Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
jessi81
NY MEDLEM

Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning? - Administration

på min rapport plockar den INTE upp försäljningsvärdet utan av någon anledning hamnar Tb:t på intrastatrapporten. Jag tror att kan ha med att göra att vi inte har några värden på grundpris, TB eller TG på själva artikeln i artikelregistret...för enda värdet som finns där är 100% TB som egentligen den räknat ut själv eller är förinlagt...jag antar att det blir så för intrastatrapporten borde vara kopplad till artikeln då det är där du lägger all info som stat.kod vikt osv medan kunden bara blir kopplad genom sin landskod, i och med att man ska lägga in landskoden på raden sort.begrepp och den har jag uppfattat hjälper till att plocka fram olika urval av olika slag beroende på vilken rapport osv du jobbar med i visma... Om jag inte fattat det helt fel men så verkar det funka hos mig...
Ulrika Petersson1
NY MEDLEM

Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning? - Administration

Hej, ok då förstår jag var  för rapporten inte stämmer.  Men det känns konstigt om man måste göra allt manuellt..... Tack för svar, och så får vi jobba på manuellt 🙂

jessi81
NY MEDLEM

Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning? - Administration

jag hoppas nån annan kan rättar mig om jag har fel:-) Det är min egna felsökning som gjort att jag kommit fram till detta;-) Vi är ju ett producerande företag så därför har man inte behövt ett direkt artikelnummer som är beroende på inköp av material och därför heller inga prisfiler osv..så i mitt fall får jag vara glad att vi bara har en stat.kod och en varubenämning på det vi säljer till eu och utanför, det gör det för mig lite lättare att kunna plocka ut de bitar som vikt och antal tex från intrastatlistan och där ser jag ju också vilket VAT nr som handlat och vilka fakturor det gäller och så jämför jag den med min eu periodiska sammanställning för att ta fram rätt belopp som då även är deklarerad till SKV:-)
burbage
NY MEDLEM

Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning? - Administration

Vi har ingen som helst artikelnummerkokppling till våra utlandsaffärer utan jag får göra allt manuellt, kolla vilka kunder som köpt och ta fram stat.kod, pris och vikt och lägga in i intrastatredovisningen. Kan förstå att det blir "bökigt" om ni har väldigt många EU-leveranser per månad. Men det verkar bli helt rätt som du gör
Fd medlem
Inte tillämpbar

Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning? - Administration

Är det inte så att på EU periodisk sammanställning ska frakten räknas in men på SCBs Intrastatrapport ska inte frakten ingå så därför "bör" intrastatrapporten alltid bli lite lägre om man debiterar frakt. 
Ulrika Petersson1
NY MEDLEM

Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning? - Administration

Hej, Nu har jag hittat felet hos oss, Artiklarna låg utan text på ANM 2......

Dock kvarstår ju frågan om frakten, de påstår ju att beloppet skall stämma överrens med momsrapportens belopp och då är ju frakten med. Hur gör ni andra med detta?

jessi81
NY MEDLEM

Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning? - Administration

jo jag såg det sen att det förmodligen är så efter att gått igenom allt i visma...men varför är alla så bestämda med att rapporterna ska stämma överens med eu sammst. då? För där redovisar du ju frakten...
jessi81
NY MEDLEM

Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning? - Administration

(uppdaterad av jessi81 ‎2021-08-27 07:48 )
ja precis jag såg det sen också hos oss angående frakten...anm 2 hadejag redan fyllt i sen tidigare..enligt det jag hittat så ska man redovisa frakten till SKV men inte till intrastat men varför denna hyber om att rapporterna måste innehålla samma summa? Likaså skillnad på privapersoner beroende på vilken rapport vi pratar om..
  1. Utdrag från Skatteverkets momsanvisning

Block E – Försäljning m.m. som är undantagen från moms

Ruta 35 – Försäljning av varor till ett annat EU-land

Här redovisar du följande:

  • Det fakturerade värdet av varor som du säljer utan moms till en kund i ett annat EU-land därför att kunden åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer i ett annat EU-land än Sverige och varorna transporteras ut ur Sverige. Ett förskott för en sådan varuleverans redovisar du först vid leveransen.
  • Anskaffningsvärdet för varor du överfört till en egen filial eller verksamhet i ett annat EU-land om verksamheten är momsregistrerad där. Med överföring menas en gränsöverskridande varutransport inom EU utan att varan byter ägare.

Undantag

Du ska inte redovisa värdet av varuöverföringar till ett annat EU-land när varan anses omsatt i det andra EU-landet och är överförd i samband med en monteringsleverans. Monteringsleveranser ska du redovisa i ruta 42.

Periodisk sammanställning

Belopp som du redovisar i ruta 35 ska du även redovisa i den periodiska sammanställningen.

 

2.Så här fyller du i en periodisk sammanställning

Du ska fylla i följande uppgifter i den periodiska sammanställningen:

Köparens VAT-nummer

 

Värde av varuleveranser

 

För varje köpare eller varumottagare i ett annat EU-land ska du ange det sammanlagda värdet i svenska kronor av följande:

  • Din försäljning av varor (fakturabeloppen), inklusive ersättning för leveranskostnader och andra kostnader utom ränta.
  • Kreditfakturor som du har utfärdat till köpare under den tid den periodiska sammanställningen avser.
  • Värdet av varor som du överfört från verksamheten i Sverige till en egen verksamhet i ett annat EU-land.

 

3. Intrastat

Fakturerat värde är det belopp som fakturerats för varan och som ska ingå i beloppen på rad 20 och 35 i momsdeklarationen. Kostnader för frakt och försäkring skall inte tas med i fakturerat värde. Om det inte går att särskilja frakt och försäkring från fakturerat värde kan dessa redovisas till Intrastat. Kostnader för emballage ska räknas med i värdet. Om ett fakturabelopp saknas, ska varorna rapporteras till det belopp som skulle ha fakturerats vid normal försäljning eller normalt köp. Saknas sådant värde bör reglerna för tullvärdeberäkning användas. Moms och eventuella punktskatter ska inte ingå. Som omräkningskurs används antingen dagskursen för leveransen eller den tullkurs som fastställts för månaden. Valutasäkrade kurser får däremot inte användas. Aktuella omräkningskurser kan fås på tullverkets hemsida. För mer information och länk till aktuella valutakurser gå in på www.scb.se/intrastat och välj valutakurser under rubriken ”Se även”. Ange fakturerat värde i svenska kronor i heltal. Om värdet på fakturan är angivet i annan valuta, ska det räknas om till svenska kronor. Inaktiva transportmedel (t ex containrar, lastpallar, lådor etc.) som används för att underlätta transport av varor skall inte tas med i Intrastat såvida de inte är föremål för handelstransaktion (fakturering sker).

Uppgiftsskyldiga till Intrastat bör försäkra sig om att uppgifter om varuinköp (rad 20) och varuleveranser (rad 35) också rapporteras till Intrastat. För att säkerställa fullständigheten i avlämnade uppgifter till Intrastat gör SCB en avstämning mot dessa värden. SCB tar hänsyn till om företagen redovisar sina uppgifter kvartalsvis till Skatteverket. Försäljningsuppgifter företaget lämnar i ’Periodisk sammanställning för varor...’ till skatteverket kan ej överföras till Intrastatundersökningen. I sammanställningen lämnas uppgift om köpares VAT-nummer, land och värde. Det framgår däremot inte vilka sorts varor företaget har sålt och i vilka volymer.
Ulrika Petersson1
NY MEDLEM

Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning? - Administration

Toppen, då börjar jag få till min rapport, och jag måste ha missuppfattat detta med att beloppet måsta vara samma som i periodrapporten. Tack för svar 🙂
jessi81
NY MEDLEM

Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning? - Administration

Nä jag har också fått höra hela tiden att det måste vara samma belopp för annars drar SKV öronen åt sig men enligt detta så kan det ju vara en skillnad 🙂