Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Korrigera en felregistrerad samlings/gemensam verifikation

Hej 
Jag behöver er hjälp för att undvika felen. 
Jag upptäckte att det finns tre verifikationer i bokföringen på ett företag som var registrerade som en samlingsverifikation för två-fyra olika kvitton/affärshändelser= fel. Kvitton tillhör till oktober. Nu vill jag korrigera dessa verifikationer och registrera de affärshändelser separat. 
Jag behöver er hjälp med hur jag ska korrigera den på rätt sätt. 
Jag skapar en ändringsverifikation. 
Får jag registrera dessa kvitton i mars som var bokförd sista verifikationer i programmet. Dvs kvitton för oktober bokförs i mars när felet var upptäckt. Perioden till och med februari är redan låst. 
På vilket sätt ska man korrigera rätt och minska felen.
Var snäll och hjälp mig, tack. 
P.S. Ändringar kommer att påverka momsen, företaget redovisar momsen varje kvartal.  Räkenskapsåret slutar i april 2015.  
 Tack på förhand för hjälpen.

3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Om det är så att du har bokfört flera händelser i en verifikation behöver inte detta vara fel i sig. Men är det så att du vill bokföra om detta får du göra det i mars, som inte är låst. Ett sätt att minska felen är att göra avstämning efter varje månad och därefter låsa perioden. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Mita!

Tack för svaret!

"Om det är så att du har bokfört flera händelser i en verifikation behöver inte detta vara fel i sig".  Om det är så att det räknas inte som fel och om det är tillåtet bokföringsmässigt då lugnar jag mig. Vill helst undvika att korrigera detta.
- Dock det finns en sak som jag oroar mig. Enligt BFN ska vara affärshändelser vara en verifikation om de är inte likartade affärshändelser.  Alltså varje kvitton skall registreras var för sig. Är det så eller fattar jag fel?? Får man registrera 2-5 kvitto som en verifikation, dock är inte som en klumpsumma?


- Andra sak som jag oroar mig.  Räknas som et fel om verifikationer går inte i en kronologisk ordning. Till exempel: ver. 15 registrerad/bokförd i 31mars, ver. 18 bokföringsdatum/registrerad är  15 februari.

Tack på förhand för hjälpen.

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen!

Enligt Bokföringsnämndens vägledning sid 54 står det följande:

I vilka fall får gemensam verifikation användas vid likartade affärshändelser?

Likartade affärshändelser som får dokumenteras genom en gemensam verifikation enligt 5 kap. 6 § tredje stycket första meningen bokföringslagen (1999:1078) är:

 a) återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanförs i en samlingsfaktura som avser en period om högst en månad, 55(115) 

b) affärshändelser som genereras automatiskt, eller 

c) andra likartade affärshändelser hänförliga till en och samma dag som av praktiska skäl är lämpliga att sammanföra.

I övriga fall blir det då separata verifikationer. 

När det gäller din andra fråga så säger reglerna att du ska kunna sortera dina verifikationer i kronologisk ordning och att du ska ha en obruten nummerserie för verifikationerna. I Administration kan du skriva ut en verifikationslista i datumintervall och i verifikationsnummerordning.