Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Nordea PO3 filbetalning - Administration

Kommer inte Visma ha stöd för Nordeas nya filsystem PO3 alls? Jag var på en infoträff med Nordea förra veckan och i höst verkar de vilja sjösätta detta på Uddevalla kommun. Vi sköter en del av deras redovisning och jag bara funderar på hur läget ser ut med anpassning till Nordea?
22 SVAR 22
Highlighted

Re: Nordea PO3 filbetalning - Administration

Hej,
Tack för att du hör av dig till oss via forumet.

Filformatet PO3 lanseras av Nordea under hösten. Vi kommer i dagsläget inte att stödja detta format, men det finns ingen anledning till oro. Nordeas tjänst Corporate File Payment har stöd för flera olika filformat, bland annat FS (Fakturabetalningsservice) fram till år 2016.

I Visma Administration har vi stöd för FS (Fakturabetalningsservice), TL1 (Total IN) och DA1 (Debiteringsbesked på fil) vilket innebär att du kan sköta utbetalningar, kundinbetalningar och återredovisning av utförda betalningar precis som vanligt.

Självklart följer vi utvecklingen och kommer att stödja de format som krävs för att våra användare ska kunna hantera betalningar, oavsett vilken bank man har.

Re: Nordea PO3 filbetalning - Administration

Hej Josefin
Jag läser ditt svar på ovanstående fråga om Nordea och PO3 betalningar. Nu har detta drabbat oss och vi kan fortsättningsvis inte skicka in kreditfakturor för kvittning mot en vanlig faktura till samma leverantör med FS. Kvittningen måste istället göras manuellt och mellanskillnaden betalas in. Detta medför:
1.Ett merarbete för oss med manuell bevakning .
2. Betalningsmottagaren önskar båda Leverantörsfakturornas nummer angivet. Detta får inte plats på fakturanummerraden på Leverantörsfakturafliken som bara kan innehålla 16 tecken.
3. Ett sådant förfarande är inte möjligt över huvud taget hos leverantörer med OCRkonto.

Vid kontakt med Nordea hänvisar de oss bara tillbaka till SPCS som de anser ska lösa detta problemet i sina kunders affärssystem.
Arbetar ni på en lösning av detta problem?
Mvh Agneta Nilsson kundnr 596089
NY MEDLEM

Re: Nordea PO3 filbetalning - Administration

Om jag fattade Nordea rätt när jag var på deras infomöte så gällde följande vid kreditnotor.
Man kan endast kvitta en kredit som var lägre än en debet och dessa måste läggas som betalning på samma dag. Det finns alltså ingen bevakning på kreditnotorna på banken längre där de kvittas längre fram.
Jag kanske fattade dem fel, eller hur upptäckte du detta Agneta?

Men är som du beskriver ovan är det ju riktigt illa...

Re: Nordea PO3 filbetalning - Administration

Ja, tyvärr är det så. En kort period kunde vi skicka in kreditnotor (om de var på ett lägre belopp) tillsammans med en debet, men det skulle göras samma dag så först försvann alltså bevakningsmöjligheten. Men inte ens det går längre. Plusgirot tar inte emot kreditnotor över huvud taget längre från Visma. Vi upptäckte detta när vår personliga bankman på Nordea informerade om detta. Detta har skett har skett under Juli månad.

Re: Nordea PO3 filbetalning - Administration

Hejsan,

Under rubriken Tips och Aktuellt på Min sida i programmet har vi samlat information kring betalningar via Nordea.

Visma Spcs och Nordea har gemensamt tagit fram informationen för att ni kunder ska få klara besked om vad som gäller. Det var synd att du i din kontakt med Nordea inte fick denna information.

Arbetet med att ta fram nya regler och format för framtiden pågår just nu. Detta arbete kommer att påverka både banker och oss som programvaruleverantör. Därför har vi tillsammans med Nordea kommit fram till att hanteringen i programmet tills vidare är tillräcklig för att man ska kunna sköta sina betalningar, till dess att nya format och regler börjar gälla.

Läs gärna informationen i sin helhet här.

Re: Nordea PO3 filbetalning - Administration

Hej Josefin
I informationen (som jag läst i sin helhet) står precis det som jag beskriver i min första fråga. Lösningen som anges är att själv dra av krediten från debetfakturan och skicka informationen till leverantören. Man föreslår också att vi kan ange lev.fakturornas nummer på fakturaraden. Men det är ju här problemet uppstår! Den raden tar bara 16 siffror så det går oftast inte att få plats med både kreditfakturans nummer och debetfakturans nummer. Dessutom fungerar inte detta förfarande med leverantörer som har OCR nummer.
Mvh Agneta
NY MEDLEM

Re: Nordea PO3 filbetalning - Administration

Återigen... Nordea... sämst i klassen.
NY MEDLEM

Re: Nordea PO3 filbetalning - Administration

NÄR kommer vi med Nordea kunna skicka kreditnotor? Nordea kan ta emot kreditnotor om de inte överstiger fakturabeloppet, dock har bevakningen upphört. Visma har valt att hantera detta genom att HELT stänga möjligheten att skicka med kreditnotor. Vismas lösning att vi ska hantera ALLA kreditnotor manuellt i programmet innebär fruktansvärt mycket merarbete för oss, våra leverantörer får bristfällig/ingen information. Som sagt, NÄR kommer den nya versionen av Visma som öppnar möjligheten att skicka fakturor igen?

Re: Nordea PO3 filbetalning - Administration

Hej Agneta och Sanna,

Vi ser just nu över möjligheten att redan till kommande version utöka antalet tecken.

I Josefins tidigare inlägg kan ni läsa om anledningen till vårt beslut att inte längre ta med kreditfakturor i betalfilen. Om du vill kunna hantera/skicka med kreditfakturor i betalfilen är ett alternativ att istället välja att skicka LB-filer med GiroLink. I GiroLink finns det inga krav på hur betalfilen ska se ut för att kunna hantera kreditfakturor generellt, då filen går direkt till bankgirot. Detta borde också lösa problemet med leverantörer som har OCR-nummer.
 
Om ovan är ett alternativ behöver du ta kontakt med din bank. När du har varit i kontakt med din bank hjälper vi dig gärna med inställningarna i programmet.