Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning?

Hej
Vi har nu blivit ombedda av SCB att skicka in intrastatrapport. eftersom vi tyvärr inte har ett komplett art.register och att kanske kunskapen för hur visma fungerar på vissa bitar så saknas en del info som krävs för att skriva ut en rapport. Jag har gått igenom och lagt till artikel på de saker vi sålt, fyllt i stat.kod vaubeskr. ja det som krävs. Jag har även varit inne på samtliga kunder och dubbelkollat att det är i kryssat för eu kund med vatnr och även landskod i sort.begrepp. Trots detta så stämmer inte rapporten överens med min eu periodiska sammanställning. Intrastatrapporten har alltså mindre belopp. Jag har gått igenom flera ggr och kan inte se vad som kan ha missats. Min fråga är, finns det något mer man ska fylla i eller tänka på som jag kan ha missat?

20 SVAR 20
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag har nog själv hittat felet. frågan är om jag kan göra nåt åt det. Det ser ut som att intrastatrapporten plockar beloppet som står på TB och på eu sammanställn. är det det värde som står på fakturan. Vi har som sagt inget komplett artregister där vi läser in artiklar eller får prisfiler, så alla artiklar ligger ju utan inköpspris och TG och TB men vi är ju ett producerande företag där det samtidigt inte har funkat med ett artikelregister...
Fd medlem
Inte tillämpbar

Du ska redovisa samma belopp till intrastat som du får fram på momsrapporten för försäljning till EU-land, ruta 35 på momsrapporten
Fd medlem
Inte tillämpbar

jag vet det, men jag får ju inte ut samma belopp på listorna, dvs jag får ett belopp på eu.per.samman som stämmer med momsrapporten och ett annat belopp på intrastatrapporten. Jag hittade ju varför det blev så. kan jag bara bortse från det då och bara använda mig av de andra uppgifterna på listan och gå på det belopp som finns på eusamman.ställn?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om du vet med dig att momsrapporten är rätt och att det är så att intrastaten visar fel så ska du rätta dig efter momsrapporten och eu. per. sammantällning annars får du så småningom frågan från Skatteverket varför det diffar.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej, jag har samma problem, men det måste ju gå att få ut per statnummer och per land. Då kan man väl inte gå efter momsrapporten. Den visar ju bara till vilket land och vilken kund, inte vilket statnummer, //Ulrika


Fd medlem
Inte tillämpbar

ja jag tänkte så med men tänkte att jag får väl plocka ut vikt och antal och stat.kod osv och sen göra resten manuellt utefter eu per.sammanställn.? För som jag ser det hos oss så kommer jag inte kunna få det rätt gällande beloppen så länge vi använder vårt artikelregister som vi gör...
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tror inte Ulrika förstår. Jag menade att du måste ha samma belopp i momsrapporten som i instratrapporten annars undrar skatteverket
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag är helt med på den biten och förstår det så jag kommer att gå på det beloppet. sen kommer jag använda intrastatrapporten för att få ut antalet per landskod och varukod och vikten osv. jag har suttit och kollat lite i vårt artikelregister och jag är nästan säker på att det blir fel hos mig för att vi inte har fyllt i såsom grundpriser TB och TG osv, vi har inget sånt alls utan bara ett artikelnr och benämning. Nu även då stat.kod och vikt och varubenämning enl rapporten då. För jämför jag eu.sammanställn. med intrastatrapporten så har eu.per. plockat nettobeloppet på fakturorna och rapporten har plockat beloppet som blivit på TB vilket i detta fall blir helt fel eftersom vi inte har några värden ifyllda gällande detta i artikelregistret? 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej, jo jag förstår att det måste vara samma belopp, men intrastatrapporten jag kör blir inte detta. Men då måste ju intrastatrapporten plocka upp försäljningsvärdet till de olika EU länderna, stämmer inte detta?
Fd medlem
Inte tillämpbar

på min rapport plockar den INTE upp försäljningsvärdet utan av någon anledning hamnar Tb:t på intrastatrapporten. Jag tror att kan ha med att göra att vi inte har några värden på grundpris, TB eller TG på själva artikeln i artikelregistret...för enda värdet som finns där är 100% TB som egentligen den räknat ut själv eller är förinlagt...jag antar att det blir så för intrastatrapporten borde vara kopplad till artikeln då det är där du lägger all info som stat.kod vikt osv medan kunden bara blir kopplad genom sin landskod, i och med att man ska lägga in landskoden på raden sort.begrepp och den har jag uppfattat hjälper till att plocka fram olika urval av olika slag beroende på vilken rapport osv du jobbar med i visma... Om jag inte fattat det helt fel men så verkar det funka hos mig...
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej, ok då förstår jag var  för rapporten inte stämmer.  Men det känns konstigt om man måste göra allt manuellt..... Tack för svar, och så får vi jobba på manuellt 🙂

Fd medlem
Inte tillämpbar

jag hoppas nån annan kan rättar mig om jag har fel:-) Det är min egna felsökning som gjort att jag kommit fram till detta;-) Vi är ju ett producerande företag så därför har man inte behövt ett direkt artikelnummer som är beroende på inköp av material och därför heller inga prisfiler osv..så i mitt fall får jag vara glad att vi bara har en stat.kod och en varubenämning på det vi säljer till eu och utanför, det gör det för mig lite lättare att kunna plocka ut de bitar som vikt och antal tex från intrastatlistan och där ser jag ju också vilket VAT nr som handlat och vilka fakturor det gäller och så jämför jag den med min eu periodiska sammanställning för att ta fram rätt belopp som då även är deklarerad till SKV:-)
Fd medlem
Inte tillämpbar

Vi har ingen som helst artikelnummerkokppling till våra utlandsaffärer utan jag får göra allt manuellt, kolla vilka kunder som köpt och ta fram stat.kod, pris och vikt och lägga in i intrastatredovisningen. Kan förstå att det blir "bökigt" om ni har väldigt många EU-leveranser per månad. Men det verkar bli helt rätt som du gör
Fd medlem
Inte tillämpbar

Är det inte så att på EU periodisk sammanställning ska frakten räknas in men på SCBs Intrastatrapport ska inte frakten ingå så därför "bör" intrastatrapporten alltid bli lite lägre om man debiterar frakt. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

jo jag såg det sen att det förmodligen är så efter att gått igenom allt i visma...men varför är alla så bestämda med att rapporterna ska stämma överens med eu sammst. då? För där redovisar du ju frakten...
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej, Nu har jag hittat felet hos oss, Artiklarna låg utan text på ANM 2......

Dock kvarstår ju frågan om frakten, de påstår ju att beloppet skall stämma överrens med momsrapportens belopp och då är ju frakten med. Hur gör ni andra med detta?

Fd medlem
Inte tillämpbar

ja precis jag såg det sen också hos oss angående frakten...anm 2 hadejag redan fyllt i sen tidigare..enligt det jag hittat så ska man redovisa frakten till SKV men inte till intrastat men varför denna hyber om att rapporterna måste innehålla samma summa? Likaså skillnad på privapersoner beroende på vilken rapport vi pratar om..
  1. Utdrag från Skatteverkets momsanvisning

Block E – Försäljning m.m. som är undantagen från moms

Ruta 35 – Försäljning av varor till ett annat EU-land

Här redovisar du följande:

  • Det fakturerade värdet av varor som du säljer utan moms till en kund i ett annat EU-land därför att kunden åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer i ett annat EU-land än Sverige och varorna transporteras ut ur Sverige. Ett förskott för en sådan varuleverans redovisar du först vid leveransen.
  • Anskaffningsvärdet för varor du överfört till en egen filial eller verksamhet i ett annat EU-land om verksamheten är momsregistrerad där. Med överföring menas en gränsöverskridande varutransport inom EU utan att varan byter ägare.

Undantag

Du ska inte redovisa värdet av varuöverföringar till ett annat EU-land när varan anses omsatt i det andra EU-landet och är överförd i samband med en monteringsleverans. Monteringsleveranser ska du redovisa i ruta 42.

Periodisk sammanställning

Belopp som du redovisar i ruta 35 ska du även redovisa i den periodiska sammanställningen.

 

2.Så här fyller du i en periodisk sammanställning

Du ska fylla i följande uppgifter i den periodiska sammanställningen:

Köparens VAT-nummer

 

Värde av varuleveranser

 

För varje köpare eller varumottagare i ett annat EU-land ska du ange det sammanlagda värdet i svenska kronor av följande:

  • Din försäljning av varor (fakturabeloppen), inklusive ersättning för leveranskostnader och andra kostnader utom ränta.
  • Kreditfakturor som du har utfärdat till köpare under den tid den periodiska sammanställningen avser.
  • Värdet av varor som du överfört från verksamheten i Sverige till en egen verksamhet i ett annat EU-land.

 

3. Intrastat

Fakturerat värde är det belopp som fakturerats för varan och som ska ingå i beloppen på rad 20 och 35 i momsdeklarationen. Kostnader för frakt och försäkring skall inte tas med i fakturerat värde. Om det inte går att särskilja frakt och försäkring från fakturerat värde kan dessa redovisas till Intrastat. Kostnader för emballage ska räknas med i värdet. Om ett fakturabelopp saknas, ska varorna rapporteras till det belopp som skulle ha fakturerats vid normal försäljning eller normalt köp. Saknas sådant värde bör reglerna för tullvärdeberäkning användas. Moms och eventuella punktskatter ska inte ingå. Som omräkningskurs används antingen dagskursen för leveransen eller den tullkurs som fastställts för månaden. Valutasäkrade kurser får däremot inte användas. Aktuella omräkningskurser kan fås på tullverkets hemsida. För mer information och länk till aktuella valutakurser gå in på www.scb.se/intrastat och välj valutakurser under rubriken ”Se även”. Ange fakturerat värde i svenska kronor i heltal. Om värdet på fakturan är angivet i annan valuta, ska det räknas om till svenska kronor. Inaktiva transportmedel (t ex containrar, lastpallar, lådor etc.) som används för att underlätta transport av varor skall inte tas med i Intrastat såvida de inte är föremål för handelstransaktion (fakturering sker).

Uppgiftsskyldiga till Intrastat bör försäkra sig om att uppgifter om varuinköp (rad 20) och varuleveranser (rad 35) också rapporteras till Intrastat. För att säkerställa fullständigheten i avlämnade uppgifter till Intrastat gör SCB en avstämning mot dessa värden. SCB tar hänsyn till om företagen redovisar sina uppgifter kvartalsvis till Skatteverket. Försäljningsuppgifter företaget lämnar i ’Periodisk sammanställning för varor...’ till skatteverket kan ej överföras till Intrastatundersökningen. I sammanställningen lämnas uppgift om köpares VAT-nummer, land och värde. Det framgår däremot inte vilka sorts varor företaget har sålt och i vilka volymer.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Toppen, då börjar jag få till min rapport, och jag måste ha missuppfattat detta med att beloppet måsta vara samma som i periodrapporten. Tack för svar 🙂
Fd medlem
Inte tillämpbar

Nä jag har också fått höra hela tiden att det måste vara samma belopp för annars drar SKV öronen åt sig men enligt detta så kan det ju vara en skillnad 🙂 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Har frågat Intrastat också och fick svar nu:

Hej,

Periodiska sammanställningen till SKV är en redovisning till dem vilka VAT nummer ni handlar med i andra EU-länder. Den har ingen med Intrastatinsamlingen att göra.

 

Det stämmer att  till Intrastat ska inte frakt och försäkring tas med (om det inte går att särskilja fr fakturerat värde är det ok att ta med). Intrastatinsamlingen rör ju handelsstatistik och därför ska helst inte frakt tas med i varans värde.

Det blir alltid differenser mellan vad som rapporteras till Intrastat och momsdeklarationen vilket är helt i sin ordning (även valutakurser, kreditnotor skapar differenser). Men om differenserna blir för stora,  då hör vi av oss till företagen så man får reda ut vad differenserna beror på.

 

Vi får filer från SKV om rad 20 och 35 i momsdeklarationen för att få reda på vilka företag som ska bli uppgiftsskyldiga och som kontroll för att rapporteringen stämmer. Skatteverket däremot har inte tillgång till vilka uppgifter som lämnas till Intrastat.