Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Korttidsinventarie av högre värde - Administration

Hej!

Jag har en kund som hävdar att ett inköp som är gjort ska bokföras som förbrukningsinventarie eftersom det är en korttidsinventarie (beräknad livslängd 1-2 år). Problemet är att den kostade 80.000:- kr...

När jag försöker läsa om detta, så står det i Inkomstskattelagen, kap 18 Inventarier, § 4 att förbrukningsinventarie kan vara av två slag:

"För inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, får hela utgiften dras av omedelbart."

Så, kan man alltså bokföra detta inköp som förbrukningsinventarie?

/Marie
2 SVAR 2

Re: Korttidsinventarie av högre värde - Administration

Kundens kännedom om inventariers ekonomiska livslängd är en i sammanhanget viktig faktor. Det vi kan läsa om i rekommendationer och riktlinjer bygger på schabloner. Följ din kunds direktiv.
Hjälp honom/bolaget sedan med ett öppet yrkande i inkomstdeklarationen så har du gjort vad du kan för att få det sakligt prövat av skatteverket utan risk för skattetillägg om skatteverket är av en annan åsikt.

Mkael

Re: Korttidsinventarie av högre värde - Administration

.....en annan viktig punkt - som visar sig med tiden - är ju om denna kostnad blir en väsentlig eller icke väsentlig del av verksamhetens hela kostnadsmassa för året......och det visar ju sig med tiden......

Mikael