Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Kan aktieägare som är inte i styrelsen vara ördförande och/eller protokolförare vid årstämma?

Kan aktieägare som är inte i styrelsen vara ordförande och/eller protokollförare vid årstämma?

Ska aktieägare eller ordinarieledamot skriva på Årsredovisningen?

I Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning behöver man ange Närvarande vid årstämma, eget antal aktier, antal röster. Och sedan finns det att välja: ordförande och/eller protokollförare.

Så står det på rekommendationer för Årsstämma i Visma Support: 

Uppgifter om närvarande deltagare vid årsstämman

I protokollet från en årsstämma i bolaget ska anges vilka som deltagit vid stämman och hur många aktier och röster som respektive deltagare representerar. Det normala är att antalet ägda aktier och röster är detsamma.

Normalt i små aktiebolag utses samma funktionärer på stämman år ut och år in. När du använt programmet under ett tidigare år kommer därför namnen på förra årets funktionärer föreslås automatiskt.

4 SVAR 4
Davor P1
CHAMPION

Du bör kunna utse vem som helst som ordförande för årsmötet. Samma sak borde det vara med protokollförare. Detta oavsett om de är aktieägare eller inte

Däremot tror jag att den som skall vara justerare måste vara en aktieägare eller sitta i styrelsen.

När det gäller Årsredovisningen så har jag för mig att samtliga styrelseledamöter skall underteckna årsredovisningen.

//Davor P
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack så mycket för svaret!!

Då väljer jag aktieägare som ordförande och protokollförare. 500 aktietr, 500 röster.

Kan justerare (som är ordinarie ledamot) ha 0 aktier och 0 röster vid årsstämma?..
Behöver man alltid ha justerare? 

Kan vid en snar titt inte se att det står något om vem som får vara vad i ABL:
Så om det inte står något annat aktuell bolagsordning så det bara att köra (min tolkning).
Stämmoprotokoll
48 § Ordföranden ska se till att det förs protokoll vid bolagsstämman.
   I protokollet ska det antecknas dag och ort för bolagsstämman samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet.
   Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack så mycket för svaret! Ha en fin kväll!