras anges motkontot för dessa i kontoplanen. Det kan göras en och en eller genom att massuppdatera flera markerade konton.

*Föreslå periodisering styrs på kontot. Är kontot av allmän karaktär finns möjlighet att själv välja Periodisera på fakturaraden. Både intäkts- och kostnadskonton kan användas för olika saker och om det finns risk för att periodiseringen glöms bort om det inte föreslås med automatik rekommenderar vi att lägga upp särskilda konton för periodisering. 

*Periodisering av moms på leverantörsfakturan går att göra men är inget vi tagit extra hänsyn till. Vi har fått önskemål om funktioner för vilande moms både på kundfakturor och leverantörsfakturor, men det är inget vi arbetar aktivt med just nu. I tidigare versionen förstår jag att det var enklare att hantera vilande moms utifrån ett "momsinterimskonto" på leverantörsfakturan som var mer unikt och där du kunde ha inställning för Föreslå periodisering. När vi nu kräver att ordinarie momskontot används på fakturan förstår jag att det blir svårare för dig. Alternativen du har är att ta bort Föreslå periodisering från momskontot och hantera det manuellt på fakturan. Alternativt att du skapar en egen konteringsmall för dessa fakturor/leverantörer med ett eget momskonto. Under Arkiv - Import - Konteringsmallar finns färdiga mallar som du kan kopiera och redigera, om du inte redan arbetar med mallar i programmet. 
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodiseringar ver 2015.2 - Administration

Jag tyckte med en gång att detta inte kändes "bokföringsmässigt korrekt" att utgå från kostnadskontona när det gäller periodisering. Helena du skriver att det är samma system som i kundfakturor, jag har aldrig periodiserat en kundfaktura men det kanske används i vissa branscher, kan inte tänka mig in i detta just nu?

Däremot upptäckte jag idag att ni har kvar det ursprungliga systemet när det gäller periodisering av "vanliga verifikationer" och det verkar ju helt huvudlöst att ha olika system. Hur menar ni att man ska göra hos en kund där både leverantörsfakturor och vanliga verifikationer periodiseras? jag håller fullständigt med Helene S att detta är väl inte genomtänkt?

Åsa B J

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodiseringar ver 2015.2 - Administration

Hej igen.

Nu lägger jag in kommentar till mig själv men jag vill egentligen förtydliga och komplettera mitt inlägg.

Jag har använt Visma (f.d. Spcs) program i nästan 30 år och alltså gjort helt manuella periodiseringar innan detta superba system med automatiken började. Då periodiserade jag sällan per månad utan endast så att det hamnade på rätt bokföringsår. Rent bokföringsmässigt var det ju då självklart att bokföra den delen av en leverantörsfaktura eller vanlig verifikation som hörde till nästa år på ett 17xx-konto och det som höll sig inom befintligt bokföringsår på sitt kostnadskonto.

Här känns det fullständigt vansinnigt att ni "vänder på systemet". Det vore mer vettigt att ändra på periodiseringen av kundfakturor som tydligen varit "bakvänd" hela tiden?. Jag förstår nu att t.ex. ett fastighetsbolag fakturerar ut 3 månaders hyror och vill periodisera intäkten på resp. månad men varför ni inte utgår från ett 29xx-konto där förstår jag inte.

Åsa B J

Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Periodiseringar ver 2015.2 - Administration

Hej Åsa, 

Tack för synpunkterna. 

Periodisering av kundfakturor är en nyhet i senaste versionen. För att erbjuda periodisering på kundfakturan behövde vi utgå ifrån intäktskontot på fakturaraden, som påverkar momsen. Att tillåta att sätta ett 29-konto på fakturaraden var inte ett alternativ eftersom det då hade blivit fel i momsrapporten. Därför bedömde vi att det var fördelaktigt att anpassa funktionen på leverantörsfakturor snarare än att låta dem vara olika.

Har man arbetat och vant sig vid funktionen som den var tidigare förstår jag att man kan ha åsikter om den här förändringen och också se fördelar med hur det var tidigare. Har man däremot inte tidigare arbetat med periodisering i programmet är det en stor fördel att funktionerna följer samma mönster och vi tycker det är naturligt att kostnadskontot/intäktskontot också syns tydligt på fakturan. Så gör man även i andra ekonomisystem.

Precis som du säger har vi inte förändrat periodisering av verifikationer och det behöver vi arbeta vidare med för att det ska vara enhetligt hela vägen ut. 
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodiseringar ver 2015.2 - Administration

Om man gör som ni föreslår så blir det ju fel i resultatrapporteringen. Jag får en hyresfaktura i December för Jan-Mars. Om hela den hyreskostnaden bokas mot 5010 i December så kommer ju den totala summan ut i resultatrapporteringen för december.

Jag bokar in hyran mot 1710 eftersom jag förvisso betalar kostnaden nu men vill ha den fördelad över de tre månaderna jan-mars i resultatrapporteringen. Sist jag kollade var detta poängen med periodiseringar. Med er lösning kan man slänga budgetarbetet i papperskorgen nu...
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Periodiseringar ver 2015.2 - Administration

Hej Kaleida, 

När du journalför leverantörsfakturan med en periodisering i den här versionen bokas beloppet på kostnadskontot både i debet och kredit, vilket du ser på journalen: 

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodiseringar ver 2015.2 - Administration

Detta innebär att om jag bokar leverantörsfakturan så ska jag boka in på ett vis och sedan genereras en verifikation med andra värden.

Och i princip så ska jag alltså bokföra fel först för att er programvara ska göra rätt senare? Det är att lägga makten på fel ställe tycker jag.

Okej att det skapas automatiska verifikat när jag periodiserar i början av månaden, det är ju funktionen med hela systemet, men när jag skriver in en manuell kontering vill jag faktiskt ha kontroll över vad som står i verifikatet.

Det här känns inte bra!
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodiseringar ver 2015.2 - Administration

Jag tycker att er lösning är bokföringsmässigt klumpig. Jag förstår att man vill att nya användare ska ha det lätt för sig, men hade det inte varit smart att låta oss som kan bokföra kunna välja i systemet vilken variant vi vill använda?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Periodiseringar ver 2015.2 - Administration

Jag håller fullständigt med Kaleida. Ju mer jag arbetar med detta ju vansinnigare känns det. På varje periodiserad leverantörsfaktura blir det två konteringar på kostnadskontot som tar ut varandra, helt onödiga med andra ord.  Och när jag går in och tittar på registreringen av en periodiserad leverantörsfaktura så står det ju fel konto, där står ett kostnadskonto där det i verkligheten bokförs på ett interimskonto?! Är det verkligen kunder som har bett om denna förändring och är det en korrekt information att andra ekonomiprogram har detta system?

Åsa B J